Bài toán tính tổng của chuỗi

Xem 1-16 trên 16 kết quả Bài toán tính tổng của chuỗi
 • 1.1.1 Định nghĩa 1: Cho dãy số { } n u . Tổng vô hạn 1 2 1 ... ... n n n u u u u ¥ = + + + + =å (1) được gọi là chuỗi số (chuỗi) và số n u được gọi là số hạng tổng quát thứ n của (1). Một chuỗi số hoàn toàn xác định khi biết số hạng tổng quát của nó. Tổng của n số hạng đầu tiên của (1) 1 2 ... n n S = u + u + + u được gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi số (1).

  doc53p 743459 04-09-2011 1572 329   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 5: chuỗi số', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt6p tet0202 19-02-2013 178 83   Download

 • khi xét tính hội tụ hay phân kỳ cũng nhý tính tổng của chuỗi số không âm ta có thể loại bỏ ra các số hạng bằng 0, nên chuỗi số không âm cũng thýờng .ýợc gọi là chuỗi số dýõng. Nhận xét rằng dãy các tổng riêng  Sn của chuỗi số dýõng là dãy tãng nên chuỗi số hội tụ khi và chỉ khi dãy

  pdf10p giadinhyenbank 25-05-2013 400 107   Download

 •  Phần 2 cuốn sách "Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel" do PGS.TS.

  pdf124p uocvongxua03 20-07-2015 224 151   Download

 • Số phức Nhắc lại hệ thống số: ᆬ , ᆬ , ᆬ , ᆬ và một số khái niệm về lôgic. Số phức. Ma trận-Định thức Định nghĩa ma trận, các phép toán của ma trận. Định thức, cách tính định thức, các tính chất của định thức. Ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Hệ phương trình đại số tuyến tính Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính, dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính. Hệ Cramer: định nghĩa, cách giải.

  doc3p mrfamilylinh1234 05-09-2012 182 19   Download

 • 1. Bài in ra lịch của một năm bất kỳ lớn hơn 1700; 2. Bài tập kiểm tra dấu ngoặc đúng; 3. Bài toán Tám Hoàng Hậu; 4. In ra số Hex tương ứng với một số nguyên dương; 5. Liệt kê các hoán vị của N phần tử; 6. In chuỗi theo các từ mỗi từ một dòng 7;.... ; 13. Tìm max min của 4 số 14. Tìm n số Fibonaci đầu tiên

  doc95p maiyeuem3 10-12-2010 1013 448   Download

 • Mục tiêu của cuốn sách "Cẩm nang thuật toán" là tổng hợp có hệ thống các phương pháp cơ bản, từ nhiều lĩnh vực ứng dụng riêng biệt, nhằm cung cấp các giải thuật tốt nhất đã được kiểm chứng và công bố, để giải các bài toán cụ thể về máy tính. Tập 1 cuốn sách trình bày các nội dung chọn lọc của các thuật toán thông dụng, thuộc 23 chương, thuộc bốn phần đầu của nguyên bản.

  pdf404p 951628473 03-05-2012 320 182   Download

 • Mục tiêu của cuốn sách "Cẩm nang thuật toán" là tổng hợp có hệ thống các phương pháp cơ bản, từ nhiều lĩnh vực ứng dụng riêng biệt, nhằm cung cấp các giải thuật tốt nhất đã được kiểm chứng và công bố, để giải các bài toán cụ thể về máy tính. Tập 2 cuốn sách trình bày các nội dung chọn lọc của các thuật toán chuyên biệt, thuộc 20 chương, thuộc bốn phần cuối của nguyên bản.

  pdf309p 951628473 03-05-2012 224 144   Download

 • Dữ liệu của bài toán là 1 chuổi các ký hiệu thuộc tập các ký hiệu của máy không kể ký hiệu rỗng b, được cất vô băng. Đầu đọc/ghi ở ô chứa ký hiệu đầu tiên của chuổi ký hiệu nhập. Trong quá trình hoạt động, sự thay đổi dữ liệu trên băng, sự dịch chuyển đầu đọc ghi dữ liệu.

  ppt28p sakuraphuong 27-05-2013 40 7   Download

 • Chương 2 cung cấp cho người học kiến thức về chuỗi hàm và dãy hàm. Những nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Dãy hàm, điểm hội tụ và hội tụ đều; các tính chất của hàm giới hạn; chuỗi hàm, điểm hội tụ và hội tụ đều; tiêu chuẩn Weierstrass; tính chất của hàm tổng số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p allbymyself_10 02-03-2016 21 4   Download

 • Lưu ý: Nếu thí sinh có cách giải khác hợp logic và chính xác vẫn hưởng đủ số điểm. Câu 1: (5 điểm) Một hợp chất AB2 có tổng số hạt (p, n, e) bằng 106, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 34. Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên tử A nhiều hơn B cũng là 34. Số khối của A lớn hơn số khối của B là 23. Xác định tên hợp chất AB2.

  doc10p hiuehb727 06-12-2012 371 106   Download

 • Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,e) là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Nguyên tố X là A. Na B. F C. Br D. Cl Nguyên tử của nguyên tố X có 17 e ở obitan p. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là: A. Z = 17 B. Z = 9 C. Z = 33 D. Z = 35 a. Tất cả muối AgX (X là halogen) đều không tan. b. Flo là chất chỉ có tính oxi hóa c. F2 đẩy được Cl2 ra khỏi dung...

  doc27p queenmary_ls 12-09-2012 250 87   Download

 • Cung cấp cho người học các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm một biến số và các kiến thức của lý thuyết chuỗi : Chuỗi số và chuỗi hàm. Rèn luyện kỹ năng tính toán, phương pháp tư duy toán học cho sinh viên, giúp họ thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học với các lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.     Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin .

  ppt13p can_loc 25-07-2012 185 40   Download

 • Nhập văn bản hoặc địa chỉ trang web hoặc dịch tài liệu. Hủy Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt ý tưởng của không gian chuỗi sự khác biệt đã được giới thiệu bởi Kızmaz [12] và tổng quát của Et và Colak [6]. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu, kiểm tra ¸ một số thuộc tính của ba không gian trình tự quy ​​định bằng cách sử dụng một chức năng mô đun và cung cấp cho các thuộc tính khác nhau và quan hệ bao gồm các không gian này....

  pdf9p phalinh21 01-09-2011 25 4   Download

 • Bài báo này trình bày bức tranh thực trạng xói lở, bồi tụ cửa sông, bờ biển vịnh Nha Trang theo không gian và thời gian bằng công nghệ viễn thám và GIS. Với chuỗi ảnh Landsat từ năm 1999 đến 2013 khu vực Nha Trang, cho kết quả phân tích, tính toán biến động đường bờ một cách chi tiết, cụ thể hơn.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 31 6   Download

 • Dựa trên số liệu lưu lượng của các trạm thuỷ văn đã thu thập được, tính toán các tỷ số của từng năm và tỷ số trung bình cho cả chuỗi số liệu quan trắc giữa lưu lượng mùa cạn, lưu lượng 3 tháng liên tục nhỏ nhất, lưu lượng tháng nhỏ nhất, lưu lượng 10 ngày liên tục nhỏ nhất, lưu lượng ngày nhỏ nhất với tổng lưu lượng cả năm.

  pdf24p poseidon06 02-08-2011 27 5   Download

Đồng bộ tài khoản