Bài thảo luận nhóm

Xem 1-20 trên 383 kết quả Bài thảo luận nhóm
 • Bài thảo luận nhóm "Phân tích chuỗi cung ứng của công ty Sữa đậu nành Vinasoy" được biên soạn với các nội dung: Tổng quan về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, thực trạng chuỗi cung ứng của công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, đánh giá về hoạt động quản trị chuỗi cung ứng của công ty Cinasoy.

  doc29p hoangdiep3006 05-10-2016 39 23   Download

 • Bài thảo luận nhóm đề tài Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam được nghiên cứu với các nội dung: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác–Lênin, vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu đạt được và một số hạn chế.

  doc18p mrfullhouse 04-10-2016 18 11   Download

 • Bài thảo luận nhóm đề tài Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay được nghiên cứu với các nội dung: Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, bài học kinh nghiệm của Đảng ta về nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, những vấn đề chủ yếu và cơ chế giải quyết nâng cao mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, kết luận.

  doc19p mrfullhouse 04-10-2016 15 9   Download

 • Bài thảo luận nhóm đề tài Quy luật lượng chất và sự vận dụng vào sự đổi mới của Việt Nam hiện nay được nghiên cứu với các nội dung: vấn đề cơ bản, áp dụng quy luật lượng chất vào sự đổi mới của Việt Nam hiện nay, kết luận. Để hiểu rõ hơn về đề tài mời các bạn cùng tham khảo nội dung.

  doc20p mrfullhouse 04-10-2016 13 6   Download

 • Bài thảo luận nhóm đề tài Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với mâu thuẫn của hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay được nghiên cứu với các nội dung: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, quy luật mâu thuẫn với hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc17p mrfullhouse 04-10-2016 20 6   Download

 • Bài thảo luận nhóm môn "Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam: Vai trò của Đảng trong giai đoạn 1930-1939" được tiến hành với các nội dung: Giai đoạn 1930-1945, giai đoạn 1939-1945, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Để nắm vững hơn nội dung bài thảo luận mời các bạn cùng tham khảo tài liêu.

  ppt29p dinhakxtl 10-10-2016 9 6   Download

 • Bài thảo luận nhóm: Tìm hiểu và phân tích kiến trúc, chức năng và hoạt động của hệ điều hành Android tổng quan về hệ điều hành android, kiến trúc hệ điều hành android, chức năng của hệ điều hành Android, hoạt động của Anhdroid. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf39p funny1994 16-11-2016 8 7   Download

 • Bài thảo luận nhóm môn Nguồn nhân lực được tiến hành với các nội dung: Quy mô nguồn nhân lực, cơ cấu nguồn nhân lực, tỉ lệ tham gia lao động theo tuổi và giới tính. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc14p minchapcheng 30-09-2016 21 4   Download

 • Bài thảo luận nhóm: Bối cảnh phát triển hệ thống thông tin giúp các bạn hiểu hơn nắm vững kiến thức về hệ thống thông tin, minh họa về một hệ thống thông tin, môi trường và ngữ cảnh, nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế kỹ thuật số, thương mại điện tử (TMĐT), tác động của phi thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu.

  pdf32p funny1994 16-11-2016 3 3   Download

 • Bài thảo luận nhóm: Lưới khống chế độ cao trình bày về khái niệm lưới khống chế độ cao, phân loại, các phương pháp đo ngắm. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt7p ngocmaipham99 21-10-2016 9 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài thảo luận nhóm: Tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản sau đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn trang bị cho bản thân những hiểu biết cơ bản nhất về pháp luật để tránh những quy định thiếu sót từ đó có thể bảo vệ bản thân khỏi những tranh chấp trong cuộc sống.

  doc8p luursm 04-09-2016 3 1   Download

 • Bài thảo luận nhóm môn Quản lý rừng phòng hộ được trình bày với các nội dung: Tình hình cát di động ở một số địa phương ven biển của Việt Nam, những biện pháp cố định cát?, kỹ thuật trồng rừng phòng hộ chống cát bay, cát di động cho một địa phương. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  ppt25p mitcoc1995 30-10-2016 4 1   Download

 • Nội dung chính của bài thảo luận "Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội" trình bày một số vấn đề về: những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

  ppt58p songnhi93 11-05-2014 97 32   Download

 • Tài liệu tham khảo bài thảo luận nhóm môn kinh tế công cộng Đề bài: Hãy vận dụng lý luận về ngoại ứng để phân tích tổn thất phúc lợi xã hội do VEDAN gây ra và đưa ra giải pháp can thiệp của chính phủ nhằm ...

  doc16p ht_hvnh 17-11-2010 489 191   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài thảo luận nhóm môn kinh tế công cộng

  ppt13p ht_hvnh 17-11-2010 284 74   Download

 • Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chính theo quan điểm đề cao vai trò của nhà nước. Bố cục bài thảo luận nhóm: 3 phần: lý luận, thực trạng, đánh giá I. Lý luận: 3 phần: nêu định

  doc1p dr_duythanh 26-08-2011 160 30   Download

 • Để đạt được mục tiêu của bài học, ngoài việc vận dụng tính ưu việt của nhiều phương pháp cần phải sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vì đó là một trong những phương pháp hay, nó giúp học sinh phát triển được óc sáng tạo của mình, tự rút ra được cho mình về những kiến thức của bài học thông qua ý kiến của các bạn trong nhóm.

  pdf9p thuthao75 15-04-2014 890 521   Download

 • Bài thảo luận nhóm: Các cách phát hiện đa cộng tuyến. Các biện pháp khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. Ví dụ minh họa, trình bày các nội dung chính: giới thiệu về đa cộng tuyến, các cách phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến, biện pháp khắc phục, ví dụ minh họa, lập mô hình hàm hồi quy, bài tập phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến, biện pháp khắc phục.

  doc19p bienyeulan 18-04-2014 347 91   Download

 • Bản powerpoint cho thảo luận nhóm kinh tế vĩ mô, chủ đề: Tìm hiểu một số tác động của lạm phát tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam, tới sự phân hóa giàu nghèo trong thời gian qua… Phân tích các biện pháp kiềm chế lạm phát ở Việt Nam hiện nay. Gồm tổng quan về lạm phát, tác động của lạm phát (nêu kĩ phần tác động lạm phát đến phát triển kinh tế, phân hóa giàu nghèo), biện pháp kiềm chế lạm phát......

  ppt30p blue_melody 24-05-2013 139 37   Download

 • Nội dung bài tiểu luận gồm các phần: giới thiệu về phương pháp thảo luận nhóm, các hình thức thảo luận nhóm, các bước thực hiện thảo luận nhóm, các bước thực hiện thảo luận nhóm, ưu điểm và khuyết điểm, những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc thảo luận nhóm, những trường hợp nên và không nên sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm.

  doc22p lychop 06-09-2014 85 36   Download

Đồng bộ tài khoản