» 

Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính

 • Bài toán quy hoạch tuyến tính: Thuật toán không tính cước phí

  Trong toán học, Bài toán vận tải là một dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính. Bài toán vận tải có thể biểu diễn như một đồ thị hai phía, có hướng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều vấn đề khác nhau. Giải thuật đơn hình trên bài toán vận tải cũng đơn giản hơn.Một chu trình trong bảng vận tải là một dãy các ô trong đó ô đầu tiên và ô thứ hai nằm trên cùng một dòng, hai ô liên...

  ppt 23p ytuongsangtao 22-05-2011 570 207

 • Chương I BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH - Bài 2. BÀI TOÁN QHTT VÀ Ý NGHĨA HÌNH HỌC

  1. Dạng tổng quát của bài toán Quy hoạch tuyến tính. Bài toán Quy hoạch tuyến tính tổng quát có dạng sau đây Tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm

  ppt 16p ytuongsangtao 22-05-2011 659 204

 • Bài 3. TÍNH CHẤT CỦA TẬP PHƯƠNG ÁN VÀ TẬP PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

  a) Định lý 1: Tập hợp các phương án của bài toán Quy hoạch tuyến tính là một tập lồi. b) Định lý 2: Tập hợp các phương án tối ưu của bài toán Quy hoạch tuyến tính là một tập lồi.

  ppt 28p ytuongsangtao 22-05-2011 611 172

 • ỨNG DỤNG CỦA MICROSOFT EXCEL VÀO GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

  Mục tiêu của việc giải bài toán quy hoạch tuyến tính (QHTT) là tìm được phương án tối ưu và vận dụng phương án đó vào thực tiễn. Tuy nhiên, trong thực tế công việc này lại khá phức tạp,

  doc 5p cackaka 02-11-2011 283 138

 • Phương pháp hình học để giải bài toán quy hoạch tuyến tính

  Đây là tài liệu cung cấp phương pháp hình học để giải bài toán quan hệ tuyến tính. Giúp bạn đọc nắm rõ phương pháp hình học và ứng dụng các dạng bài tập quy hoạch tuyến tính giải theo phương pháp hình học. Mời các bạn tham khảo

  pdf 16p emgaiphale 11-10-2013 67 9

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính trình bày về bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính, các tính chất của bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp hình học và phương pháp đơn hình.

  pdf 44p thick_12 15-07-2014 9 3

 • Bài giảng quy hoạch tuyến tính - Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính - ĐH Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghệ

  Mọi bài toán quy hoạch tuyến tính đều có thể quy về bài toán dạng quy tắc tương đương theo nghĩa trị tối ưu của hàm mục tiêu trong hai bài toán là trùng nhau và từ phương án tối ưu của bài toán này mà suy ra phương án tối ưu của bài toán kia ..

  ppt 73p lethom1229 13-10-2011 713 294

 • Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

  Tài liệu tham khảo về Bài toán quy hoạch tuyến tính...

  pdf 0p nhutlele 28-05-2011 527 176

 • Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính - bài 5

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: bài toán quy hoạch tuyến tính - bài 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p nhutlele 28-05-2011 248 106

 • Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính - bài 3

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: bài toán quy hoạch tuyến tính - bài 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p nhutlele 28-05-2011 203 80

 • ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL VÀO GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

  Mục tiêu của việc giải bài toán quy hoạch tuyến tính (QHTT) là tìm được phương án tối ưu và vận dụng phương án đó vào thực tiễn. Tuy nhiên, trong thực tế công việc này lại khá phức tạp, gây không ít khó khăn và lúng túng cho những đối tượng quan tâm đến nó. Tại sao chúng ta không“trút gánh nặng” này cho Excel nhỉ? Bài viết này nhằm giới thiệu cách sử dụng phần mềm ứng dụng...

  doc 5p voquoctin170693_ 06-12-2012 104 47

 • Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính - bài 4

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: bài toán quy hoạch tuyến tính - bài 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p nhutlele 28-05-2011 83 27

 • Thuyết trình: Quy hoạch tuyến tính

  Thuyết trình: q nêu Các yêu cầu của 1 bài toán quy hoạch tuyến tính, xây dựng bài toán quy hoạch tuyến tính, cách giải bài toán quy hoach tuyến tính bằng đồ thị, thể hiện các ràng buộc trên đồ thị ,phương pháp giải dùng đường đẳng nhuận, phương pháp góc - điểm.

  pdf 48p thin_12 25-07-2014 14 4

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Chương 4 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Chương 4 Bài toán vận tải nhằm trình bày về bài toán vận tải dạng tổng quát: phát biểu bài toán vận tải, đặt bài toán vận tải dưới bằng bảng, các tính chất của bài toán vận tải; thuật toán thế vị, tiêu chuẩn tối ưu, thuật toán...

  pdf 30p thick_12 15-07-2014 9 2

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Chương 2 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Nội dung chính của chương 2 Lý thuyết đối ngẫu thuộc bài giảng Quy hoạch tuyến tính nhằm trình bày về bài toán đối ngẫu quy hoạch tuyến tính, xây dựng bài toán đối ngẫu, các định lý đối ngẫu; chương pháp đơn hình đối ngẫu, mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu sâu hơn về lý thuyết đối ngẫu.

  pdf 18p thick_12 15-07-2014 6 1

 • Lý thuyết tổng quan về qui hoạch tuyến tính - giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính

  Có thể tạm định nghĩa quy hoạch tuyến tính là lĩnh vực toán học nghiên cứu các bài toán tối ưu mà hàm mục tiêu (vấn đề được quan tâm) và các ràng buộc, Trong toán học, quy hoạch tuyến tính (QHTT)..

  doc 44p tuyen1978 24-12-2009 1206 590

 • Bài giảng học quy hoạch tuyến tính - phương pháp hình học

  Từ một số mô hình thực tế, chúng tôi đưa ra định nghĩa của bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát và một số dạng thông dụng của nó. Để sinh viên tiếp thu được một cách dễ dàng, chúng tôi đưa ra phương pháp đồ thị để giải bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến..

  pdf 0p trghieu 12-01-2011 1096 493

 • Chương 4: Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu và thuật toán đơn hình đối ngẫu

  Thuật toán đơn hình đối ngẫu là thuật toán đơn hình áp dụng vào giải toán đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính đã cho nhưng các bước tiến hành lại được diễn tả trên bài toán gốc. Sau đây ta tìm hiểu nội dung của thuật toán đơn hình đối ngẫu.

  pdf 26p conmuahe10 12-09-2011 1454 458

 • Chương 4 : Quy hoạch tuyến tính

  Hiểu những giả thiết cơ bản và các đặc tính của quy hoạch tuyến tính (LP- Linear Programming). Giải bài toán qui hoạch tuyến tính 2 biến bằng phương pháp đồ thị với 2 phương pháp: phương pháp điểm góc và phương pháp đường đồng lợi nhuận. Hiểu các trường hợp đặc biệt của QHTT như: vô nghiệm, miền nghiệm không giới hạn, dư ràng buộc và nhiều phương án tối ưu. Dùng Excel để...

  ppt 34p namson94 20-07-2012 98 38

 • Chương 4: Các phương pháp hữu hạn giải quyết bài toán qui hoạch tuyến tính

  Tham khảo tài liệu 'chương 4: các phương pháp hữu hạn giải quyết bài toán qui hoạch tuyến tính', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 53p phi_levan 27-12-2010 420 229

 • + Xem thêm 171 Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản