» 

Bài Tập Toán Tài Chính

 • BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH - PHẦN 1 - CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài tập toán tài chính - phần 1 - các nghiệp vụ tài chính ngắn hạn', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 51p thanhuongkt 21-05-2011 268 57

 • Giải bài tập môn tài chính doanh nghiệp chương 3

  Tham khảo tài liệu 'giải bài tập môn tài chính doanh nghiệp chương 3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p exus0912 10-11-2012 451 157

 • BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Tham khảo tài liệu 'bài tập nhóm tài chính doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p musicpro28 24-08-2013 77 13

 • HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH

  Các bài tập và các bài giải về toán tài chính.

  doc 5p nguyen_xuan_nga 21-06-2011 1548 494

 • Hướng dẫn giải bài tập Toán tài chính

  Bài 1: Một thương gia thương lượng 1 hối phiếu 450.000đồng hạn kỳ từ ngày thương lượng đến ngày đáo hạn của thương phiếu là 55 ngày với lãi suất chiết khấu ngân hàng áp dụng 20%năm. Tính số tiền ngân hàng giữ lại và số tiền thương gia nhận được.

  pdf 8p kc_happy91 23-10-2013 271 44

 • 22 dạng bài tập toán tài chính tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính

  Dạng 1: Một dãy gồm N niên kim “cố định”, i1,i2 là hai lãi suất khác nhau. Tính giá trị thu được Dạng 2: Một khoản vay C được thanh toán bằng N niên kim. (N-1) niên kim cố định, tính niên kim cuối cùng Dạng 3: Một dãy gồm 20 niên kim cố định được thực hiện vào các thời điểm 1,2,...20 ,từ thời kì 1 đến k là 8% bắt đầu (k+1) đến lãi suất 9% .

  pdf 8p butmaulam 28-10-2013 102 29

 • Bài giảng Toán tài chính cơ bản & ôn tập toán – thống kê - Lê Văn Lâm

  Nội dung chủ yếu trình bày trong Bài giảng Toán tài chính cơ bản & ôn tập toán – thống kê nêu lãi và lãi suất, thời giá của tiền tệ. Nhắc lại kiến thức Toán & Thống kê có liên quan.

  pdf 41p red_12 19-05-2014 9 4

 • Bài tập môn Toán tài chính

  Toán học tài chính là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài chính. Môn học này có nhiều liên hệ đến tài chính kinh tế, nhưng nó hẹp hơn và trừu tượng hơn. Ví dụ, một nhà kinh tế học tài chính có thể nghiên cứu lý do tại sao một công ty có giá cổ phiếu …

  ppt 51p hoangthitham 14-11-2009 3850 1148

 • Bài tập Toán tài chính theo chương

  Một hàng hóa nếu bán trả ngay là 100 triệu đồng, nay thực hiện mua bán trả góp hằng tháng với số tiền bằng nhau, kỳ đầu tiên trả là 1 tháng sau khi vay.yêu cầu chọn ngày vay là ngày tương đương. a. Nếu i=2% tháng và trả trong 12 tháng thì số tiền khách hàng phải trả mỗi kỳ là bao nhiêu?

  doc 18p thanhtn5 12-03-2011 1284 524

 • Bài tập toán tài chính

  Một khoản tiền được gửi vào NH trong 192 ngày, lãi suất 9,5%. Người ta nhận thấy rằng khoản tiền đó với những điều kiện như trên nếu được gửi theo năm 360 ngày và theo năm 365 ngày thì giữa hai cách gửi này có sự chênh lệch về tiền lãi là 4,35 tr. Hãy tính giá trị của khoản tiền trên.

  pdf 51p ntgioi120404 11-11-2009 1391 491

 • Bài tập ôn tập về tài chính doanh nghiệp

  bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập.Tài chính.Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng của vốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thành tích của các nhà quản trị...

  doc 39p vudanghien 01-10-2011 1352 455

 • BÀI TẬP ÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  BÀI TẬP ÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN THAM KHẢO ĐỂ HỌC TỐT MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

  doc 10p tinhphuong60 04-08-2011 915 367

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp

  Bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập.Tài chính

  pdf 50p coc_xanh 18-01-2013 141 63

 • Giáo trình môn Toán tài chinh

  Giá trị của tiền tệ theo thời gian là một khái niệm cơ bản trong tài chính. Một khoản tiền được gửi vào ngân hàng hôm nay, sau một thời gian sau sẽ tạo nên một số tiền tích luỹ cao hơn số tiền bỏ ra ban đầu. Sự thay đổi số lượng tiền sau một thời gian ...

  pdf 274p kc_happy91 23-10-2013 179 43

 • Bài giảng Toán tài chính - Nông Ngọc Dụ

  Toán TC là một môn khoa học tính toán về TC phục vụ cho các hoạt động KD và đầu tư trong nền kinh tế. 1.1.2 Đối tượng của toán TC :Là tính toán về lãi suất, tiền lãi, giá trị của tiền tệ theo thời gian, giá trị của các công cụ TC... 1.1.3 Ứng dụng của toán TC :

  pdf 44p kc_happy91 23-10-2013 39 11

 • Bài tập nhóm Tài chính quốc tế: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá. Phân tích công cụ trực tiếp được NHTW thực hiện thời kỳ 2008 – 2011. Phân tích sự ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán đối với Việt Nam. Đề xuất giải pháp cho tỷ giá hối đoái

  Bài tập nhóm Tài chính quốc tế: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá. Phân tích công cụ trực tiếp được NHTW thực hiện thời kỳ 2008 – 2011. Phân tích sự ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán đối với Việt Nam. Đề xuất giải pháp cho tỷ giá hối đoái nhằm khái quát về tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán đối với Việt Nam.

  pdf 16p bad_12 04-07-2014 14 4

 • Bài giải - Bài tập kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo thêm về bài tập và bài giải của kế toán tài chính

  doc 10p as77153 29-09-2009 26443 8927

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp và bài giải

  Tài liệu tham khảo về một số bài tập môn tài chính doanh nghiệp có kèm theo bài giải để các bạn sinh viên kiểm tra lại bài tập, qua đó nắm vững kiến thức hơn về môn học này.

  doc 14p nguoikhongtinhyeu 09-08-2010 9137 4686

 • Bài tập-bài giải kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo về bài tập và bài giải kế toán tài chính.

  doc 10p lavita_311 16-03-2010 5436 3349

 • Bài tập học về kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính là tài liệu dành cho các sinh viên các khối ngành kinh tế và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán. Bài tập kế toán tài chính đi từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn có thể nắm bắt được kiến thức hiệu quả nhất.

  doc 39p nga89hp 21-06-2010 4240 2712

 • + Xem thêm 2558 Bài Tập Toán Tài Chính khác

Đồng bộ tài khoản