» 

Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè

 • BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2009

  Câu hỏi: Qua học tập chuyên đề ”Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Anh (chị) nhận thức nội dung nào sâu sắc nhất? Liên hệ với nhiệm vụ được giao của bản thân hiện nay để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu năm học 2009 – 2010.

  doc 13p dhdungha 24-03-2011 469 77

 • Bài Thu Hoạch chính trị hè 20111

  Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhà nước của chủ tịch Hồ Chí Minh.Cương lĩnh 2011 còn chỉ rõ nước ta trải qua thời kỳ quá độ sẽ là một quá trình lâu dài. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của Đảng, mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được phác họa với...

  doc 6p dien8x 18-08-2011 671 126

 • BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010

  Anh (Chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và nêu nhận thức của bản thân sau khi được học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Liên hệ bản thân phải làm gì...

  doc 4p vantien2268 16-09-2010 1451 142

 • Bài thu hoạch môn Đạo đức Hồ Chí Minh

  Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”, và thông qua thực tiễn, từ khi ra đời cho đến nay, chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  doc 6p vantien2268 16-09-2010 716 261

 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị

  Đồng chí hãy trình bày nhận thức của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.Liên hệ bản thân?

  doc 4p tominhthuan 21-08-2010 1528 181

 • Bài thu hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

  Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương...

  doc 5p thanhhoandesign 20-05-2011 407 151

 • Bài thu hoạch Tin Học Đại Cương

  Internet là m t h th ng thông tin toàn c ộ ệ ố ầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các...

  doc 21p a223206 14-03-2010 287 79

 • BÀI THU HOẠCH - Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận...

  doc 7p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 413 171

 • BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là két quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  doc 7p hoangquy1980 05-09-2011 549 136

 • Bài giảng tài chính công

  Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.

  pdf 14p online_12 08-11-2013 11 2

 • Bài tập ôn tập tín dụng

  Ông Huy s hữu 3 trái phiếu có mệnh giá quan hệ với nhau ở theo cấp số cộng. Lãi xuất xuất tương ứng với ba trái phiếu trên là: 2%; 3%; 4% năm. Thời hạn tương ứng với ba khoản vốn trên là: 7,8,9 năm. Biết tổng số lãi của cả ba trái phiếu sao khi đáo hạn là 9000$. Tính mệnh giá của từng trái phiếu và số tiền lãi ông Huy thu được từ trái phiếu nếu biết khoản vốn thứ hai lớn hơn...

  ppt 25p quynhly8692 04-10-2011 144 87

 • Quan hệ báo chí

  Được coi là “quyền lực thứ 5”, có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị xã hội và đặc biệt là nhận thức của công chúng Phương tiện truyền tải thông tin nhanh, có uy tín và thường xuyên Không kiểm soát được thông tin sẽ xuất hiện trên báo chí- nhưng có thể dự đoán Đạc biệt quan trọng trong các tình huống khủng hoảng

  ppt 25p tab_12 26-07-2013 14 3

 • Câu hỏi ôn tập lý thuyết Quản trị Marketing

  Theo Philip Kotter: Marketing là hoạt động của con người hướng đến thỏa mãn nhu cầu mà mong muốn của con người. - Theo hiệp hội Marketing Mỹ: Marketing là quá trình kế hoạch hóa thực hiện nội dung như sản phẩm, giá cả, pp, xúc tiến DV và ý tưởng... để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức thông qua tiến trình trao đổi. 2. Nghiên cứu Marketing : là 1 hệ thống các phương pháp và kỹ...

  ppt 21p chinguyen164 06-10-2012 134 80

 • ĐỀ TÀI: "XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ CAO CẤP"

  Đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh sản xuất, ban lảnh đạo công ty đã quyết định thành lập thêm 1 chi nhánh của CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HẢI PHONG tại Tp.Hồ Chí Minh. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0309380163, do sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày: 19/9/2009. Chức năng chính bao gồm: Cung cấp vật tư, thiết bị điện, thiết kế, thi...

  doc 31p mrthach1987 18-06-2011 138 63

 • Giáo trình QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI part 4

  Trong hệ thống chính quyền, cấp tỉnh có đầy đủ quyền lực huy động vốn đầu tư, lao động và đất đai để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh một cách mạnh mẽ. Chính quyền cấp tỉnh có đầy đủ thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch về đất đai trên địa bàn tỉnh, là cấp trực liếp được chính phủ giao quyền quản lý đất đai trên lãnh thổ của mình. Do đặc thù của...

  pdf 11p zues05 22-06-2011 86 35

 • TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

  Khái niệm, mục tiêu và tầm quan trọng của QTNL Quản trị nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên

  pdf 7p print_12 21-08-2013 52 12

 • Kế hoạch khôi phục thảm họa Active Directory

  Kế hoạch khôi phục thảm họa Active Directory Ngăn chặn lỗi Active Directory chính là thành phần chủ yếu trong bất cứ kế hoạch khôi phục thảm họa nào. Tuy có nhiều cách có thể giảm được thảm họa cho Active Directory nhưng cách tốt nhất để tối thiểu thời gian chết của máy móc chính là cần phải có một kế hoạch phù hợp. Bạn cần khôi phục một domain controller? Muốn ngăn chặn việc xóa...

  pdf 13p alone 22-07-2010 47 8

 • Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 1: Tìm hiểu về các đường dẫn truy cập

  Giới thiệu SQL là một ngôn ngữ khai báo theo nghĩa là chỉ mô tả dữ liệu quan trọng trong chương trình, không mô tả thuật toán để thu thập dữ liệu. Vì vậy, thường có nhiều cách để đáp ứng một câu lệnh SQL cụ thể. Những cách khác nhau này được gọi là các đường dẫn truy cập hoặc các kế hoạch truy cập. Để đơn giản, bài này đề cập đến một cách cụ thể để đáp ứng một...

  pdf 20p buncha_1 11-05-2013 14 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin & nghiên cứu tiếp thị

  Bài giảng Hệ thống thông tin & nghiên cứu tiếp thị nêu Thông tin là yếu tố không thể thiếu trong hoạch định và kiểm soát. Cần có thông tin để hoạt động tiếp thị có hiệu quả hơn hơ. Hệ thống thông tin tiếp thị (MIS)là một tập hợp gồm con ngư người, thiết bị và các thủ tục nhằm thu thập, sắp xếp, phân tích, đánh giá và thường xuyên phân phối đúng lúc các thư thông tin cần...

  pdf 15p model_12 23-04-2014 12 1

 • Hướng dẫn cài đặt TMG 2010 RTM

  Hướng dẫn cài đặt TMG 2010 RTM Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kiến thức cơ bản và cách cài đặt Microsoft Threat Management Gateway 2010 EE RTM. Giới thiệu Giai đoạn đầu tiên chính là giai đoạn lập kế hoạch, đây là giai đoạn mà bạn cần phải xác định những yêu cầu về phần cứng, vai trò của tường lửa TMG firewall sẽ thể hiện trong mạng. Mặc dù vậy, nếu bạn...

  pdf 19p alone 21-07-2010 131 38

 • + Xem thêm 22 Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản