Bản chất của sự dạy học

Xem 1-20 trên 1187 kết quả Bản chất của sự dạy học
 • Chúng ta đã biết vào thế kỷ XXI cả nước đang nỗ lực phấn đấu để đến năm 20 của thế kỷ sẽ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trước yêu cầu đó GD phải đổi mới toàn diện cả nội dung, PP nhằm đào tạo ra những con người có khả năng đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

  pdf177p carol123 29-07-2012 123 52   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Thúc đẩy đổi mới tổ chức, bài giảng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất của sự thay đổi và đổi mới, vòng đời của tổ chức, đẩy mạnh sự đổi mới, những yếu tố then chốt làm thay đổi tổ chức.

   

  pdf21p quechi140287 18-06-2015 37 12   Download

 • Bài viết này nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Bản chất của hướng dạy học này là tổ chức quá trình dạy học theo logic nghiên cứu khoa học.

  pdf5p minhminhminh32 17-03-2014 48 10   Download

 • Bài viết này nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Bản chất của hướng dạy học này là tổ chức quá trình dạy học theo logic nghiên cứu khoa học.

  pdf5p phalinh16 17-08-2011 84 25   Download

 • Hiện nay, trong dạy học lịch sử việc giúp cho học sinh nhận biết được các hình thức, mức độ và bản chất của cuộc cách mạng tư sản là điều hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó mà "Sáng kiến kinh nghiệm: Một số vấn đề về cách mạng tư sản trong dạy học Lịch sử THCS" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf7p namamanh 13-05-2016 30 6   Download

 • Lý luận dạy học là một bộ phận của giáo dục học hay sư phạm học đại cương. Lý luận dạy học nghiên cứu bản chất của quá trình dạy học, thiết kế nội dung học vấn, xác định các nguyên tắc, các phương pháp, các hình thức tổ chức, các phương tiện dạy học, các kiểu đánh giá kết quả dạy học theo đúng mục đích và yêu cầu giáo dục.

  pdf158p tuan_mit 12-05-2011 1020 410   Download

 • Mỗi ngành khoa học hiện đại bản thân nó là sự tích hợp tri thức của nhiều lĩnh vực. Sự phát triển hiện đại hóa khoa học Sinh học cũng không nằm ngoài xu hướng tích hợp đó. Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu về sự sống, nhiệm vụ của Sinh học là tìm hiểu bản chất của các quá trình trong thế giới sống, khám phá các quy luật sống.

  doc14p donghocat_2808 28-10-2010 593 201   Download

 • Bài 1: Những vấn đề chung của tâm lý học. Mục tiêu: Sau bài học này, HS có thể: 1. Phát biểu được định nghĩa tâm lý là gì 2. Trình bày được 3 bản chất của hiện tượng tâm lý người 3. Ứng dụng hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống 4. Phân biệt được các loại hiện tượng tâm lý

  doc8p xuanthaispkt06 19-10-2010 461 176   Download

 • Trong giai đoạn đổi mới hiện nay trước yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, để tránh nguy cơ bị tụt hậu về kinh tế và khoa học công nghệ thì việc cấp bách là phải nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Cùng với thay đổi về nội dung cần có thay đổi căn bản về phương pháp dạy học.

  pdf119p orchid_1 06-09-2012 100 41   Download

 • Những kiến thức liên quan của môn học “ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin” đến môn học Tài chính – Tiền tệ Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ Sự phát triển của các hình thái giá trị Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây là hình thái phôi thai của giá rị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hóa, khi trao đổi mang tính ngẫu nhiên, người ta trao đổi vật này để lấy vật khác...

  doc8p ngoc_anhdc 06-09-2012 202 30   Download

 • Để khai thác hết giá trị dạy học của thí nghiệm, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, gắn lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh hiểu rõ bản chất của các sự vật, hiện tượng Sinh học thì giáo viên cần thường xuyên sử dụng và sử dụng có hiệu quả các thí nghiệm trong quá trình dạy học Sinh học. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng các thí nghiệm sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

  pdf32p thivuhuong 21-05-2014 164 53   Download

 • Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12 nhằm xác định được cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12); xác định được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SH ở trường THPT.

  pdf211p nganhanggddt2014 01-07-2014 70 30   Download

 • Phương pháp dạy kèm mà chúng ta biết đến như là việc dạy gia sư rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên phương pháp giảng dạy này lại chưa nhận được sự quan tâm thích đáng của giáo viên và học sinh vì đa số mọi người đều hiểu sai bản chất của việc dạy kèm. Thực chất phương pháp dạy kèm có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt đối với việc dạy và học ngoại ngữ.

  pdf4p bibocumi5 07-10-2012 80 13   Download

 •  Vấn đề đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại đại học Đà Nẵng khái quát thực trạng, đề ra các tiêu chí cho việc đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị tại Đại học Đà Nẵng hiện nay đó là: Căn cứ đánh giá khách quan, hệ thống lại dung chương trình mang tính thống nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đánh giá chất lượng môn học từ hiệu ứng xã hội cần có sự đầu t...

  pdf8p tsmstc_001 13-05-2015 36 14   Download

 • 1. I. Các loại NVDS 2. 1. NVDS riêng rẽ Qđịnh tại Đ297 BLDS. NVDS riêng rẽ là loại NVDS nhiều người mà trong số những người mang quyền chỉ có quyền yêu cầu người mang nghĩa vụ thực hiện cho riêng phần quyền của mình; một trong số những người mang NVDS chỉ phải thực hiện NVDS của riêng mình đối với người mang quyền. Bản chất của loại NVDS này là loại NVDS nhiều người nhưng không có sự liên hệ nào giữa những người mang NVDS.

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 40 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Xác định được cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12); xác định được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SH ở trường THPT.

  pdf24p nganhanggddt2014 01-07-2014 36 8   Download

 • Tìm hiểu về bản chất của tình thế cấp thiết Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách bảo vệ quyền và lợi ích của thừa phát lại cũng như của người dân. Chính sách bảo vệ này vừa bảo đảm cho hoạt động của thừa phát lại có thể tồn tại được trong thời gian đầu đồng thời đây cũng là yếu tố giúp người dân tin tưởng, sử dụng dịch vụ của thừa phát lại.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 27 3   Download

 • Công cuộc đổi mới về giáo dục đã đặt ra những yêu cầu về phẩm chất và năng lực, làm thay đổi vai trò của người giáo viên. Tính hiệu quả của việc dạy học không phải dựa vào điều giáo viên trình bày mà dựa vào cách gây ảnh hưởng của họ như thế nào đối với học sinh. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sử dụng Graph trong dạy học tiếng Việt".

  pdf11p dutru2011 21-09-2015 21 4   Download

 • Môn ” Triết học Mác - LêNin ” có thể nói là một môn học rất khó để có thể hiểu được cặn kẽ, rõ ràng về nó. Do vậy việc làm bài ” Tiểu luận Triết học ” cũng hẳn không nằm ngoài mục đích giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu, rộng hơn về môn học này. Muốn vậy mỗi người phải tự tìm tòi, tra khảo các tài liệu, sách báo để phục vụ cho công việc của mình.Và vì thế bề dầy kiến thức của mỗi người sẽ được tăng lên....

  doc21p mrlongqb 10-04-2010 657 414   Download

 • Qua quá trình thực tế giảng dạy môn tin học khối 6 tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tôi thấy rằng việc diễn đạt để học sinh hiểu rõ bản chất của việc trình bày trang văn bản là rất khó khăn bởi ngôn ngữ trong phần mềm là ngôn ngữ tiếng anh trong khi đó học sinh ít được tiếp xúc thực tế với văn bản, có những học sinh chưa bao giờ tự in ra một trang văn bản, đồng thời hưởng ứng việc đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin và sử...

  pdf8p akura123 02-08-2010 1543 366   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản