Ban hành tiêu chuẩn việt nam

Xem 1-20 trên 921 kết quả Ban hành tiêu chuẩn việt nam
 • Tiêu chuẩn Việt Nam 7336:2003 về phòng cháy chữa cháy và hệ thống Sprinkler tự động, yêu cầu thiết kế là lắp đặt. Tiêu chuẩn do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị Bộ khoa học và công nghệ ban hành.

  pdf20p mandala1989 23-10-2010 426 120   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-1:2006 về Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều – Kích thước qui định kích thước của thép góc cạnh đều cán nóng. Tiêu chuẩn này do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  doc6p thangnamvoiva28 01-11-2016 47 20   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6181:1996 về chất lượng nước - Xác định xyanua tổng hoàn toàn tương đương với ISO 6703-1: 1884 (E) do Tiểu ban kỹ thuật Nước tinh lọc TCVN/TC/F9/ SC1 thuộc Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  pdf22p thangnamvoiva11 10-08-2016 29 7   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11:1978 ban hành để thay thế cho TCVN 11:1974 Tiêu chuẩn này quy định vị trí của các trục đo và những tỷ số cơ bản để vẽ hình chiếu trục đo trên các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.

  doc7p thangnamvoiva17 08-09-2016 14 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2:1974 ban hành để thay thế cho TCVN 2:1963 quy định khổ giấy của các bản vẽ và những tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen12 04-01-2017 6 5   Download

 • Tiêu chuẩn Rau quả: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5603-1998 trình bày về quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tiêu chuẩn này.

  doc29p mylove555 22-12-2015 10 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5240:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định lực kéo đứt vòng chỉ do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng duyệt và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 5 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6857:2001 được sử dụng như một bản hướng dẫn để mô tả đất và bối cảnh môi trường đất tại một vị trí cho trước. Cần lưu ý rằng nhiều mẫu đất có thể được lấy tại một vị trí. Thông tin mô tả dưới đây sẽ cung cấp bối cảnh để thể hiện kết quả từ các phân tích tiến hành trên mẫu đất.

  doc24p thangnamvoiva16 26-08-2016 14 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5586:1991 áp dụng cho các loại găng cách điện bằng cao su dùng làm phương tiện bảo vệ bổ sung nhằm tăng cường khả năng an toàn điện cho người trong thử nghiệm, vận hành thiết bị điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva18 05-09-2016 12 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5588:1991 áp dụng cho các loại ủng cách điện dùng làm phương tiện bảo vệ bổ sung nhằm tăng cường khả năng an toàn điện cho người trong thử nghiệm, vận hành thiết bị điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p thangnamvoiva18 05-09-2016 10 4   Download

 • Quyết định 39/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 52 3   Download

 • Quyết định 41/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 52 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6817-2001 giới thiệu đến các bạn nội dung về máy kéo dùng trong nông nghiệp - tầm quan sát của người lái. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp toán học và thực hành xác định ảnh hưởng che khuất của những chướng ngại vật trên các góc quan sát phía trước, phía sau và phía trên của người lái khi ngồi trên máy kéo nông nghiệp.

  doc7p hoathomthao95 15-12-2015 10 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7263:2003 về về Giấy sáp ghép đầu lọc điếu thuốc lá do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy sáp ghép đầu lọc điếu thuốc lá.

  doc2p thangnamvoiva16 26-08-2016 8 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7268:2003 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/SC 3 Đường biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chính liên quan đến đường.

  doc5p thangnamvoiva16 26-08-2016 5 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17020:2001 quy định các chuẩn mực chung về năng lực cho một tổ chức không thiên vị tiến hành các hoạt động giám định. Tiêu chuẩn này cũng quy định các chuẩn mực độc lập. Mời các bạn tham khảo.

  doc11p thangnamvoiva18 05-09-2016 12 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5758:1993 về Lưới thép áp dụng cho lưới thép làm từ dây thép mạ kẽm thông dụng (gọi tắt là lưới) do Trung tâm Tiêu chuẩn – chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành theo Quyết định số 1843/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1993. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 4 3   Download

 • Quyết định 38/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 55 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7416:2004 giới thiệu đến các bạn nội dung về qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong cá khô và cá khô ướp muối. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf11p thaoqb86 10-12-2015 11 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7808:2007 giới thiệu nội dung về hành tây khô - các yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hành khô (Allium cepa Linnaeus) ở các dạng thương mại khác nhau. Mời các bạn tham khảo.

  doc6p hoathomthao95 11-12-2015 15 2   Download

Đồng bộ tài khoản