Ban hành bổ sung định mức chi phí

Xem 1-20 trên 41 kết quả Ban hành bổ sung định mức chi phí
 • Quyết định 55/2000/QĐ/BNN-TCKT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành bổ sung định mức chi phí công tác hiện trường của dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn

  doc3p tuuyen 17-08-2009 125 16   Download

 • Quyết định số 130/2003/QĐ-BN về việc sửa đổi, bổ sung định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawdt5 02-12-2009 53 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE ÔTÔ, GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf2p tymong_manh 21-11-2012 28 4   Download

 • Chỉ thị số 89-CT về việc quy định bổ sung định mức nhập khẩu phi mậu dịch đối với những loại hàng hóa Nhà nước không khuyến khích nhập khẩu theo chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10 tháng 7 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 48 5   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 05/3/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm ...

  pdf4p abcdef_42 02-11-2011 57 3   Download

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục chi tiết giá thu viện phí các loại thủ thuật, phẫu thuật tại phần C2.7 và điều chỉnh giá thu viện phí của Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

  pdf17p lawttyt2 30-11-2009 61 2   Download

 • Quyết định 1438/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung kinh phí cho địa phương để thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 15 1   Download

 • Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí được bổ sung thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf26p nanghonghoang 28-03-2014 12 1   Download

 • Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2013 cấp bổ sung kinh phí cho 4 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã, thị trấn khu vực II của tỉnh thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II nhưng không được ngân sách Trung ương hỗ trợ do tỉnh Bình Định ban hành.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 12 1   Download

 • Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt phương án giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức và điều chỉnh thời gian, kinh phí bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Sơn La ban hành.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 29 1   Download

 • Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND - Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tsmttc_009 29-07-2015 23 1   Download

 • Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bổ sung nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh long về việc quy định mức học phí các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  doc5p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Các mục chi của Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 và Quyết định số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc9p benq 01-03-2009 310 48   Download

 • Thông tư số 03/2008/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩ...

  pdf5p lawdt1 02-12-2009 188 18   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :................... S T T Chỉ tiêu Mã số Tổng số Trong đó Phí mua Phí bán Tổng số TX 1 1 2 3 4 5 6 7 2 I. Thực hiện Phí được hưởng theo định mức Chi thực tế về phí Chênh lệch phí định mức và thực tế II. Phân phối Nộp cấp trên Bổ sung nguồn kinh phí Trích lập quỹ cơ quan Chênh lệch thu chi chưa phân phối Người...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 134 10   Download

 • Quyết định số 209/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án công nghệ thông tin cho sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p phithanhvan 23-10-2009 70 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định hiệp y dự toán kinh phí (chi thường xuyên, chi trương trình mục tiêu, chi kinh phí đào tạo); mã số hồ sơ: t-bpc-007537-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p titihaudau 09-06-2011 43 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định hiệp y dự toán kinh phí (bao gồm kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí đào tạo)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p suphubeo 31-10-2010 56 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: ...

  pdf5p taituongchienxuxu 29-11-2010 58 4   Download

Đồng bộ tài khoản