Ban hành quy định về thủ tục hải quan

Xem 1-20 trên 192 kết quả Ban hành quy định về thủ tục hải quan
 • Quyết định 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

  doc56p giangdien 18-08-2009 124 16   Download

 • Quyết định 30/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu

  doc12p giangdien 18-08-2009 96 2   Download

 • Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch

  doc5p lythong 18-08-2009 178 49   Download

 • Quyết định 53/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

  doc13p giangdien 18-08-2009 90 7   Download

 • Quyết định 69/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

  doc7p giangdien 18-08-2009 68 4   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật Hải quan Việt Nam và quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung: Những quy định về thủ tục hải quan Việt Nam, quy định về thu thuế hải quan, vi phạm pháp luật hải quan; khiếu nại, tố cáo và khởi kiện hành chính trong lĩnh vực hải quan, hải quan Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf217p doinhugiobay_01 11-11-2015 60 30   Download

 • Ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

  doc10p lawcao 22-09-2009 75 17   Download

 • Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lawgtvt7 26-11-2009 86 5   Download

 • Quyết định 30/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawqds2 09-12-2009 67 5   Download

 • Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p tadinhphong 23-10-2009 71 4   Download

 • Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawttnh16 13-11-2009 31 3   Download

 • Quyết định 55/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hoả liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawgtvt7 26-11-2009 68 3   Download

 • Quyết định 69/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawgtvt6 26-11-2009 50 1   Download

 • Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf15p lawxnk4 10-11-2009 55 18   Download

 • Quyết định 69/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

  pdf46p lawxnk3 10-11-2009 77 6   Download

 • Quyết định 153/2002/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf6p lawtm6 29-10-2009 88 5   Download

 • Quyết định 93/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

  pdf10p ngoctrang 17-08-2009 64 4   Download

 • Quyết định 69/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawxnk3 10-11-2009 68 2   Download

 • Quyết định 30/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawxnk3 10-11-2009 75 2   Download

 • Quyết định Số: 2396/QĐ-TCHQ của Bộ Tài chính Tổng cục Hải quan quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

  pdf92p daumeoduoicop 29-03-2010 308 62   Download

Đồng bộ tài khoản