» 

Bản Chất Của Quản Trị

 • Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 1. Bản chất của quản trị chiến lược - Th.S Hoàng Giang

  Bản chất của quản trị chiến lược: Viễn cảnh toàn cầu là một vấn đề tồn tại của kinh doanh. Thương mại điện tử là một công cụ quản trị chiến lược quan trọng. Môi trường tự nhiên là một vấn đề chiến lược quan trọng.

  pdf 47p linhlan1903 01-11-2013 19 4

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Bản chất của quản trị chiến lược

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 Bản chất của quản trị chiến lược nhằm trình bày khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược, một số thuật ngữ cơ bản trong quản trị chiến lược. Các giai đoạn và mô hình của quản trị chiến lược.

  pdf 28p red_12 15-05-2014 6 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Kết cấu chương 3 Quản trị chất lượng thuộc bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về bản chất của quản trị và quản trị chất lượng, các triết lý về quản trị chất lượng, nguyên tắc của quản trị chất lượng, chức năng của quản trị chất lượng, một số quan niệm lệch lạc trong quản trị chất lượng.

  pdf 16p bad_12 03-07-2014 12 9

 • Giáo trình quản trị học cơ bản

  Quản trị là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường. Tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành

  doc 55p bumbumbum 09-07-2009 1543 578

 • QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  Giới thiệu về quản trị chiến lược Tại sao phải quản trị chiến lược? Y nghĩa, mục đích ton tại của tổ chức là gỡ? Chiến lược là gỡ? Thế nào là quản trị chiến lược? Thách thức đối với phát triển của tổ chức hiện nay

  doc 52p trumps 21-04-2011 422 259

 • Chương 1: Khái quát chung về QTNL - Quản trị nhân lực 1 (ULSA)

  I. BẢN CHẤT, NỘI DUNG, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA QTNL. 1. Khái niệm và bản chất của quản trị nhân lực * Nhân sự: là thuật ngữ được sử dụng để chỉ cán bộ, công nhân viên trong một tổ chức * Nhân lưc/Nguồn nhân lực: là nguồn lực trong mỗi con người, bao gồm cả thể lực và trí lực, thể hiện ra bên ngoài bởi khả năng làm việc. Bao gồm cả sức khỏe (chiều cao, cân nặng, độ lớn,...

  pdf 25p levu185 21-09-2011 511 259

 • Quản trị chất lượng

  Đối tượng vật chất của quản trị chất lượng là sản phẩm. Do vậy việc nhận thức một cách đúng đắn về khái niệm sản phẩm là vô cùng quan trọng, để từ đó có thể đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện để quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mời các bạn tham khảo tài liệu này nhé.

  pdf 79p 326159487 21-05-2012 207 99

 • Quản Trị Chiến Lược - Tổng quan quản trị chiến lược

  Cung cấp những nguyên lý về bản chất của quản trị kinh doanh hiện đại áp dụng với tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ đó tạo lập cho người học tư duy chiến lược trong mối quan hệ tương thích với môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi. Mục tiêu cụ thể: Cung cấp những nguyên lí căn bản của QTCL. Cung cấp những kiến thức căn bản với tiếp cận của quản trị theo mục tiêu...

  pdf 30p muaythai3 30-10-2011 175 69

 • Giáo trình Quản trị học - TS Vũ Thế Phú

  Giáo trình Quản trị học - TS Vũ Thế Phú gồm các bài, Bài 1: Bản Chất Của Quản Trị. Bài 2: Sự Phát Triển Của Lý Thuyết Quản Trị. Bài 3: Doanh Nghiệp Và Nhà Kinh Doanh. Bài 4: Nhà Quản Trị. Bài 5: Ra Quyết Định Quản Trị Bài 6: Hoạch Định. Bài 7: Tổ Chức. Bài 8: Cơ Cấu Tổ Chức Quản Trị. Bài 9: Quản Trị Nguồn Nhân Lực.Bài 10: Thông Tin Quản Trị. Bài 11: Lãnh Đạo. Bài 12: Kiểm Tra

  pdf 122p four_12 20-03-2014 59 32

 • Chức năng của quản trị

  1. Khái niệm về quản trị chất lượng 1.1 Khái niệm về chất lượng sản phẩm 1.2 Sự cần thiết của quản trị chất lượng 2. Các loại quản trị chất lượng. 2.1 Quản trị chất lượng đồng bộ TQM (Total Quality Management) - Chất lượng là số một, là hàng đầu - Định hướng không phải là người sản xuất mà là người tiêu dùng - Đảm bảo thông tin và xem thống kê là vấn đề...

  ppt 338p tab_12 26-07-2013 99 13

 • Kiến thức Nhập môn Quản trị marketing - Th.S Dinh Tien Minh

  Bản chất của Quản trị Marketing và sự khác biệt của nó đối với Marketing căn bản. 2. Hệ thống thông tin Marketing trong một doanh nghiệp được xây dựng như thế nào và hỗ trợ gì cho công tác nghiên cứu thị trường.

  pdf 10p lathucuoicung123 28-10-2013 25 6

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh (GV. Nguyễn Hải Sản) - Chương 1: Bản chất của hoạt động kinh doanh

  Mục tiêu chương 1 giúp các bạn hiểu được: Vai trò của hoạt động kinh doanh, bản chất của hệ thống kinh doanh, sự cần thiết của kinh doanh, các hình thức hoạt động kinh doanh, các loại tổ chức kinh doanh,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt 10p trentroicosao 14-03-2014 12 5

 • Bài thuyết trình môn Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 8: Quản trị điều hành quốc tế

  Bài thuyết trình môn Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 8: Quản trị điều hành quốc tế trình bày bản chất của quản trị điều hành quốc tế, quản trị sản xuất quốc tế, quản trị hoạt động dịch vụ quốc tế, quản trị một số hoạt động điều hành khác. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf 56p nluu9184 10-05-2014 10 4

 • Bài giảng Quản trị học - ThS. Nguyễn Đình Kim

  Bài giảng Quản trị học gồm 5 chương. Nội dung bài giảng trình bày các nội dung chính về bản chất của quản trị, nhà quản trị, sự phát triển của lý thuyết quản trị, giải quyết vấn đề và ra quyết định quản trị, hoạch định. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf 11p hoa_khoai91 12-06-2014 7 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược nêu rõ các khái niệm và bản chất của quản trị chiến lược, phương pháp ra quyết định chiến lược và hệ thống thông tin trong quản trị.

  pdf 26p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 7 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - GV. Trần Đăng Khoa

  Nội dung trình bày của chương 9 Quản trị quốc tế nằm trong bài giảng quản trị học nêu bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với sự khác biệt văn hóa và trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức.

  pdf 17p yellow_12 31-05-2014 8 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - CĐ Ngề Công nghệ LADEC

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Tổng quan về quản trị trình bày về khái niệm, bản chất của quản trị, nhà quản trị; quan niệm về quản trị; bản chất của quản trị; nhà quản trị và văn hóa tổ chức và môi trường quản trị;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 44p daihocquocgia32 22-07-2014 4 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực trình bày về bản chất của quản trị nguồn nhân lực, hành chính nhân sự với quản lý phát triển nguồn nhân lực, mô hình quản lý nhân lực của cán bộ quản lý trực tiếp, các hoạt động trong quản trị nguồn nhân lực. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt 20p phuongpham357 24-07-2014 3 2

 • Bài giảng Bản chất của Marketing - Ths. Hoàng Thị Thu Hương

  Bài giảng Bản chất của Marketing do Ths. Hoàng Thị Thu Hương biên soạn với những nội dung về: Sự ra đời và phát triển của marketing, những thuật ngữ liên quan đến marketing, marketing là gì, vai trò của hoạt động marketing. Để nắm rõ hơn nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf 36p tanhthanhthanh23 18-04-2014 7 2

 • Bài giảng quản trị chất lượng - Phạm Thị Thanh Bình

  Tài liệu tham khảo kiến thức căn bản về môn quản trị chất lượng. Quan niệm chất lượng hướng vào người sản xuất:Chất lượng là sự đáp ứng các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra. Quan niệm của ISO 9000:2000: Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính của thực thể đáp ứng các yêu cầu xác định và tiềm ẩn...

  ppt 122p tangphuongkt 30-10-2010 1512 975

 • + Xem thêm 2632 Bản Chất Của Quản Trị khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản