» 

Bài Tập Môn Kiểm Toán

 • Đề cương ôn tập môn kiểm toán

  Tham khảo tài liệu 'đề cương ôn tập môn kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p dongkiem 03-05-2011 1082 282

 • Ôn tập môn kiểm toán

  Tài liệu tham khảo về kiểm toán

  doc 2p 1991989 14-12-2009 2059 932

 • Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

  Tham khảo sách 'tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 58p tinhphuong60 09-06-2010 2556 1778

 • Bài tập môn Kế toán tài chính

  Tham khảo tài liệu 'bài tập môn kế toán tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 10p 11760711 25-01-2011 1048 635

 • Bài giảng môn Kiểm toán - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

  Bài giảng môn Kiểm toán trình bày tổng quan về kiểm toán, các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán, phương pháp kiểm toán, trình tự kiểm toán, tổ chức kiểm toán, thực hành kiểm toán. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiểm toán.

  ppt 120p ngphutien 04-06-2014 10 5

 • Đề thi môn kiểm toán

  CẤU 1: a/ kiểm toán là gì ? kiểm toán là một quá trình do kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm thu thập bằng chứng về thông tin có thể định lượng của một tổ chức và đánh...

  doc 6p nguyenbaoan 16-04-2011 1844 732

 • Bài tập môn nguyên lý kế toán - P2

  Tham khảo tài liệu 'bài tập môn nguyên lý kế toán - p2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tuananh1080 30-11-2010 1162 546

 • Bài tập môn nguyên lý kế toán - P3

  Tham khảo tài liệu 'bài tập môn nguyên lý kế toán - p3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p tuananh1080 30-11-2010 829 492

 • Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản: Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận môn kiểm toán căn bản: sự hình thành và phát triển của kiểm toán', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 46p thienthantuyet1201 14-05-2010 998 435

 • Bài tập môn nguyên lý kế toán - P5

  Tham khảo tài liệu 'bài tập môn nguyên lý kế toán - p5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p tuananh1080 30-11-2010 1007 398

 • Bài tập môn nguyên lý kế toán - P4

  Tham khảo tài liệu 'bài tập môn nguyên lý kế toán - p4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 101p tuananh1080 30-11-2010 1068 377

 • Bài tập môn Kiểm toán

  Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn. Vì thế, mọi người sử dụng thông tin từ BCTC đều mong muốn nhận được các thông tin trung thực và hợp lý. Hoạt động kiểm toán ra đời...

  pdf 72p trongminh123 20-10-2012 133 70

 • Bài tập kế toán tài chính - GV Bùi Đan Thanh

  Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính.Qua đó, tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính sẽ giúp thêm các bạn củng cố lại lý thuyết đã học. Chúc các bạn thành công!

  doc 23p trankhanhlinh2928 02-04-2010 3241 2158

 • Lý thuyết và bài tập môn Kiểm toán nghiệp vụ

  bài tập và lý thuyết môn kiểm toán nghiệp vụ

  doc 12p quangdat 15-03-2009 8406 1856

 • BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  doc 11p prave_heart 21-04-2010 2586 1000

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 2

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p xingau5 20-08-2011 1359 813

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 3

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p xingau5 20-08-2011 2163 789

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 5

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p xingau5 20-08-2011 1106 693

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 4

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p xingau5 20-08-2011 1161 689

 • bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương (kiểm toán căn bản)

  Kiểm tra Dự án cầu vượt Ngã tư sở, theo hợp đồng kiểm toán đã ký với Chủ đầu tư Dự án, nhằm đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn thành tiến độ...

  doc 24p ctxhtth 19-07-2011 1168 539

 • + Xem thêm 1536 Bài Tập Môn Kiểm Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản