» 

Bài Tập Kinh Tế Quốc Tế

 • Đề cương ôn tập kinh tế quốc tế 4

  a. Khái niệm kinh tế thế giới. ktqt Nền kinh tế thế giới được hiểu là tập hợp các nền kinh tế của các quốc gia trên trái đất có mối liên hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau thông qua phân công lao động quốc tế cùng với các quan hệ kinh tế quốc tế của chúng.

  doc 16p tuanctbg 06-06-2011 978 523

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương I - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương I: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản, giới thiệu các nội dung sau: ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Xây dựng, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy chế quản lý dự án xây dựng, khái niệm đầu tư và dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh...

  pdf 33p mnhat91 06-04-2014 31 10

 • Đề cương ôn tập kinh tế quốc tế

  Dưới đây là nội dung ôn tập cụ thể,được chia thành 8 phần với 8 mảng nội dung chính như sau: ( bố cục dửa theo chuẩn của bộ môn và bài giảng)

  doc 6p p3ng0cthjxs0ck 28-12-2013 55 6

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 - GV. Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết cổ điển trình bày các nội dung chính: lý thuyết trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội, bài tập chương 2. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf 50p berybr 18-04-2014 34 5

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 10

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường

  doc 5p changling 05-03-2011 521 294

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 12

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Trung Quốc là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường

  doc 5p changling 05-03-2011 425 248

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 3

  Tham khảo tài liệu 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p khatvongxanh 18-01-2010 803 594

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Đề số 1)

  Bài thi môn kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 1)

  doc 6p changling 05-03-2011 907 435

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Đề số 2)

  Bài thi môn kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 2)

  doc 5p changling 05-03-2011 479 296

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Đề số 3)

  Bài thi môn kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 3)

  doc 5p changling 05-03-2011 485 285

 • Bài tập kinh tế phát triển - Phân tích tính chất kế thừa và sự tiến bộ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN HỌ TÊN: NGUYỄN QUANG LỰC LỚ P : KTPT49A MÔN : KINH TẾ PHÁT TRIỂN về vai trò các yếu tố nguồn lực tác động tới tăng trưởng kinh

  doc 6p tomboy0201 28-11-2010 350 181

 • Đề thi Kinh tế quốc tế

  Tài liệu tham khảo - Đề thi Kinh tế quốc tế

  doc 2p huonghieuphuong 12-09-2011 430 178

 • Bài tập về Lý thuyết Lợi thế tuyệt đối và Lợi thế so sánh

  Hướng dẫn: a. Ta thấy, chi phí sản xuất thép và vải ở Việt Nam đều thấp hơn so với Nhật Bản. Vi vậy, Việt Nam có lợi thế tuyệt đối về cả hai sản phẩm. b. Để tính toán lợi ích từ trao đổi với tỷ lệ đã cho, trước hết phải tính toán giá cả tương quan của từng sản phẩm của từng quốc gia. Giá cả tương quan chính là giá của sản phẩm này tính bằng sản phẩm khác dựa trên...

  doc 3p vantuannb92 23-11-2012 605 163

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 19

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Cộng hoà Liên bang Nga thuộc khu vực kinh tế: c. Bắc Âu a. Đông Âu b. Tây Âu d. Nam Âu

  doc 5p changling 05-03-2011 232 129

 • Giáo trình môn học kinh tế quốc tế

  Trước những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới , đặc biệt là xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của mỗi quốc gia và do đó nhu cầu nghiên cứu , học tập Kinh tế quốc tế càng cần thiết hơn bao giờ hết Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo một cách nghiêm túc và có hệ thống tài liệu giảng dạy môn học này ở nhiều nước...

  pdf 116p namde03 22-03-2013 124 61

 • Bài tập Chương 2 - Hạch toán sản lượng quốc gia

  Bài tập và bài giải kinh tế vĩ mô- Hạch toán sản lượng quốc gia giúp các bn5 sinh viên hệ thống kiến thức đã học, áp dụng lý thuyết và bài tập, chúc các bạn thi tốt.

  doc 14p phamphat94 08-12-2013 17 5

 • Bài tập nhóm Tài chính quốc tế: Phân tích ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đến tỷ giá hối đoái. Liên hệ với Việt Nam cho biết các chính sách kinh tế thời kỳ 2008-2011 ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá VND/USD

  Bài tập nhóm Tài chính quốc tế: Phân tích ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đến tỷ giá hối đoái. Liên hệ với Việt Nam cho biết các chính sách kinh tế thời kỳ 2008-2011 ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá VND/USD nhằm trình bày về cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái, các chính sách kinh tế đến tỷ giá hối đoái, thực trạng chính sách tỷ giá của Việt Nam.

  pdf 22p bad_12 04-07-2014 11 5

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4 Môi trường văn hóa

  Văn hóa bao gồm toàn bộ di sản xã hội truyền đạt lại qua từ ngữ, văn chương, truyền thống, tập quán, tôn giáo, nghệ thuật, ngôn ngữ. Văn hóa là kiến thức có được mà con người dùng để giải thích những điều đã trải qua và tạo ra hành vi xã hội.

  ppt 30p dahoaquan2509 31-07-2013 23 3

 • Báo cáo bài tập môn Tài chính quốc tế: Đô la hóa nền kinh tế

  Báo cáo bài tập môn Tài chính quốc tế: Đô la hóa nền kinh tế trình bày lí luận chung về đô la hóa, thực trạng đô la hóa nền kinh tế Việt Nam, giải pháp khắc phục những tác động tiêu cực của đô la hóa nền kinh tế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf 28p nluu9184 10-05-2014 10 2

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - TS. Nguyễn Hoàng Hiển

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân trình bày về cấu trúc vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; những mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; GDP bình quân đầu người; ổn định kinh tế xã hội và phần câu hỏi ôn tập ở cuối bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 47p tuoihaimuoi32 19-06-2014 10 2

 • + Xem thêm 1052 Bài Tập Kinh Tế Quốc Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản