Xem 1-20 trên 80 kết quả Bài tập lab
 • Tài liệu Bài tập thực hành Quản trị mạng Cisco gồm 9 bài thực hành lab về mạng Cisco giới thiệu cho sinh viên các kiến thức căn bản về các kỹ thuật được sử dụng trong quá trình quản trị mạng.

  pdf64p huynhthimai2611 22-04-2014 209 107   Download

 • Lab 01 - Lập trình hướng đối tượng cơ bản với C#. Nội dung thực hành gồm: Sử dụng công cụ lập trình MS VS.Net, viết ứng dụng console: Tạo/mở project, sao chép, biên dịch, sửa lỗi, các cửa sổ, chạy chương trình; minh họa trên các bài tập hướng đối tượng cơ bản. Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p nhanmotchut_4 01-11-2016 9 2   Download

 • Tài liệu tham khảo đề thi LAB môn thực hành hệ điều hành mạng Linux dành cho sinh viên Ngành Công nghệ Thông tin.

  pdf2p truong531 23-06-2011 67 15   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo thực hành lab frame relay', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc30p jioruby 03-01-2013 55 13   Download

 • Bài thực hành số 4 – Làm việc với các thành phần của HTML5: Video, audio, canvas sau đây giúp sinh viên làm việc được với các thành phần: video, audio, canvas. Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay và sử dụng một trong các chương trình soạn thảo mã là Notepad và E -Text Editor. Chúc các bạn học tập tốt.

  pdf5p vnch1975 17-04-2015 16 9   Download

 • Lab 06 - Lập trình windows Form với giao diện MDI. Mục tiêu của bài thực hành này gồm: Sử dụng Visual Studio .NET 2010/2012/2013 tạo ứng dụng dạng Windows Forms MDI; sử dụng các control MenuStrip, ToolStrip, StatusStri, Timer,...; sử dụng công cụ thiết kế giao diện ribbon Devexpress. Mời tham khảo.

  pdf5p nhanmotchut_4 01-11-2016 4 4   Download

 • Tham khảo bài viết 'lab bcsi', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p marco27770 11-06-2013 13 3   Download

 • Lab 03 - Lập trình Windows Form với các control cơ bản. Bài thực hành này giúp người học sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms. Làm quen với các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, MessageBox, ErrorProvider, và viết code xử lý sự kiện. Mời tham khảo.

  pdf8p nhanmotchut_4 01-11-2016 3 3   Download

 • Lab 04 - Lập trình Windows Form với các control nâng cao. Bài thực hành 4 gồm có các nội dung thực hành: Sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms với các control nâng cao dạng danh sách như: Combobox, ListBox, DateTimePicker, PictureBox, GroupBox, NumericUpDown,…

  pdf12p nhanmotchut_4 01-11-2016 3 3   Download

 • Lab 02 - Lập trình hướng đối tượng nâng cao với C#. Bài thực hành này giúp người học nâng cao kỹ năng lập trình hướng đối tượng nâng cao như: Kế thừa; Xây dựng giao diện và thực thi giao diện. Sắp xếp trong lớp ArrayList. Sử dụng File Stream để lưu trữ thông tin của đối tượng.

  pdf8p nhanmotchut_4 01-11-2016 2 2   Download

 • Lab 05 - Lập trình windows Form với các control nâng cao (Các control trình bày dữ liệu dưới dạng bảng lưới). Nội dung thực hành trong bài này gồm có: Sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms với các control trình bày dữ liệu dạng lưới: DataGridView, DataTable, Data ListView,…

  pdf6p nhanmotchut_4 01-11-2016 2 2   Download

 • Lab 07 - Lập trình windows Form kết nối CSDL cơ bản. Nội dung thực hành gồm: Xây dựng ứng dụng Windows kết nối với CSDL SQL Server, sử dụng Data Source Configuration Wizard, thiết kế form hiển thị dữ liệu từ các bảng trong CSDL, thực thi các câu truy vấn dữ liệu cơ bản. Mời tham khảo.

  pdf14p nhanmotchut_4 01-11-2016 2 2   Download

 • Lab 08 - Lập trình windows Form kết nối CSDL nâng cao. Nội dung bài thực hành này nhằm hướng dẫn sinh viên xây dựng ứng dụng Windows kết nối với CSDL SQL Server, sử dụng công nghệ ADO.Net lập trình theo mô hình 3 lớp, thiết kế form thực hiện các chức năng: xem, thêm, xóa, sửa, dữ liệu trong CSDL. Mời tham khảo.

  pdf17p nhanmotchut_4 01-11-2016 2 2   Download

 • Lab 09 - Tạo báo cáo thống kê với Data report. Mục tiêu của bài thực hành gồm: Hướng dẫn sinh viên làm quen với việc xây dựng ứng dụng Windows App có kết nối với CSDL SQL Server, sử dụng chức năng Data Source Configuration Wizard để tạo Data Source, thiết kế các báo cáo thống kê với Data Report. Mời tham khảo.

  pdf9p nhanmotchut_4 01-11-2016 2 2   Download

 • Trong Wireshark lab chúng tôi theo các tiếp cận sau. Bạn sẽ quan sát giao thức mạng trong máy tính của bạn “in action”, tương tác và trao đổi message với các giao thức khác trên internet. Vì thế bạn và máy tính của bạn sẽ là 1 phần của “live” lab đó. Bạn sẽ quan sát, bạn sẽ học, bằng cách làm.

  doc39p feteler 25-03-2014 479 232   Download

 • Tài liệu tham khảo về Giáo trình bài tập C|EH

  pdf0p longbong172 01-08-2010 295 168   Download

 • Bài 1: Xác định áp lực khớp động ở các khớp và moment cân bằng đặt trên khâu dẫn của cơ cấu tay quay-con trượt như hình vẽ, với: lAB = 0,05m; ACB= 300 ; CAB= 900 khi trên con trượt chịu lực cản P = 200 N song song với phương trượt và đi qua điểm C. Xét bài toán trong trường hợp có ma sát ở khớp trượt với hệ số ma sát f = 0,12 (bỏ qua ma sát ở các khớp quay).

  pdf3p gregorimendel 25-09-2011 158 50   Download

 • File dữ liệu chap4.sav chứa số liệu về hàng tồn kho (chuỗi amount- số lượng). Quản trị tồn kho là nguồn bài tập mẫu phù hợp với mô hình san bằng số mũ. Để dự báo nhu cầu hàng tồn kho cần phải có một phương pháp dự báo đơn giản, lưu ý đến các quan sát gần nhất, có khả năng làm thay đổi đặc điểm của chuỗi dữ liệu.

  doc9p vocongquandhnt 28-10-2011 167 27   Download

 • + Trong bài tập này chủ yếu minh họa cách tạo quan hệ nhiều - nhiều, do đó cấu trúc các bảng chỉ sử dụng vài thuộc tính (bạn hãy bổ sung các thuộc tính cho bảng tùy theo yêu cầu của bạn) Ví dụ yêu cầu như sau: Khi xuất ra một tên phim thì ta liệt kê tên tất cả các diễn viên đóng phim này

  pdf11p quangtrungct 18-06-2011 66 26   Download

 • Tổng hợp một số câu hỏi và bài tập về labview, kèm theo bài tập có lời giải giúp các bạn sinh viên có thể tham khảo và rèn luyện kỹ năng ôn lại kiến thức về lab. Mời các bạn tham khảo

  doc39p cloy_qh1 16-01-2014 66 23   Download

Đồng bộ tài khoản