Bản khai lý lịch

Xem 1-20 trên 449 kết quả Bản khai lý lịch
 • Biểu mẫu " Bản khai lý lịch" kèm theo đơn xin nhập quốc tịch việt nam.

  pdf3p bachdiemmy 15-12-2009 1281 118   Download

 • Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam)

  doc3p angola 06-07-2009 397 55   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu Bản khai lý lịch khoa học và quá trình công tác (Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf4p la-vie 31-12-2010 423 51   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam)

  doc3p hoanglichthiep 01-11-2010 263 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu bản khai lý lịch', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p vinhladen 15-01-2011 332 33   Download

 • Bản khai lý lịch (kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam)

  doc3p angola 06-07-2009 292 17   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bản khai lý lịch dùng xin trở lại quốc tịch Việt Nam

  pdf3p mattroi_thuytinh 27-07-2010 128 10   Download

 • Biểu mẫu bản khai lí lịch kèm theo đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

  doc3p muasaobang14389 30-11-2009 215 30   Download

 • Biểu mẫu " Bảng kê khai lý lịch khoa học"

  doc4p duysuong1204 22-12-2009 436 67   Download

 • BIỂU MẪU ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BẢN KHAI LÝ LỊCH

  doc3p tanlt2 12-01-2011 286 32   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ảnh 4 x 6 (Chụp chưa quá 3 tháng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ BẢN KHAI LÝ LỊCH (Kèm theo Đơn xin thôi quốc tich Việt Nam) Họ và tên : ...................Giới tính :..................... Họ và tên khai sinh : .................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh : ............................................................................. Nơi sinh : ...............................................................................

  pdf3p vantrungtran 02-02-2010 179 4   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ảnh 4 x 6 (Chụp chưa quá 3 tháng) -----------------BẢN KHAI LÝ LỊCH (Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam) Họ và tên: ................................................................ Giới tính:....................... Họ và tên khai sinh: ...................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................. Nơi sinh: ............................

  pdf3p tieudaococ 24-03-2010 93 4   Download

 • Cung cấp mẫu biểu bản tự khai lý lịch bản thân chi tiết và chính xác, hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục trong quá trình học tập và làm việc

  doc2p quynhanhb14 10-10-2011 318 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tự khai lý lịch (dùng cho người nước ngoài xin thường', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p depart 27-02-2012 408 28   Download

 • Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 99 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của các cổ đông, thành viên góp vốn mới (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) (áp dụng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập , thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  pdf2p butanyc 19-08-2010 1201 192   Download

 • Bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn được trình soạn mẫu nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm biểu mẫu đúng chuẩn, chuẩn bị cho công tác đại hội chi đoàn của trường. Dưới đây là bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn Trường CĐSP Bình Dương, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p duysuong1204 22-12-2009 1898 157   Download

 • Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) cung cấp cho bạn mẫu đơn được trình soạn sẵn dành riêng cho nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Mẫu đơn gồm các thông tin: sơ yếu lý lịch trích ngang, hoàn cảnh gia đình, quá trình hoạt động của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p pretty4 08-07-2010 1595 121   Download

 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02-TP-LLTP). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Cùng tham khảo để nắm được nội dung mẫu đơn các bạn nhé!

  doc2p pretty4 08-07-2010 527 78   Download

 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 02.TP-LLTP). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 724 61   Download

Đồng bộ tài khoản