» 

Bài Toán Ma Trận

 • Bài tập ma trận - Bài tập về định thức

  Tham khảo tài liệu 'bài tập ma trận - bài tập về định thức', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p patrica1903 18-10-2013 171 28

 • Bài tập ma trận - Bài tập về hạng của ma trận

  Tham khảo tài liệu 'bài tập ma trận - bài tập về hạng của ma trận', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p patrica1903 18-10-2013 108 20

 • Bài tập toán cao cấp 2 - Bài tập ma trận giải và biện luận theo tham số

  Tham khảo tài liệu 'bài tập toán cao cấp 2 - bài tập ma trận giải và biện luận theo tham số', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p patrica1903 18-10-2013 99 16

 • Bài giảng Ma trận nghịch đảo - Nguyễn thị Hồng Nhung

  Mục tiêu bài giảng Ma trận nghịch đảo là giúp sinh viên hiểu hơn về các khái niệm ma trận nghịch đảo, điều kiện tồn tại ma trận nghịch đảo, cách tìm ma trận nghịch đảo bằng công thức và phép biến đổi sơ cấp. Mời các bạn tham khảo.

  ppt 25p lamtran89 04-07-2014 7 2

 • Bài tập - Ma trận và định thức

  MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC Bài 1: Cho A = ⎜ ⎜ ⎛ 2 ⎝ 0 1 1 −1⎞ ⎟ và − 4⎟ ⎠ B= ⎜ ⎜ ⎛− 2 ⎝−3 1 2 0 2 ⎞ ⎟. ⎟ ⎠ Tính 3A ± 2B; Bài 2: Cho A = ⎜ ⎜ ⎛4 ⎝ −1 0 3 ATA; AAT. 5 2 ⎞ ⎟ ,B= ⎟ ⎠ ⎛1 1 1⎞ ⎜ ⎜ 3 5 7 ⎟ và C = ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 2 − 3⎞ ⎜ ⎜0 1 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ Tính các biểu thức sau: A ± B; 2A; -3B; 2A – 3B; ATC; C.A + B; (C.A)T – 2BT. Bài 3: Tìm...

  pdf 6p goixanh 22-09-2010 1918 430

 • Ma trận- Định thức

  C1. MA TRẬN - ĐỊNH THỨC 1 2 3 4 Ma trận Định thức Ma trận nghịc đảo Hạng của ma trận 1. MA TRẬN 1.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.1.1. Định nghĩa ma trận: Một bảng số chữ nhật có m hàng và n cột gọi là ma trận cấp m x n • aij là phần tử của ma trận A ở hàng i cột j. • A = [aij]m x n = (aij)m x n 1. MA TRẬN 1.1.2. Ma trận vuông: Ma trận vuông: Khi m = n , gọi là ma trận vuông cấp n a11,a22,…ann...

  pdf 37p cnkbmt1 14-10-2011 479 199

 • Bài tập ma trận - Chương 1

  1. Hãy nhân các ma trận. 2. Tính ma trận nghịch đảo của các ma trận; Tính hạng của các ma trận. 3. Tính các định thức. 4. Tìm gốc của các hàm ảnh. 5. Hãy tìm hàm truyền của các mạch điều khiển sử dụng khuếch đại thuật toán sau

  doc 5p nguyenson468 18-06-2011 435 103

 • Toán ứng dụng - chương 1: Ma trận

  ma trận Ma trận cở mxn là bảng số (thực hoặc phức) hình chử nhật có m hàng và n cột . ma trận không Ma trận có tất cả các phần tử là không được gọi là ma trận không, ký hiệu 0, (aij = 0 với mọi i và j).

  pdf 70p trinhvang 25-01-2013 82 38

 • Bài tập - Tính toán trên ma trận

  TÍNH TOÁN TRÊN MA TRẬN ⎡1 ⎡2 0 1⎤ ⎢ 0 1 2 ⎥ và B = ⎢ −1 1. Cho các ma trận A = ⎢ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 0 ⎥ ⎢ −1 ⎣ ⎦ ⎣ a. Tính các ma trận AB, B t A, Bt ( A − At ) . b. Tính f ( A) với f ( x) = x 2 − x + 2 . 2. Cho Aα = ⎢ 0 1 1 1 2 3 −1⎤ 0 ⎥. ⎥ 1⎥ ⎦ ⎡cos α ⎣ sin α − sin α ⎤ . cos α ⎥ ⎦ 2005 a. Chứng minh Aα...

  pdf 5p goixanh 22-09-2010 1803 373

 • Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận

  Cho các ma trận: a) Có thể lập được tích của những ma trận nào trong 4 ma trận trên ? b) Hãy tính CDBA. Cấp của ma trận tích là bao nhiêu ? c) Có thể tính được các tích DBAC, ACDB không? Nếu được thì cấp của nó là bao nhiêu ?

  doc 5p quanghoa25 06-04-2011 947 351

 • Bài giảng học Ma trận

  Trong toán học, một ma trận là bảng chữ nhật chứa dữ liệu (thường là số thực hoặc số phức, nhưng có thể là bất kỳ dữ liệu gì) theo hàng và cột. Trong đại số tuyến tính, ma trận...

  doc 17p vudinhthang 03-01-2010 567 196

 • Đại số tuyến tính - Bài 3: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

  Ta xét hệ phương trình: Hệ phương trình trên có thể viết ở dạng ma trận: A X=B. Câu hỏi đặt ra là X = ? Xét phương trình: a x = b. Ta có: Tương tự lập luận trên thì liệu ta có thể có như vậy là ma trận sẽ được định nghĩa như thế nào? Ví dụ: Tìm ma trận phụ hợp của ma trận sau: Bài tập: Tìm ma trận phụ hợp của ma trận sau:

  ppt 33p lavie3 20-06-2011 260 61

 • Bài giảng Ma trận

  Trong toán học, một ma trận là bảng chữ nhật chứa dữ liệu (thường là số thực hoặc số phức, nhưng có thể là bất kỳ dữ liệu gì) theo hàng và cột. Trong đại số tuyến tính, ma trận dùng để lưu trữ các hệ số của hệ phương trình tuyến tính và biến đổi tuyến tính. Trong lý thuyết đồ thị, ma trận thường dùng để biểu diễn đồ thị (ví dụ: ma trận kề), lưu trữ trọng số...

  ppt 49p lehoainam164 02-04-2012 127 37

 • Bài tập ma trận đại số tuyến tính A2 - ĐH Công nghiệp Tp.HCM

  Toán cao cấp là môn học Đại cương của khối kinh tế, các ngàng kỹ thuật. Môn này là 1 môn toán học, ứng dụng các phương pháp toán học trong phân tích kinh tế để sinh viên tiếp cận với phương pháp mô hình trong Kinh tế học thực...

  pdf 21p leyen2808 22-10-2012 154 36

 • Đại số tuyến tính - Bài 1: Ma trận

  Tham khảo bài thuyết trình 'đại số tuyến tính - bài 1: ma trận', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 32p trinhvang 18-01-2013 56 20

 • GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH - CHƯƠNG I - BIỂU DIỄN BÀI TOÁN TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

  Khi giải quyết bài toán bằng phương pháp tìm kiếm, trước hết ta phải xác định không gian tìm kiếm bao gồm tất cả các đối tượng trên đó thực hiện việc tìm kiếm. Một phương pháp biểu diễn vấn đề phù hợp là sử dụng các khái niệm trạng thái (state) và toán tử (operator).

  doc 12p pokemon321 25-04-2011 60 17

 • GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH - CHƯƠNG 4 - BIỂU DIỄN BÀI TOÁN BẰNG LOGIC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG

  Như ta đã biết, không thể có phương pháp giải quyết vấn đề tổng quát cho mọi bài toán. Có thể phương pháp này phù hợp cho bài toán này, nhưng lại không phù hợp cho lớp bài toán khác. Điều này có nghĩa là khi nói tới một bài toán, ta phải chú ý đến phương pháp biểu diễn nó cùng với các phương pháp tìm kiếm trong không gian bài toán nhận được.

  doc 45p pokemon321 25-04-2011 78 16

 • Bài tập ma trận giải về hệ phương trình tuyến tính

  Lời giải một số bài tập trong tài liệu này đùng để tham khảo. Có một số bài tập do một số sinh viên giải. Khi học sinh viên cần lựa chọn những phương pháp phù hợp và đơn giản hơn. Chúc anh chị em sinh viên học tốt

  pdf 24p patrica1903 18-10-2013 89 15

 • GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH - CHƯƠNG 3 - PHÂN RÃ BÀI TOÁN - TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRÊN ĐỒ THỊ VÀ/ HOẶC

  Trong chương 2, chúng ta đã nghiên cứu việc biểu diễn bài toán thông qua các trạng thái và các toán tử. Khi đó việc tìm lời giải của bài toán được quy về việc tìm đường đi trong không gian trạng thái. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu một phương pháp luận khác để giải quyết vấn đề, dựa trên việc quy vấn đề về các vấn đề con.

  doc 18p pokemon321 25-04-2011 71 13

 • Giải bài tập về ma trận nghịch đảo - PGS.TS Mỵ Vinh Quang

  Tham khảo tài liệu 'giải bài tập về ma trận nghịch đảo - pgs.ts mỵ vinh quang', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p patrica1903 18-10-2013 69 11

 • + Xem thêm 380 Bài Toán Ma Trận khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản