Xem 1-20 trên 3816 kết quả Bài tập viễn thông
 • Đây là bài báo cáo thực tập viễn thông - đề tài "Tổng quan về viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang & Trung tâm chăm sóc khách hàng gửi đến các bạn sinh viên tham khảo.

  pdf54p hanguyenthuyquynh 31-03-2011 1196 308   Download

 • Tài liệu tham khảo bài tập lớn môn cáp viễn thông tìm hiểu về các loại cáp viễn thông

  doc15p vancong0888 09-11-2010 658 313   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 7', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 134 59   Download

 • Tài liệu “Giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông” là tài liệu giảng dạy và học tập trong các tường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 89 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 99 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 87 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 5', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 92 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 6', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 56 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 8', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 72 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 9', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 75 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 4', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon15 01-12-2011 68 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông part 10', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon15 01-12-2011 52 27   Download

 • Môn học Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng trình bày tổng quan các ứng dụng cơ bản của tin học phục vụ cho khối ngành tài chính ngân hàng. Sau đây là các bài tập thực hành của môn học nhằm giúp sinh viên tự rèn luyện các kiến thức được học. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, hệ thống thông tin quản lý và những chuyên ngành có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls59p phantandanh3d 05-06-2011 708 242   Download

 • Bài 2.1: Cho đường truyền có . Tính hằng số truyền sóng, trở kháng đặc tính tại 500MHz. Tính lại khi không có tổn hao (R=G=0). Bài 2.2: Chứng minh phương trình Telegrapher Bài 2.5: Cáp đồng trục bằng đồng, đường kính trong 1mm, ngoài 3mm, , góc tổn hao . Tính R, L, G và C tại 3GHz, trở kháng đặc tính, vận tốc pha.

  doc19p cancuongchi 03-08-2012 424 143   Download

 • Trao đổi thông tin là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Khi các mối ...

  doc42p vancong0888 09-11-2010 199 109   Download

 • Tài liệu về bài tập tổng hợp môn học hệ thống thông tin kế toán sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn tham khảo

  pdf18p bebebongbong12 18-10-2013 106 29   Download

 • Đề thi môn Hệ thống viễn thông - Học kỳ V: Đề 132 gồm 50 câu trắc nghiệm. Đề thi dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc bạn ôn thi tốt.

  doc4p share_dethi 24-10-2014 62 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phân tích hợp đồng mua bán hàng hoá giữa công ty viễn thông quân đội (vietel)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p nhaquantritaiba 15-06-2011 66 14   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn Hệ thống viễn thông - Học kỳ V: Đề 245 dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

  doc3p share_dethi 24-10-2014 33 5   Download

 • Bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình - Cụ thể là ngôn ngữ C - Sinh viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách "Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình" nhằm cung cấp cho các học sinh - sinh viên hệ thống bài tập...

  pdf152p womanhood911_06 02-11-2009 4983 3062   Download

Đồng bộ tài khoản