» 

Bài Tập Kinh Tế Thị Trường

 • KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

  Kinh tế thị trường qua các bước đổi mới tư duy Hà Đăng Trước đổi mới, chúng ta coi kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa (hay kinh tế thị...

  doc 5p ika2508 23-04-2011 275 81

 • Bài tập kinh tế vi mô - Chương I: Cung cầu và giá cả thị trường

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kinh tế vi mô - chương i: cung cầu và giá cả thị trường', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p phatdat2828 02-06-2011 3182 1648

 • Bài tập Kinh tế vĩ mô Trường Đại học Ngân hàng

  Bạn đang cần tài liệu về môn Kinh tế vĩ mô, đây là tài liệu gồm một số bài tập về kinh tế vĩ mô có hướng dẫn giải để các bạn có thể tham khảo và giải một số bài tập kinh tế vĩ mô đơn giản.

  doc 8p huechii 11-04-2011 2725 1316

 • Bài tập kinh tế vi mô - ĐH Ngoại thương

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kinh tế vi mô - trường đh ngoại thương', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p ntgioi120404 10-11-2009 1892 601

 • Bài tập kinh tế vĩ mô - Thất bại thị trường

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng đại học - Bài tập kinh tế vĩ mô - Thất bại thị trường

  doc 1p givaydiena 23-11-2010 680 466

 • Bài tập Kinh tế môi trường – Ô nhiễm tối ưu

  Xác định mức sản lượng sản phẩm mà tại đó lợi ích kinh tế xã hội đạt cao nhất. Nguyên tắc cân bằng biên: MNPB = MEC 100 – 5Q = 5Q Q = 10 Vậy lợi ích kinh tế xã hội đạt cao nhất tại điểm Q* = 10. Xác định mức ô nhiễm tối ưu. Tại Q = 10, ta có lượng chất thải phát sinh tương ứng là W= 10

  ppt 28p leminhhang0192 01-06-2012 877 281

 • Bài tập nhóm kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Trước năm 1986 nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang tính tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế quan liêu bao cấp. Mặt khác do những sai lầm về nhận thức mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu, khủng hoảng trầm trọng kéo dài, đời sống nhân dân thấp. Muốn thoát khỏi tình trạng đó con đường duy nhất là phải đổi mới kinh tế. Sau...

  doc 17p tu_vi_tim 12-03-2011 647 248

 • Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ - Đề tài: Lạm phát trong nền kinh tế thị trường

  Trong lịch sử và hiện tại, lạm phát luôn là một vấn đề nóng bỏng với từng nước dù nước đó là một nước có nền kinh tế phát triển hay một nước có nền kinh tế kém phát triển, nó luôn tồn tại song song với nền kinh tế thị trường

  doc 33p dinhthao00 10-06-2011 540 236

 • HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM PERFECTING THE STATUTE OF SOCIALISTORIENTED MARKET ECONOMY OF VIETNAM LÊ THẾ GIỚI Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Việc nhận thức về nền kinh tế thị...

  pdf 14p samsara246 25-05-2011 490 176

 • Bài tiểu luận “Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta"

  Tham khảo luận văn - đề án 'bài tiểu luận “học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 30p buiduongson3 08-05-2010 278 157

 • HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình nghiên cứu lý luận và đúc kết từ thực tiễn. Bài viết này thông qua việc phân tích một số hoạt động thực tiễn trong quá...

  pdf 14p newbievnx 29-05-2011 382 149

 • VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

  Nền kinh tế nước ta đi được một chặng đường 16 năm chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường (Tác giả viết bài này vào thời điểm năm 2002). Đó là một quãng thời gian khá ngắn ngủi so với sự phát triển của các nền kinh tế thị trường khác trên thế giới với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Thế nhưng, chúng ta cũng đã được " nếm...

  pdf 5p xedapcam 05-05-2010 195 104

 • Tiểu luận kinh tế chính trị "Vai trò của Nhà Nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"

  Đất nước ta đang trong quá trình đi lên XHCN, nền kinh tế còn đang ở trong giai đoạn sơ khai. Để có thể tạo lập được một nền kinh tế thị trường vững chắc thì Nhà Nước ta phải xây dựng một nền kinh tế cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với trình độ kỹ thuật tiên tiến.

  doc 20p dinhthao00 14-06-2011 273 98

 • Tiểu luận kinh tế chính trị "Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật này trong việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam"

  Phát triển kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế xã hội . Mỗi quốc gia có một chính sách quản lý và phát triển kinh tế đặc thù của quốc gia đó , nhưng xét cho đến cùng thì cũng không thoát khỏi quy luật chung là áp dụng các quy luật kinh tế và vận hành chúng một cách có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế.

  doc 14p dinhthao00 14-06-2011 218 97

 • BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kinh tế học quốc tế', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p rain105 30-11-2012 179 51

 • CHUYÊN ĐỀ 2: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

  Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề 2: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 49p thanhhao1988 25-06-2010 110 44

 • Chương XI: Kinh tế thị truờng định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Tham khảo bài thuyết trình 'chương xi: kinh tế thị truờng định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 28p nopusb 30-04-2011 126 42

 • Cần thiết xây dựng và thực trạng kinh tế thị trường Việt Nam - 2

  Phát triển nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước đảm bảo thống nhất giữa sự phát triển, tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội Xây dựng nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường hội nhập vào nền kinh tế thị trường nhiều khu vực và thế giới với nhiều hình thức quan hệ, liên kết phong phú, đa...

  pdf 8p ttcao1 22-08-2011 61 18

 • Cần thiết xây dựng và thực trạng kinh tế thị trường Việt Nam - 1

  A- mở đầu Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và phát triển mạnh mẽ.Kể từ năm 1986 khi xoá bỏ bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường nền kinh tế đã đạt được những kết quả hết sức to lớn . Có thể nói kinh tế thị trường là một phạm trù kinh tế hết sức rộng lớn, phức tạp . Do vậy đảng ta mới thực hiện được những bước đi đầu tiên thận trọng bước vào nền...

  pdf 8p ttcao1 22-08-2011 40 16

 • 100 bài tập Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Vũ Kim Dũng

  Nội dung Phần 2 cuốn sách "100 bài tập Kinh tế vĩ mô" là các đáp số và lời giải được trình bày ở phần 1 cuốn sách. Hy vọng cuốn sách hữu ích cho những ai đang học môn kinh tế vĩ mô ở các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

  pdf 99p hoa_loaken91 03-06-2014 31 12

 • + Xem thêm 1276 Bài Tập Kinh Tế Thị Trường khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản