» 

Bài Thu Hoạch Thực Tập

 • BÀI THU HOẠCH THỰC TẬP GIÁO TRÌNH II - LƯỚI KÉO

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học - BÀI THU HOẠCH THỰC TẬP GIÁO TRÌNH II - LƯỚI KÉO

  doc 9p phanxuanluandhnt 27-11-2010 112 14

 • Bài thu hoạch kiến tập năm 2 tại trường Mần non Tây Lộc

  Bài thu hoạch kiến tập mang đến cho các bạn sinh viên Sư phạm mầm non những kiến thức tham khảo hữu ích trong quá trình học tâp và tham dự kiến tập thực tế tại các trường mầm non, giúp ích cho công việc giảng dạy sau này.

  doc 13p ducanh11cdth02 18-01-2014 60 15

 • Bài thu hoạch thực tập thư viện

  Thư viện trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng là một bộ phận của Trung tâm Hỗ trợ Học tập (KLF). Thư viện có một phòng đọc tổng hợp bao gồm phòng mượn hoạt động theo hình thức kho mở, vì thế tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc tra tìm tài liệu. Nguồn tài liệu của thư viện hiện nay khá phong phú đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy của giảng...

  doc 18p kimduy 13-10-2010 429 96

 • Bài thu hoạch Hệ thống quản lý chất lượng: HACCP

  Tham khảo luận văn - đề án 'bài thu hoạch hệ thống quản lý chất lượng: haccp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 31p khanhduonghaui 14-06-2010 478 286

 • Bài thu hoạch: Thực tập Mầm Non

  Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc,vận dụng những phương pháp, kiến thức đã học ở trường Cao đẳng vào thực tiễn ở trường Mầm Non, hình thành thói quen, học hỏi kinh nghiệm của Giáo viên ở trường , từ đó có thể hình thành tư thế cho mình sau này.

  doc 11p weepiedollie 15-02-2014 59 13

 • Bài thu hoạch tìm hiểu thực tế giáo dục - Trường THPT Đồng Hới - SV. H.H.Hậu

  Tài liệu Bài thu hoạch tìm hiểu thực tế giáo dục trình bày tình hình giáo dục của Trường THPT Đồng Hới về học tập, chuyên môn, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội, những thành tựu và khó khăn mà nhà trường phải đối mặt; các quy định của nhà trường để quản lí và giáo dục học sinh. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên thực tập sư phạm.

  doc 32p alamcaysidau 07-04-2014 15 2

 • Bài thu hoạch học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng (3/2/10930 -3/2/2007). Mục đích của cuộc vận động là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn...

  doc 9p thoactd 03-10-2010 1660 497

 • Bài thu hoạch: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức củahệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức,...

  doc 14p samurai_pizzacat 11-01-2011 1860 282

 • Bài thu hoạch: Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

  Tham khảo luận văn - đề án 'bài thu hoạch: thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 24p leethanhbinhf 12-05-2011 684 236

 • Bài thu hoạch: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

  Tham khảo bài viết 'bài thu hoạch: học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p cactaceae1990 22-04-2011 663 123

 • Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân.

  doc 15p google9909 07-05-2010 29133 1425

 • Bài thu hoạch chương trình "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

  Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới

  doc 7p vantien2268 16-09-2010 2036 805

 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị

  Đồng chí hãy trình bày nhận thức của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.Liên hệ bản thân?

  doc 4p tominhthuan 21-08-2010 1527 181

 • Bài thu hoạch chính trị: Thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn m

  Tham khảo tài liệu 'bài thu hoạch chính trị: thực hiện cuộc vận động " học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh" về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn m', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p chucvatam 29-06-2011 565 157

 • BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM

  Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường cũng như sự giúp đỡ tận tình của Giáo viên hướng dẫn thực tập đã giúp đoàn thực tập chúng em hoàn thành tốt công tác giảng dạy thực tập năm 3. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thực tập tìm hiểu về bộ máy quản lí của nhà trường, công tác đoàn, đội để giúp các em nắm được tình hình, hoạt...

  doc 30p vanchuongks 25-03-2011 947 152

 • BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010

  Anh (Chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và nêu nhận thức của bản thân sau khi được học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Liên hệ bản thân phải làm gì...

  doc 4p vantien2268 16-09-2010 1450 142

 • BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2009

  Câu hỏi: Qua học tập chuyên đề ”Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Anh (chị) nhận thức nội dung nào sâu sắc nhất? Liên hệ với nhiệm vụ được giao của bản thân hiện nay để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu năm học 2009 – 2010.

  doc 13p dhdungha 24-03-2011 469 77

 • Báo cáo thực tập: Đánh giá tình hình kinh doanh bằng hình thức TMDT tại công ty Cổ Phần Tầm Cao bằng ma trận SWOT

  Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, nền kinh tế Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát triển mới: chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Cơ chế thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của hàng loạt các doanh nghiệp mới với sự đa dạng phong phú của các sản phẩm và dịch...

  doc 35p bichthuy_tm02c 07-06-2011 216 77

 • Báo cáo nhóm : Công nghệ sau thu hoạch Cải Thảo

  Cải thảo là loại nông sản tương đối khó bảo quản vì hàm lượng nước cao ( 92 - 93%) là điều kiện tốt cho vi khuẩn hoạt động, là đối tượng rất dễ bị hỏng, dập nát khi thu hái, vận chuyển và bảo quản. Báo cáo nghiên cứu và đề xuất phương pháp cải thiện để thu hoạch tốt cải thảo đạt chất lượng.

  pdf 29p tranhienst 28-09-2011 137 60

 • Bài thu hoạch: Báo chí cách mạng thời kì 1945 - 1946

  Bảo tàng cách mạng Việt Nam có trụ sở tại số 25, phố Công Đản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó là một khuôn viên rộng khoảng 1 ha nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, giáp ba mặt phố Trần Quang Khải, phố Tràng Tiền, phố Công Đản. Ngôi nhà bảo tang trước năm 1945 lá trụ sở thương chính Đông Dương do người Pháp xây dựng năm 1917.

  doc 11p hailamit 12-04-2011 129 27

 • + Xem thêm 161 Bài Thu Hoạch Thực Tập khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản