» 

Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp

 • Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất.

  thanhthao1669 02-02-2012 8187 2606

 • Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Bộ sưu tập tổng hợp các giáo trình, bài giảng tài chính doanh nghiệp nhằm giúp các bạn dễ dàng tham khảo và có thêm tài liệu phục vụ cho việc học tập của mình.

  matem95 25-12-2013 807 52

 • + Xem thêm 4 BST Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp khác
 • Bài tập tài chính doanh nghiệp 1

  Tài liệu tham khảo về bài tập tài chính doanh nghiệp 1

  pdf 25p hucldt 23-06-2010 2437 970

 • Bài tập tài chính doanh nghiệp 2

  Tài liệu tham khảo Bài tập tài chính doanh nghiệp dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành học và ôn tập

  doc 7p tonghoangduy1503 15-10-2011 460 185

 • Bai tap tai chinh doanh nghiep phan 4

  Bài tập tài chính doanh nghiệp

  pdf 24p talaaitrongtraitim 04-04-2013 143 55

 • Bài tập Tài chính Doanh nghiệp có lời giải

  Bài tập Tài chính Doanh nghiệp có lời giải về doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp, giúp các bạn oon tập và hệ thống kiến thức đã học thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf 24p phamphat94 08-12-2013 142 46

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp kèm lời giải

  Tổng hợp các bài tập tài chính doanh nghiệp về phần tài sản cố định vốn cố định trong doanh nghiệp, các bài tập có thèm theo lời giải cụ thể, giúp các bạn dễ dàng ôn tập và hệ thống kiến thức hơn.

  doc 14p nguyenhuutuanhatinh 02-04-2014 147 36

 • 24 Bài tập tài chính doanh nghiệp

  24 Bài tập tài chính doanh nghiệp dưới đây giúp hỗ trợ các bạn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức, các bài tập chủ yếu đưa ra các nghiệp vụ và yêu cầu lập bảng cân đối kế toán cũng như lập báo cáo kết quả kinh doanh. Mời các bạn tham khảo và làm tốt các dưới đây.

  pdf 10p tanhthanhthanh23 22-04-2014 25 9

 • Bài tập tài chính doanh nghiệp - Lợi nhuận trong doanh nghiệp

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp - lợi nhuận trong doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p gackiem196 27-04-2011 1670 948

 • Bài tập tài chính doanh nghiệp - Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp - tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 12p gackiem196 27-04-2011 1927 915

 • Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp - chi phí sản xuất kinh doanh', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p gackiem196 27-04-2011 1591 884

 • Bài tập tài chính doanh nghiệp - Tài sản cố định

  Tài liệu tham khảo được trích từ sách " bài tập và hướng dẫn giải bài tập tài chính doanh nghiệp" cho các bạn sinh viên học chuyên ngành tài chính có tư liệu ôn tập tốt đạt kết quả cao

  pdf 17p gackiem196 27-04-2011 1784 803

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp và bài giải

  Tài liệu tham khảo về một số bài tập môn tài chính doanh nghiệp có kèm theo bài giải để các bạn sinh viên kiểm tra lại bài tập, qua đó nắm vững kiến thức hơn về môn học này.

  doc 14p nguoikhongtinhyeu 09-08-2010 9097 4676

 • Bài tập tài chính doanh nghiệp (Phần II)

  Tài liệu ôn tập môn tài chính doanh nghiệp tham khảo gồm các dạng bài tập Phần II: Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp.

  doc 14p caokhanh 30-11-2010 1821 844

 • Giảu bài tập Tài chính doanh nghiệp chương 2

  Tham khảo tài liệu 'giảu bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 9p exus0912 10-11-2012 415 190

 • Giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 - Nhóm 1

  Tham khảo tài liệu 'giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 - nhóm 1', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 14p exus0912 10-11-2012 346 145

 • bài tập tài chính doanh nghiệp PHẦN IV DOANH THU, TIỀN THUẾ, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp phần iv doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p kyduyen2006 18-10-2012 177 62

 • Bài giảng tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng tài chính doanh nghiệp: phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 28p sinhviennongnghiep53 03-06-2011 495 204

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 11 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tăng trưởng kinh doanh và nhu cầu tài trợ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt 17p bienyeulan 18-04-2014 12 3

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 10 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày các nội dung: mục đích và cơ sở dữ liệu của phân tích tài chính doanh nghiệp, nội dung và phương pháp phân tích doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt 14p bienyeulan 18-04-2014 18 3

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: tổng quan về tài sản dài hạn của doanh nghiệp, tài sản cố định của doanh nghiệp, tài sản tài chính dài hạn của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt 77p bienyeulan 18-04-2014 15 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: chi phí của doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt 28p bienyeulan 18-04-2014 17 2

 • + Xem thêm 1110 Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản