» 

Bản Chất Của Tài Chính

 • TÀI CHÍNH HỌC

  1/ Bản chất của tài chính Tài chính có hình thức biểu hiện bên ngoài và nội dung bên trong (bản chất) Biểu hiện bên ngoài của tài chính VD: - DN nộp thuế cho NSNN

  doc 15p huonghieuphuong 12-09-2011 595 205

 • Tự do hóa tài chính - Xu thế và giải pháp chính sách cho NHVN thời kỳ hậu WTO

  Tài chính là gì: Theo quan điểm khoa học đương đại – Tài chính là các quan hệ lợi ích kinh tế giữa các chủ thể khác nhau được biểu hiện bằng tiền. Quá ngắn gọn, nhưng không quá khó hiểu. Để có cùng tư duy tiếp cận, tôi xin được cụ thể hơn: Bản chất của tài chính là “quan hệ lợi ích kinh tế”. Phương thức quan hệ thông qua các hoạt động cụ thể như: Tham gia đầu tư, sản...

  doc 6p vuxuan_huyen 11-10-2010 264 157

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp có nội dung trình bày bản chất của tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của quản trị tài chính, các quyết định quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, vai trò của tài chính doanh nghiệp.

  ppt 34p hoangthuyfc 21-08-2014 54 6

 • Chương 1- Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính

  Nội dung bài học nêu lên: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính. Bản chất của tài chính, Chức năng của tài chính, Hệ thống tài chính

  ppt 25p doremon_12 19-12-2013 11 3

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - TS. Nguyễn Hoài Phương

  Cùng tìm hiểu chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính – tiền tệ, với nội dung trình bày gồm 2 phần: phần 1 Tiền tệ, với kiến thức về: sự ra đời, bản chất của tiền tệ; sự phát triển các hình thái tiền tệ; chức năng của tiền tệ; chế độ tiền tệ; khối tiền tệ; lạm phát tiền tệ. Phần 2 Tài chính với kiến thức về: Bản chất của tài chính và chức năng của tài chính.

  pdf 50p tanhthanhthanh23 18-04-2014 16 2

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Chương 1 Lý thuyết tài chính thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương này trình bày các nội dung cần nghiên cứu sau: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính

  pdf 29p tienthanhcong7892 28-05-2014 15 2

 • Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp_ Chương 1

  Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính.

  pdf 11p thanh_trieu 25-12-2009 540 273

 • Đề cương học phần: Lý thuyết tài chính.

  Ta có thể xác định bản chất của tài chính trên các khía cạnh sau: - Tài chính là những quan hệ kinh tế nhưng không phải là mọi quan hệ kinh tế trong xã hội đều thuộc phạm trù tài chính. Tài chính chỉ bao gồm những quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị. - Tài chính là những quan hệ phân phối phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ. - Tài chính là những quan...

  doc 22p linhhoa_0805 27-08-2013 33 9

 • Lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh Tế Tp.HCM

  Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính, v.v...)...

  pdf 367p hoangvietmk07071990 09-10-2010 2678 1576

 • Tài chính doanh nghiệp_ Chương 2

  Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính.

  pdf 25p thanh_trieu 25-12-2009 497 375

 • Tài chính doanh nghiệp_ Chương 3

  Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính.

  pdf 21p thanh_trieu 25-12-2009 404 329

 • Tài chính doanh nghiệp_ Chương 4-5

  Tài liệu tham khảo về Tài chính doanh nghiệp_ Chương " Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp" dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu về tài chính.

  pdf 46p thanh_trieu 25-12-2009 382 319

 • BÀI THUYẾT TRÌNH BỘ MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  Tài Chính là hoạt động thu, chi giữa các chủ thể trong nền kinh tế được thực hiện bằng tiền. Là hệ thống các mối quan hệ kinh tế gắn với sự phân chia giá trị tổng sản phẩm quốc dân cho mọi chủ thể trong nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy, tiêu dùng và kích thích sự phát triển của nền kinh tế.

  ppt 22p haquocduy1990 14-12-2010 331 109

 • TÍNH CHẤT CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Tài liệu lưu trữ là bản chính, bản gốc của tài liệu. Nội dung thông tin trong tài liệu lưu có độ chân thực cao so với các loại hình thông tin khác. Vì là bản chính, bản gốc của tài liệu nên tài liệu lưu trữ còn có giá trị như một minh chứng lịch sử để tái dựng lại sự kiện lịch sử hoặc làm chứng cứ trong việc xác minh một vấn đề, một sự vật, hiện tượng.

  doc 2p tieuboingoan 15-12-2010 636 78

 • Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính

  1. Sự tồn tại và phát triển của nền KT hàng hóa - tiền tệ * PP tài chính xuất hiện khi phân chia S sp XH diễn ra dưới dạng tiền tệ, phát sinh trên cơ sở của nền KT hàng hóa.

  ppt 24p huytaichinh1 05-09-2011 228 64

 • Bài giảng tài chính tiền tệ - Chương 1

  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính Bản chất của tài chính Chức năng của tài chính Hệ thống tài chính

  pdf 29p hoathietmoclan 09-10-2011 117 34

 • ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆSau khi nghiên cứu chương này, yêu cầu người học cần nắm được hai vấn đề lớn: - Thứ nhất: Một số vấn đề cơ bản về tiền tệ như: khái niệm, các hình thái của tiền tệ, các chức năng, vai trò của tiền tệ, chế độ lưu thông tiền tệ, các yếu tố cấu thành chế độ lưu thông tiền tệ... - Thứ hai: Một số vấn đề cơ bản về tài...

  pdf 14p kegiacmo 07-05-2013 66 18

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam làm rõ bản chất và vai trò của tài chính, bản chất của tài chính, hoạt động tài chính và tình hình tài chính; thực trạng phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán nhằm khẳng định những thành công và hạn chế về phân tích tình hình tài chính trong các công ty chứng khoán;...

  pdf 0p qlngoc 22-05-2014 20 12

 • Vòng tròn thịnh suy của thị trường vốn: Suy luận về bản chất của tài chính hiện đại

  Người ta cho rằng, khủng hoảng là thời điểm tốt nhất để suy nghĩ về sự bền vững. Vì sau đó, đơn giản là sẽ không có đủ thời gian cho vấn đề này. Tác giả bài viết cho rằng, bạn đọc không cần “phi như bay” trong việc tìm kiếm kẻ có lỗi đối với cơn hoạn nạn này mà là cần cố gắng đào bới để tìm ra những nguyên nhân thực sự của vấn đề tài chính trên thị trường...

  pdf 4p sunflower_1 10-09-2012 17 5

 • Bài giảng Tài chính tín dụng: Chương 2

  Nắm vững kiến thức tài chính với "Bài giảng Tài chính tín dụng: Chương 2" gồm các vấn đề cơ bản của tài chính, đặc điểm, nguồn tài chính, bản chất của tài chính...

  pdf 19p conchimnhai 28-06-2014 10 4

 • + Xem thêm 2528 Bản Chất Của Tài Chính khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản