» 

Bài Thu Hoạch Chính Trị

 • Bài thu hoạch " Tuần sinh hoạt công dân - học sinh , sinh viên "

  Tài liệu tham khảo Bài thu hoạch chính trị đầu khóa " Tuần sinh hoạt công dân - học sinh , sinh viên "

  doc 13p a223206 15-10-2010 1523 136

 • Bài thu hoạch chính trị: Thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn m

  Tham khảo tài liệu 'bài thu hoạch chính trị: thực hiện cuộc vận động " học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh" về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn m', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p chucvatam 29-06-2011 570 157

 • Bài Thu Hoạch chính trị hè 20111

  Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhà nước của chủ tịch Hồ Chí Minh.Cương lĩnh 2011 còn chỉ rõ nước ta trải qua thời kỳ quá độ sẽ là một quá trình lâu dài. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của Đảng, mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được phác họa với...

  doc 6p dien8x 18-08-2011 671 126

 • BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2009

  Câu hỏi: Qua học tập chuyên đề ”Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Anh (chị) nhận thức nội dung nào sâu sắc nhất? Liên hệ với nhiệm vụ được giao của bản thân hiện nay để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu năm học 2009 – 2010.

  doc 13p dhdungha 24-03-2011 469 77

 • Bài thu hoạch: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức củahệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức,...

  doc 14p samurai_pizzacat 11-01-2011 1861 282

 • Bài thu hoạch môn Đạo đức Hồ Chí Minh

  Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”, và thông qua thực tiễn, từ khi ra đời cho đến nay, chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  doc 6p vantien2268 16-09-2010 716 261

 • BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010

  Anh (Chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và nêu nhận thức của bản thân sau khi được học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Liên hệ bản thân phải làm gì...

  doc 4p vantien2268 16-09-2010 1451 142

 • Kế hoạch học 6 bài lý luận chính trị

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường THPT Trần Phú lần thứ I năm học 2008 – 2009 và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn Bình Long, Ban Thường Vụ Đoàn trường THPT Trần Phú đã thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị đoàn viên, thanh niên với nội dung sau:

  doc 2p lequang2603 01-12-2009 352 78

 • Bài thu hoạch: Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên

  Trong các Quy chế, quy định về công tác HSSV, chúng ta được học về quyền và nghĩa vụ của HSSV: Mỗi HS - SV trước hết là một công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong các đạo luật hiện hành.

  doc 14p xybuon 24-02-2014 33 3

 • Bài thu hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

  Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương...

  doc 5p thanhhoandesign 20-05-2011 407 151

 • Bài thu hoạch Tin Học Đại Cương

  Internet là m t h th ng thông tin toàn c ộ ệ ố ầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các...

  doc 21p a223206 14-03-2010 287 79

 • Bài thu hoạch chính trị: Nghị quyết đại hội Đảng, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới

  Từ sau Ðại hội X của Ðảng, tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp. Cách mạng khoa học - công nghệ và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ; hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố quốc tế, bất ổn chính trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa một số nước tiếp tục diễn biến phức...

  pdf 12p thuy201 13-12-2011 118 11

 • BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG “CÙNG K59 NÓI KHÔNG VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI”

  Cùng với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay,đã đưa con người ta dần hướng đến các giá trị Chân – Thiện – Mĩ. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao về mọi mặt nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hiện tượng tiêu cực,mặt trái của xã hội đó chính là “tệ nạn xã hội” đang ngày càng gia tăng cả về số lượng, tính chất phức tạp và nguy hiểm mà...

  doc 4p ktxsp1 24-11-2012 51 8

 • Bài thu hoạch về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cổ động thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng...

  doc 14p tinhaulac72 28-11-2011 670 182

 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị

  Đồng chí hãy trình bày nhận thức của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.Liên hệ bản thân?

  doc 4p tominhthuan 21-08-2010 1527 181

 • BÀI THU HOẠCH - Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận...

  doc 7p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 411 171

 • BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là két quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  doc 7p hoangquy1980 05-09-2011 548 136

 • Bài thu hoạch Lịch sử kinh tế

  ĐỀ TÀI "SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI DO MÁC THỰC HIỆN TRONG LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VỚI VIỆC NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ HIỆN NAY"

  doc 22p kinhtechinhtrihoc 28-05-2010 254 128

 • Bài giảng tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thu Hiền

  Nội dung trong chương 1 Hoạch định tài chính nằm trong bài giảng tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về kiểm tra các tác động của chính sách, khai thác các lựa chọn. Phòng ngừa và chuẩn bị cho các tình huống bất thường, đảm bảo tính khả thi và tính nhất quán của kế hoạch tài chính.

  pdf 24p navy_12 22-05-2014 13 3

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 11 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tăng trưởng kinh doanh và nhu cầu tài trợ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt 17p bienyeulan 18-04-2014 14 3

 • + Xem thêm 108 Bài Thu Hoạch Chính Trị khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản