» 

Bài Tập Vật Lí 10 Nâng Cao

 • Tóm tắt lý thuyết vật lý 10 nâng cao

  Tài liệu tham khảo về tóm tắt lý thuyết vật lý 10 nâng cao...

  doc 40p kienyenhan 19-08-2011 1086 322

 • Phương pháp giải bài tập vật lí chương "Động học chất điểm"

  Động học chất điểm là một trong những kiến thức quan trọng và khó trong chương trình Vật lí lớp 10. Thực tế dạy học cho thấy bài tập Vật lí có vai trò rất quan trọng đối với học sinh. Bài tập Vật lí giúp ôn tập, đào sâu kiến thức; rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, hình thành thói quen vận dụng kiến thức khái quát cho học sinh. Đồng thời giải bài...

  pdf 4p tranzidkt 29-11-2011 1165 275

 • Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 1 part 8

  Ho¹t ®éng 2. X©y dùng kh¸i niÖm lùc qu¸n tÝnh li t©m HS cã thÓ ch−a tr¶ lêi ®−îc. – Buéc mét vËt nhá vµo méTài liệu " Thiết kế bài giảng vật lý 10 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường phổ thông trung học tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn...

  pdf 18p poseidon10 13-08-2011 120 43

 • tuyển tập bài tập vật lý 10 hay

  Phần I: Động học Bài 1: Tâm đi xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi được 6 phút, Tâm chợt nhớ mình quên đem theo h ộp chì màu. Tâm vội trở về lấy và đi ngay đến trường. Do đó thời gian chuyển

  doc 43p quanghero100 07-10-2011 1152 425

 • Bài tập vật lí lớp 10

  Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian.

  doc 25p quanghero100 07-10-2011 1525 289

 • Luận văn: LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƢ DUY, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  Hiệ n nay chúng ta đang trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiệ n đạ i hó a đất nƣớc. Giai đoạn này đòi hỏi rất cao năng lực sáng tạo của con ngƣời Việt Nam hơn bất kỳ giai đoạn nào khác. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội, ngành Giáo dục đã có sự thay đổi về mọi mặt và đặc biệt là về phƣơng pháp dạy học.

  pdf 129p qsczaxewd 19-09-2012 63 26

 • Đề cương môn Vật lí lớp 10 Nâng cao (Dùng cho HS ôn tập thi HKII)

  Xem và download đề cương môn Vật lý lớp 10 nâng cao giúp bạn có tài liệu chất lượng tự rèn luyện với các bài tập trắc nghiệm Vật lý hay.

  pdf 11p buiaquanganh2314 24-03-2014 24 5

 • 450 bài tập vật lí lớp 10

  Tài liệu tham khảo cho các bạn hoc sinh phổ thông có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả trong các kì thi giữa kì và cuối kì

  doc 55p quangminhvle 02-08-2011 832 257

 • Bài tập tính tương đối của chuyển động

  Trong cơ học lớp 10 có đề cập đến tính tương đối của chuyển động: thể hiện ở tính tương đối của quỹ đạo vận tốc và gia tốc. Đây là một trong những phần khó mà học sinh thường mắc sai lầm khi giải bài tập. Để giúp học sinh hiểu sâu hơn, có kỹ năng tốt hơn khi giải các bài tập về tính tương đối của chuyển động. Tôi đưa ra một số bài tập có vận dụng công thức...

  doc 23p thienco2010 01-11-2010 668 210

 • BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

  1 Chọn câu sai : A. Véc tơ độ dời là một véctơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động B. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm C. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng không D.

  pdf 99p langtuthatkiem 20-09-2011 1094 205

 • TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TNKQ VẬT LÝ 10

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TNKQ VẬT LÝ 10

  doc 52p i_am_baby_lazy 05-09-2011 234 164

 • Chương trình chuyên sâu TPPT chuyên môn vật lí

  Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Vật lí lớp 10 cho trường THPT chuyên.

  doc 34p vanthang10 30-03-2011 221 95

 • ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2008-2009 MÔN VẬT LÝ 10 NÂNG CAO

  Câu 1: Tác dụng vào một vật đồng thời hai lực 1 F và 2 F trong đó F1 = 30N và F2 = 40N. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 10N. B. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 50N. C. Chưa đủ cơ sở để kết luận. D. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 70N.

  doc 4p hienhoaian056 03-04-2011 127 78

 • bài tập chương lượng tử ánh sáng

  BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ∗ Dạng 1: Tính các đại lượng cơ bản (công thoát A, v0max, P, ibh, Uh, H…) I. Tóm tắt công thức: c λ Với hằng số Plăng h =6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng c = 3.108

  doc 11p letoai01 14-03-2013 162 73

 • ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật lý 10 Ban KHTN Mã đề thi 570

  Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vật lý 10 ban khtn mã đề thi 570', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p daodangsonbg 15-07-2011 185 68

 • Ôn tập chương 2 Vật lí 10 căn bảm

  1. Chọn phát biểu đúng : A. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều. B. Lực là nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng. C. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động. D. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng. 2. Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng...

  doc 4p letoai02 30-12-2012 59 20

 • Đề kiểm tra Vật lý 10 NC

  Tài liệu ôn thi môn Vật lý lớp 10 hệ Nâng cao giúp học sinh hệ thống lại kiến thức môn học. Thời gian làm bài 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 4p talamen 05-01-2011 701 251

 • Đề thi học kì môn vật lí 11

  Hai điện tích điểm q1 = q2 = + 8.10-9 (C) đặt tại hai điểm A, B trong không khí(cách nhau 10 cm).

  doc 1p lminhv 19-08-2011 376 108

 • LUẬN VĂN:PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO)

  Hiện nay, đất nƣớc đang bƣớc vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở cửa và hội nhập quốc tế. Bối cảnh lịch sử đặt ra những yêu cầu mới về nhân tố con ngƣời và đặt ra những thách thức mới cho ngành giáo dục.Thực hiện theo những định hƣớng đổi mới đã đƣợc xác định trong các nghị quyết Trung ƣơng đƣợc thể chế hoá trong Luật giáo dục và đƣợc cụ thể hoá...

  pdf 160p rose_12 04-12-2012 147 69

 • Vật lý 10 nâng cao - MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

  Kiến thức: - Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng: - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. - Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập. B.CHUẨN BỊ...

  pdf 7p vnexpress1209 19-12-2010 300 68

 • + Xem thêm 57 Bài Tập Vật Lí 10 Nâng Cao khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản