Bài tập Kỹ thuật nhiệt

Xem 1-20 trên 205 kết quả Bài tập Kỹ thuật nhiệt
 • Cuốn Bài tập kỹ thuật nhiệt này được biên soạn theo nội dung cuốn giáo trình "Kỹ thuật nhiệt" của tác giả Bùi Hải và Trần Thế Sơn, do nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật phát hành đang được sử dụng cho việc đào tạo các hệ kỹ sư ở các trường đại học kỹ thuật. Cuốn Bài tập kỹ thuật nhiệt được biên soạn theo kinh nghiệm lâu năm của tác tác giả nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các trường đại học kỹ thuật....

  pdf45p vude113 16-09-2010 3109 987   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập kỹ thuật nhiệt part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p poseidon06 02-08-2011 1197 389   Download

 • Ebook Bài tập Kỹ thuật nhiệt trình bày tóm lược nội dung lý thuyết từng phần, sau đó chủ yếu là bài tập đã được giải sẵn, trong tài liệu này tác giả chú ý đến các bài tập ngắn nhằm phục vụ cho cách thi trắc nghiệm là cách thi mới của môn học đang được sử dụng ở một số trường đại học kỹ thuật. Với các bạn chuyên ngành Cơ khí thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf77p denngudo 21-06-2012 1026 424   Download

 • Bài tập Kỹ thuật nhiệt 2 giới thiệu tới các bạn những bài tập liên quan tới kỹ thuật nhiệt. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về cách tính các thông số áp suất, nhiệt lượng cấp vào, công thay đổi thể tích và công kỹ thuật, sự thay đổi nội năng và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

   

   

  pdf12p duccongxd 22-05-2015 103 42   Download

 • Đề cương bài tập Kỹ thuật nhiệt tập hợp những bài tập tự luận và trắc nghiệm về kỹ thuật nhiệt nhằm giúp các bạn củng cố những kiến thức về kỹ thuật nhiệt. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Vật lý và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  pdf4p duccongxd 22-05-2015 136 36   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập kỹ thuật nhiệt", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung về "Truyền nhiệt" bao gồm: Dẫn nhiệt và đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf79p doinhugiobay_08 24-12-2015 153 80   Download

 • Cuốn sách "Bài tập kỹ thuật nhiệt" được có cấu trúc gồm 2 phần với 4 chương và phần phụ lục. Phần 1 - Nhiệt động kỹ thuật trình bày các nội dung: Phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động của chất khí, chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p doinhugiobay_08 24-12-2015 168 72   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Bài tập kỹ thuật nhiệt" giới thiệu tới người đọc các bài tập về nhiệt động kỹ thuật bao gồm: Phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động của chất khí, chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf76p tramnamcodon_07 26-04-2016 78 32   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập kỹ thuật nhiệt", phần 2 giới thiệu các bài tập phần truyền nhiệt bao gồm: Dẫn nhiệt và đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf58p tramnamcodon_07 26-04-2016 84 36   Download

 • Cuốn sách trình bày tóm lược nội dung lý thuyết từng phần, sau đó chủ yếu là bài tập đã được giải sẵn, ở đây các tác giả chú ý đến các dạng bài tập ngắn, nhằm phục vụ cho cách trắc nghiệm là cách thi mới của môn học đang được sử dụng ở một số trường đại học kỹ thuật.

  pdf45p phamvancoong 15-12-2010 808 430   Download

 • Bài tập 1.8 Biết nhiệt dung riêng thực của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ từ 0 0C đến 1500 0C C = 1,02344 +0,0000548.t, kJ/kg.0K. Xác định nhiệt dung riêng trung bình của khí đó trong khoảng từ 400 0C đến 600 0C. Lời giải: ở đây đầu bài cho nhiệt dung riêng thực nên chỉ việc thay t = 0,5(t1 + t2): t +t t C tb = C t = 1,02344 + 0,0000548 1 2 = 1,0508, kJ/kg.0K. 2

  pdf8p poseidon06 02-08-2011 582 216   Download

 • Lượng nhiệt của quá trình đa biến được tính theo (1-54): Q = G.Cn.(t2 - t1) = 2.(- 0,65).(537-27) = - 663 kJ, Bài tập 1.24 Xác định công nén của 16 kg khí O2 nén đa biến với n = 1,5 từ nhiệt độ 27 0C áp suất 1 bar đến 8bar. Lời giải: Công nén là công thay đổi thể tích có thể tính theo (1-52) với chú ý p1v1 = R.T1

  pdf8p poseidon06 02-08-2011 513 199   Download

 • Bài tập 1.51 Một hỗn hợp khí gồm O2 và H2. Thành phần khối lượng của H2 là 10%. Xác định hằng số chất khí của hỗn hợp, thể tích riêng của hỗn hợp ở điều kiện tiêu chuẩn (p0 = 760 mmHg, t0 = 00C). Trả lời: R = 648,5 J/kg.0K; v = 1,747 m3/kg; Bài tập 1.52 1 kg không khí khô gồm N2 và O2 có thành phần thể tích rO2 = 21%, rN2 = 79%. Xác định kilomol à của hỗn hợp, hằng số chất khí của hỗn hợp và phân áp suất của khí N2...

  pdf8p poseidon06 02-08-2011 356 166   Download

 • Tài liệu học tập môn Lý thuyết truyền nhiệt. Nội dung chương 3 trình bày về Dẫn nhiệt và đối lưu. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

  pdf14p vude113 16-09-2010 1428 680   Download

 • Tài liệu học tập môn Lý thuyết truyền nhiệt. Nội dung chương 4 trình bày về Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

  pdf8p vude113 16-09-2010 1341 638   Download

 • Tài liệu học tập môn Lý thuyết truyền nhiệt. Nội dung chương 2 trình bày về Chu trình nhiệt động và máy lạnh. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

  pdf10p vude113 16-09-2010 1051 479   Download

 • Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan môn kỹ thuật nhiệt để giúp sinh viên hiểu được các khái niệm, định nghĩa về hệ cô lập, hệ không cô lập, hệ kín, hệ hở, hệ đoạn nhiệt, chất môi giới, nhiệt độ,...

  pdf57p manh89 26-09-2011 1007 459   Download

 • Cuốn sách trình bày tóm tắt nội dung lý thuyết từng phần, sau đó chủ yếu là bài tập đã được giải sẵn, ở đây các tác giả chú ý đến các bài tập ngắn, nhằm mục đích phục vụ cho việc thi trắc nghiệm là cách thi mới của môn học đang được sử dụng.Cuốn sách được biên sợn theo kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của các tác giả nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh

  pdf45p anhchang_datinh16590 22-05-2011 718 292   Download

 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN KỸ THUẬT NHIỆT

  pdf38p manh89 26-09-2011 500 223   Download

 • Bài 3.7 Một tấm cao su dày = 2 mm, nhiệt độ ban đầu t0 = 140 0C đ−ợc làm nguội trong môi trường không khí có nhiệt độ tf = 140 0C. Xác định nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ tâm của tấm cao su sau 20 ph. Biết hệ số dẫn nhiệt của cao su λ = 0,175 W/mK, hệ số dẫn nhiệt độ a = 8,33.10-8 m2/s. Hệ số toả nhiệt từ bề mặt tấm cao su đến không khí α = 65 W/m2.K.

  pdf8p poseidon06 02-08-2011 367 182   Download

Đồng bộ tài khoản