Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế bờ y

Xem 1-6 trên 6 kết quả Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế bờ y
 • Công văn 3697/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện công tác phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 198 11   Download

 • Quyết định số 156/2008/QĐ-TTg về Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kom Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn1 31-10-2009 41 2   Download

 • Quyết định số 17/2006/QĐ-BTM về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu Kinh tế của khẩu Quốc tế Bờ Y do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawdn3 31-10-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdt2 02-12-2009 34 2   Download

 • Quyết định 217/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

  doc12p phuongtruc 16-08-2009 50 4   Download

 • Quyết định số 217/2005/QĐ-TTG về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế bờ Y, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf12p duongyenngoc 23-10-2009 55 3   Download

Đồng bộ tài khoản