» 

Bài Tập Thì Quá Khứ đơn

 • Bài số 19 Thì hiện tại hoàn thành với How long và thì quá khứ đơn với when since for

  Tham khảo tài liệu 'bài số 19 thì hiện tại hoàn thành với how long và thì quá khứ đơn với when since for', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p monte_carlo 02-08-2011 251 87

 • Bài số 21 : Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hay thì quá khứ đơn (I did) Phần 2

  a) Chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành (I have done) vơi một thời điểm hay một thời gian thuộc về quá khứ không có liên quan đến hiện tại (yesterday, two years ago, in 1979, when I was a child). Khi đó, chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn.

  pdf 7p abcdef_45 29-10-2011 264 93

 • Bài tập thì quá khứ đơn - quá khứ tiếp diễn

  EXERCISE 1:Supply the correct verb form: 1.I _______________at home all weekend (stay) 2.It ______________everyday last week (rain) 3.We ______________her very carefully (listen) 4.The shop _____________at 5 o’clock (close) 5.My friend

  doc 4p bibinbi 11-03-2013 285 125

 • Bài số 20: Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hoặc quá khứ đơn (I did)

  Tham khảo tài liệu 'bài số 20: thì hiện tại hoàn thành (i have done) hoặc quá khứ đơn (i did)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p monte_carlo 02-08-2011 168 60

 • Bài tập về các thì trong tiếng anh

  Bài tập: Chia động từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với các thì Present simple (hiện tại đơn), present progressive (hiện tại tiếp diễn), past simple (quá khứ đơn), past progressive (quá khứ tiếp diễn), present perfect (hiện tại hoàn thành), future simple (tương lai đơn).

  doc 2p ulisthao 11-04-2013 602 206

 • Bài số 19 : Thì hiện tại hoàn thành với How long

  a)Dùng thì quá khứ đơn (I do) để hỏi hay nói khi nào một điều gì đó xảy ra:- A: When did it start raining? Trời bắt đầu mưa khi nào?- B: It started raining at one o’clock / an hour ago. Trời bắt đầu mưa lúc một giờ / cách đây 1 giờ. - A: When did Tom and Ann first meet? Tom và Ann gặp nhau lần đầu lúc nào?

  pdf 5p abcdef_45 29-10-2011 36 14

 • CÁC DẠNG BÀI TẬP CHIA ĐỘNG TỪ

  Với cấu trức as, if, as though: sau đó là quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, trong trường hợp không tuân theo hai cấu trúc này thì không là câu giả định, mà mang hàm ý diễn đạt trái với hiện tại, nhưng trong tương lai có thể là xảy ra. Cấu trúc Apologize đễ nguyên dạng không chia. Ở đây có thể bỏ should đi vì tiếng anh người ta thường bỏ should.

  pdf 17p contentnew 20-04-2012 539 310

 • Bài số 20 : Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hoặc quá khứ đơn (I did) Phần 1

  a)Hãy xem tình huống mẫu sau đây:This is Tom. He is looking for his key. He can’t find it. Đây là Tom. Anh ta đang tìm kiếm cái chìa khoá. Anh ta chưa tìm được nó. He has lost his key. Anh ta đã đánh mất cái chìa khoá. ( Thì hiện tại hoàn thành) Điều đó có nghĩa là hiện giờ anh ta chưa nắm được chìa khoá trong tay. Năm phút sau:

  pdf 5p abcdef_45 29-10-2011 203 55

 • Headlines trong tiếng Anh Các bài báo tiếng Anh thường viết Headlines rất ngắn gọn

  Headlines trong tiếng Anh Các bài báo tiếng Anh thường viết Headlines rất ngắn gọn và thường thấy ngữ pháp không theo cấu trúc thông thường. Tuy nhiên, đó không phải là viết sai mà có một vài quy tắc rất đơn giản giúp bạn có thể dễ dàng viết headlines cho các bài báo hay mẩu tin trong tiếng Anh. Quy tắc 1: Các headlines thường sử dụng "to" để nói về thời gian trong Tương lai; thì Quá khứ để...

  pdf 2p abcdef_45 29-10-2011 149 41

 • Bài số 11 : SIMPLE PAST

  a) Hãy xem ví dụ sau :Tom:Look! It's raining again.(Nhìn kìa ,trời lại đang mưa).Ann: yesterday too.Oh no,not again.It rained all day(ồkhông ,đâu phải tại trời đang mưa .Trời cũng đã ).mưa suốt ngày hôm qua rồi"Rained" dùng thì quá khứlà thì Simple past(quá khứ đơn) .chúng ta đơn để nói về các hành động hoặc các

  pdf 6p abcdef_45 29-10-2011 106 26

 • Bài giảng unit 15: Computers - Tiếng Anh 8 - GV.Phan Thế Minh

  Giúp học sinh thực hành thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn, học các từ vựng liên quan đến chủ đề và cải thiện kỹ năng tiếng anh. Bài giảng bài 15 "Computer" chương trình Tiếng anh lớp 8 giúp bạn có thêm nhiều tư liệu giảng dạy và học tập.

  ppt 16p 123_minh 20-11-2013 11 2

 • Tiếng Anh 10 - Bài giảng unit 16: Historical places - GV.Hoàng Tuyết Quỳnh

  Thông qua bài học, học sinh biết và nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thì quá khứ đơn, từ vựng để nói về địa điểm lịch sử, luyện tập cách đoán nghĩa của từ, của câu. Bài giảng English 10 - unit 16 "Historical places" được thiết kế sinh động sẽ giúp bạn có một tiết học thú vị.

  ppt 26p 123_camchuong 13-11-2013 7 2

 • Tiếng Anh 10 - Bài giảng unit 16: Historical places - GV.Ng.Tấn Phát

  Học sinh biết và nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thì quá khứ đơn, từ vựng để nói về địa điểm lịch sử, luyện tập cách đoán nghĩa của từ, của câu. Bài giảng Tiếng anh lớp 10 - bài 16 được thiết kế phù hợp với bài học của các bạn.

  ppt 12p 01_nguyenphat 13-11-2013 10 2

 • Bài giảng unit 16: Historical places - Tiếng Anh 10 - GV.Trương Đình Toàn

  Bài giảng Tiếng anh lớp 10 - bài 16 được thiết kế phù hợp với bài học của các bạn giúp học sinh biết và nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thì quá khứ đơn, từ vựng để nói về địa điểm lịch sử, luyện tập cách đoán nghĩa của từ, của câu.

  ppt 18p silver_100 13-11-2013 8 2

 • Giáo án bài 11: Keep fit, stay healthy - Tiếng Anh 7 - GV.H.Q.Khoa

  Kết thúc bài học, học sinh có thể nói về tình trạng sức khỏe của bản thân, mở rộng vốn từ vựng liên quan, ôn tập lại thì quá khứ đơn. Hy vọng giáo án Anh văn 7 bài 11 hữu ích cho bạn.

  doc 20p quockhoa2512 21-11-2013 6 0

 • Sách hướng dẫn học tập tiếng anh (A2) - Học Viện BCVT

  Quyển Tiếng Anh 2 (English 2) cung cấp chương trình tiếp theo quyển Tiếng Anh 1 (English 1) mà các bạn đã học. Cũng như quyển Tiếng Anh 1, quyển này được biên soạn theo chương trình khung của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quyển sách vừa ôn luyện và củng cố các kiến thức bạn đã được học trong quyển trước, vừa tiếp tục cung cấp vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì tương...

  pdf 225p kimhoang 11-06-2009 3252 2207

 • Giáo án Tiếng Anh 10 bài 16: Historical places - GV.Tr.Xuân Thiện

  Học sinh biết và nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thì quá khứ đơn, từ vựng để nói về địa điểm lịch sử, luyện tập cách đoán nghĩa của từ, của câu. Giáo án Tiếng anh lớp 10 - bài 16 được biên soạn phù hợp với bài học của các bạn.

  doc 10p 99huuvinh 13-11-2013 7 0

 • Xác định thị trường và tính chất của thị trường là quy luật sống còn

  Xác định thị trường và tính chất của thị trường luôn là yếu tố sống còn của tất cả các công ty kinh doanh. Để làm điều này tưởng là đơn giản nhưng không hề dễ dàng chút nào. Rất nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới đã phải trả những kinh nghiệm xương máu mới có được sự nhìn nhận đúng đắn về thị trường của chính mình. Qua những câu chuyện kinh doanh trong quá khứ, chúng...

  pdf 4p womanhood911_06 30-10-2009 186 76

 • LUYỆN TẬP VỀ THỂ GIẢ ĐỊNH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

  PART I. THE PAST SUBJUNCTIVE The past subjunctive is the form which is not true at present and in the past. It appears in: 1. The conditional “type II” and “type III” - Type II: If the Earth were an apple, I would eat it. - Type III: If it hadn’t rained yesterday, I would have gone a picnic. 2. The structure: Đã đến lúc … It’s time ……………… It’s high time………… S + V(past subjunctive) (be = were) It’s about time ………. Ex: It’s high time we worked...

  pdf 3p quynhmagic 09-04-2013 66 25

 • MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 5

  Trên thực tế rất khó lượng hoá được hệ số đưa ra 2 phương pháp sau đây để dự đoán Dựa vào kinh nghiệm quá khứ về mối quan hệ giữa cầu và giá ở các thị trường khác nhau. Sử dụng phương pháp điều tra mẫu để thực hiện điều tra phỏng vấn khách hàng thuộc thị trường mục tiêu để đánh giá mức độ phản ứng cuả khách hàng với sự biến động của giá cả. 7.3.4. Xác định...

  pdf 30p cnkbmt10 27-10-2011 33 11

 • + Xem thêm 22 Bài Tập Thì Quá Khứ đơn khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản