» 

Bàn Giao Mặt Bằng

 • MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ Về việc chi tiền thưởng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng tại dự án …

  Mẫu 17/BT, HT và TĐC HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN TỔ CHUYÊN VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ Về việc chi tiền thưởng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng tại dự án …………….. Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

  pdf 1p muananghe 01-08-2013 23 2

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 1

  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 1 I- BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG. 1. Tiếp nhận mặt bằng thi công: Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử đại diện đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định vị, cao độ chuẩn và ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui định hiện hành. Trên...

  pdf 7p ctnhukieu3 30-04-2011 640 266

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 2

  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 2 IV. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG: A. Phần Xây Dựng 1. Định vị, tim cốt công trình: Công tác định vị công trình, dẫn tim cốt công trình sẽ do 1 nhóm trắc đạc 2 người đảm nhiệm, gồm 1 kỹ sư trắc đạc và 1 phụ. Công việc này do 1 nhóm trắc đạc của công ty đảm nhận. cốt mốc chuẩn công trình nhận bàn giao của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý có...

  pdf 7p ctnhukieu3 30-04-2011 488 242

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 4

  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 4 Ngoài ra trong quá trình lắp dựng ván khuôn nếu có các đường ống kỹ thuật đi qua hay nằm trong phần bê tông, nhà thầu sẽ đặt các ống chờ trước khi đổ bê tông. Công tác vận chuyển và đổ bê tông. Sau khi đã nghiệm thu đuợc phần ván khuôn và cốt thép, tiến hành thi công phần bê tông. dùng bê tông thương phẩm để đổ bê tông. Nhà thầu sẽ...

  pdf 6p ctnhukieu3 30-04-2011 402 216

 • Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 2

  Công tác chuẩn bị ở đây được hiểu là chuẩn bị xây dựng. 2.1 Kiểm tra hiện trường và hồ sơ thi công: Việc di chuyển, phá dỡ công trình cũ ở hiện trường không nằm trong đối tượng của giáo trình này nhưng phải hoàn tất khi bàn giao mặt bằng cho thi công. Khi thi công trên nền đất yếu phải gia cố như gia tải, gia tải kết hợp bấc thấm hoặc các biện pháp khác cần có hồ sơ kiểm tra...

  pdf 4p vitconhaman 10-08-2011 164 100

 • Biện pháp tổ chức thi công

  1. Trình tự thi công công trình: 1.1. Công tác chuẩn bị triển khai thi công: Chuẩn bị mặt bằng (đo đạc, tập kết xe máy, vật tư…) ¬ Tổ chức công trường. ¬ Phương án thi công. ¬ Khởi công công trình. 1.2. Đúc bó vỉa, dải phân cách. 1.3. Thi công nền móng, CPĐD phạm vi đường mở rộng, đường dưới dải phân cách biên bên phải và đường song hành cũ bên phải: Trình tự thi công gồm:...

  doc 5p hoaiduc1010 07-04-2013 141 47

 • Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  Tham khảo tài liệu 'giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p ca_chepvang 28-10-2010 38 13

 • Biện pháp tổ chức thi công - Công trình A

  Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử đại diện.đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định vị, cao độ.chuẩn và ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui định hiện.hành..

  doc 29p ahduongho 24-10-2013 29 12

 • Thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

  Tham khảo tài liệu 'thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p suphubeo 31-10-2010 34 9

 • Giáo trình phân tích công tác định vị công trình dẫn tim cốt công trình trong lắp đặt ván khuôn p1

  Tiếp nhận mặt bằng thi công: Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử đại diện đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định vị, cao độ chuẩn và ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui định hiện hành. Trên cơ sở các tim trục, cao độ chuẩn đã được bàn giao, nhà thầu sẽ kiểm tra...

  pdf 7p phuoctam43 22-07-2011 27 7

 • Cấp phát bản sao văn bằng. Đối với người bị mất văn bằng

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:...

  pdf 4p suphurua 26-10-2010 38 3

 • Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (có thu tiền sử dụng đất)

  Tham khảo tài liệu 'giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài (có thu tiền sử dụng đất)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p taituongchienxuxu 29-11-2010 40 3

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 8

  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 8 C. Thi Công Phần Điện 1. Trình tự tổ trước thi công: - Lắp đặt ống bảo vệ dây cáp điện âm tường và ống ngầm dưới đất, trunkinh, ladder, ống điện nổi. - Lắp đặt cáp điện. - Lắp đặt tủ điện, bảng điện. - Lắp đặt thiết bị điện. - Công tác đấu nối kiểm tra, nghiệm thu đấu điện, thử nghiệm, vận hành. a. Lắp đặt ống bảo vệ...

  pdf 8p ctnhukieu3 30-04-2011 508 263

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 9

  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 9 6. Hệ thống chống sét: Trình tự thi công từ dưới đất lên trên mái. Thi công hệ thống chống sét chúng tôi thi công kim thu sét #16, h=0,5m, các cọc tiếp địa l63x63x5, l=2,5m đóng ngập trong đất bằng búa, nối giữa các cọc là thép bản 30x4 tiếp địa được chôn ngập dầây 0,8m trước, sau đó mới thi công dây dẫn sét #16 và dây thu sét #10 (đã nối với...

  pdf 6p ctnhukieu3 30-04-2011 403 175

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 5

  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 5 Vữa xây phải được chứa trong các máng vữa, không được để bừa bãi. dưới chân khối xây phải lót ván để hứng vữa rơi để không cho vữa tiếp xúc tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt sàn và dễ dọn vệ sinh công trường. 6. Công tác trát Vữa trát sử dụng vữa xi măng cát, được trộn bằng máy trộn 150 lít tại công trường theo đúng mác thiết...

  pdf 6p ctnhukieu3 30-04-2011 246 172

 • BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 7

  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH: A 7 - Trong quá trình lu lèn không được dừng lại trên lớp BTN mới rải (nhất là lúc BTN còn nóng). Khi tiến hành lu phải điều khiển nhẹ nhàng để hỗn hợp BTN không bị dồn về phía trước thành làn sóng, máy lu cần phải đi lùi lại trong vài lượt lu đầu tiên. Sau 2 3 lượt lu đầu tiên của máy lu sơ bộ cần phải kiểm tra độ dốc ngang và độ bằng...

  pdf 6p ctnhukieu3 30-04-2011 232 151

 • Giao tiếp bằng mắt: tạo sự liên hệ với người nghe

  Giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện với một nhóm người có lẽ là một trong những điều khó thực hiện nhất khi thuyết trình. Đối với nhiều người, giao tiếp bằng mắt là một cử chỉ thân mật – gần như chạm vào người đó. Và vươn ra, chạm vào một người là – ngay cả khi bằng mắt – có thể khiến một số người cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, người nghe ở đó để nhìn bạn...

  pdf 5p hongnhung_9 04-04-2011 162 39

 • Duy trì sự giao tiếp bằng mắt

  Nếu bạn giống như nhiều người nói lắp khác, có thể bạn không nhìn thẳng vào mắt họ khi giao tiếp. Nếu bạn quan sát mình tỉ mỉ, bạn sẽ nhận ra rằng bạn thường lẩn tránh mắt của bạn, đặc biệt khi bạn nói lắp. Khi làm như vậy, bạn có khuynh hướng tăng cảm giác rụt rè hay lúng túng. Duy trì sự giao tiếp bằng mắt sẽ không chấm dứt hẳn tật nói lắp của bạn, nhưng nó có thể...

  pdf 5p abcdef_3 27-05-2011 106 33

 • Đề tài " Tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội "

  Đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) khi nhà nước thu hồi đất là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của nhiều người, của cả cộng đồng dân cư. Trong điều kiện quỹ đất có hạn và nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì lợi ích kinh tế của các tổ chức, cá nhân khi nhà nước giao đất và thu hồi đất được quan...

  pdf 128p usvic84 08-05-2013 70 30

 • Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng

  Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Cục...

  pdf 9p chauhoakieng 23-03-2011 66 21

 • + Xem thêm 1253 Bàn Giao Mặt Bằng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản