» 

Bài Toán Cơ Sở Dữ Liệu

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

  Nội dung chương 5 Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc nằm trong bài giảng cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung chính: ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, ngôn ngữ cập nhật dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa lược đồ cơ sở dữ liệu.

  pdf 28p fast_12 24-06-2014 10 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

  Sau khi học xong chương 6 Phụ thuộc hàm và Chuẩn hóa cơ dữ liệu nằm trong bài giảng cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung chính: phụ thuộc hàm, nguyên tắc thiết kế các lược đồ quan hệ, chuẩn hóa lược đồ cơ dữ liệu, các dạng chuẩn, một số thuật toán chuẩn hóa.

  pdf 74p fast_12 24-06-2014 9 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

  Mục tiêu trình bày trong chương 2 Mô hình thực thể kết hợp nằm trong bài giảng cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung chính: biểu diễn hệ thống thông tin, mô hình thực thể kết hợp, xây dựng mô hình thực thể kết hợp, mô hình thực thể kết hợp mở rộng.

  pdf 78p fast_12 24-06-2014 6 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

  Mục tiêu chính của chương 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu nằm trong bài giảng cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung chính: hệ thống hướng tệp tin, hệ thống hướng cơ sở dữ liệu, người dùng cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, từ đó đưa ra nhận xét về cách thức lưu trữ dữ liệu trong lập trình truyền thống?

  pdf 50p fast_12 24-06-2014 10 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 Mô hình dữ liệu quan hệ nằm trong bài giảng cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung chính: mô hình quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, ba thành phần của mô hình dữ liệu quan hệ, một số đặc trưng của mo hình dữ liệu quan hệ.

  pdf 66p fast_12 24-06-2014 7 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 3: Ngôn ngữ SQL

  Mục tiêu của Bài giảng Cơ sở dữ liệu Bài 3 Ngôn ngữ SQL nhằm nêu ngôn ngữ con định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ con thao tác dữ liệu , ngôn ngữ con điều khiển truy xuất, ngôn ngữ con truy vấn. Giải bài toán dùng ngôn ngữ con truy vấn.

  pdf 37p xuanlan_12 26-04-2014 8 4

 • Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu - GV: Nguyễn Phương Tâm

  Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu gồm 5 chương. Nội dung bài giảng nhằm giới thiệu tổng quan về an toàn CSDL, các cơ chế đảm bảo an toàn cơ bản, thiết kế cơ sở dữ liệu an toàn, phát hiện xâm nhập cơ sở dữ liệu trái phép, kiểm toán cơ sở dữ liệu. Mời bạn đọc tham khảo.

  ppt 82p hoa_loaken91 30-05-2014 12 4

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 4 - ĐH CNTT

  Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ của bài giảng Cơ sở dữ liệu trình bày với người học tổng quan về đại số quan hệ; biểu thức đại số quan hệ; các phép toán; một số ví dụ và bài toán về biểu thức đại số quan hệ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf 40p minhminhquangtri32 07-07-2014 7 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 2 gồm các câu lệnh SQL, sau khi học xong giúp học viên viết được cú pháp lệnh SELECT. Câu lệnh Select có điều kiện và sắp xếp dữ liệu. Viết được câu lệnh select lấy dữ liệu từ nhiều bảng. Áp dụng câu lệnh select giải quyết bài toán cụ thể...

  pdf 46p conchimnhai 28-06-2014 8 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Ràng buộc toàn vẹn

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu chương 6: Ràng buộc toàn vẹn trang bị cho sinh viên các kiến thức về bối cảnh ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng, liên thuộc tính, liên quan hệ, thuộc tính tổng hợp, cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Tham khảo bài giảng để nắm bắt một cách chi tiết nội dung môn học.

  pdf 56p phuongpham357 22-07-2014 3 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - ThS. Nguyễn Thị Thúy Loan

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu trình bày các nội dung: Tổng quan về cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp, mô hình quan hệ, SQL, đại số quan hệ, phép tính quan hệ, ràng buộc toàn vẹn. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

  pdf 127p hoa_loaken91 30-05-2014 15 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 8 SQL nâng cao - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Tìm hiểu kiến thức cơ sở dữ liệu với "Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 8 SQL nâng cao" gồm Phép toán SET, Các hàm thời gian, Mệnh đề GROUP BY nâng cao...

  pdf 39p conchimnhai 28-06-2014 8 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Phan Thị Kim Loan

  Trong chương 5 Ràng buộc trí toàn vẹn của bài giảng Cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về khái niệm ràng buộc trí tuệ toàn vẹn, đặc trưng ràng buộc trí tuệ toàn vẹn, phân loại các ràng buộc trí tuệ toàn vẹn, vài đặt ràng buộc trí tuệ toàn vẹn.

  ppt 58p xuanlan_12 25-04-2014 8 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - ĐH CNTT

  Các nội dung: giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV); các đặc trưng của một ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn; bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp được trình bày trong "Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn" dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 34p minhminhquangtri32 07-07-2014 6 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

  Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu trình bày về lược đồ CSDL, miền quan hệ, định nghĩa hình thức, ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của quan hệ, quy tắc chuyển đổi. Kết thúc chương có thêm phần bài tập về nhà giúp ôn lại các kiến thức đã học.

  pdf 18p phuongpham357 22-07-2014 6 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

  Mục tiêu chính của bài 2 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nằm trong bài giảng Cơ sở dữ liệu nêu mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn (RBTV), đại số quan hệ. Giải bài toán dùng đại số quan hệ, chuyển các quy tắc quản lý thành RBTV. Cài đặt cơ sở dữ liệu trực tiếp trên DBMS.

  pdf 43p xuanlan_12 26-04-2014 11 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu để học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Cơ sở dữ liệu chương 5: Đại số quan hệ trình bày về phép toán tập hợp, phép chiếu tổng quát, chuỗi các phép toán, phép đổi tên, Phép tích Cartesian, hàm kết hợp, phép gom nhóm.

  pdf 30p phuongpham357 22-07-2014 3 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương III - Query

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương III - Form trình bày khái niệm Query, cách mở của sổ Query, các loại Query như: truy vấn chọn; truy vấn Crosstab; truy vấn định nghĩa dữ liệu; truy vấn hợp; truy vấn Pass Through và các hằng, biến, biểu thức, toán tử và hàm.

  pdf 103p missminh32 12-04-2014 7 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Hoàng Mạnh Hà

  Mục tiêu chính của chương 3 Mô hình dữ liệu thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về đại số quan hệ, phép toán tập hợp, phép chọn, phép chiếu, phép chia...

  ppt 67p xuanlan_12 25-04-2014 7 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Lý thuyết thiết kế CSDL

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu; Chương 6 - Lý thuyết thiết kế CSDL trình bày với người học khái niệm, định nghĩa phụ thuộc hàm, hệ tiền đề Amstrong, tính bao đóng, bao đóng của tập thuộc tính, phụ thuộc hàm tương đương và thuật toán tìm phủ tối thiểu. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 34p missminh32 12-04-2014 9 1

 • + Xem thêm 1280 Bài Toán Cơ Sở Dữ Liệu khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản