Ban quản lý khu kinh tế

Xem 1-20 trên 603 kết quả Ban quản lý khu kinh tế
 • Luận văn: Mối quan hệ giữa ban quản lý khu kinh tế Dung Quất với chính quyền địa phương với mục tiêu nghiên cứu sự hình thành và phát triển của mô hình ban quản lý đối với các khu vực lãnh thổ đặc thù trong hệ thống chính quyền, từ đó lý giải sự tồn tại, xác định vị trí và vai trò của mô hình này trong hệ thống chính quyền địa phương;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 12 4   Download

 • Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

  doc18p konbetocroi 05-09-2012 77 7   Download

 • Mẫu số 05a/ĐĐ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)    Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng

  doc3p pretty4 27-07-2010 95 17   Download

 • Công văn 3697/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện công tác phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 198 11   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải...

  pdf6p aa_banhda 26-12-2010 33 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p meoconanca 28-02-2011 49 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 27 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 22 1   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông” trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf54p lengocln 24-03-2014 16 0   Download

 • Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf380p huongruoutinhnong123 25-03-2014 19 0   Download

 •    Mẫu số 05b/ĐĐ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế) Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng

  doc2p pretty4 27-07-2010 101 14   Download

 • Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Bước 2: Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng tiếp nhận, kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ.

  pdf5p hoacuc_tim 21-07-2012 35 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tonhr Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ s...

  pdf4p aa_banhda 26-12-2010 36 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải qu...

  pdf6p aa_banhda 26-12-2010 61 9   Download

 • Sau hơn hai tháng thực tập tại Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định, tuy là thời gian thực tập có giới hạn nhưng qua kỳ thực tập này bản thân Tôi đã học hỏi được một số kỹ năng quan trọng, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm thực tế cần ứng cho công việc sau này.

  pdf29p ten_12 06-02-2014 37 9   Download

 • Đề cương Chuyên đề thực tập: Tăng cường xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hoá thực hiện nghiên cứu tổng quan về các lý luận và thực trạng xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu kinh tế và đi sâu vào vấn đề thực trạng tại khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. Đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Nghi Sơn trong giai đoạn 2016-2020.

  doc32p trananh2212 29-06-2016 29 6   Download

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản trị RRTD trong cho vay DN của NHTM; phân tích thực trạng hoạt động quản trị RRTD tại Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam; đề xuất những giải pháp, đồng thời kiến nghị liên quan nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 24 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 28 3   Download

 • Bài viết "Đào tạo công nhân kỹ thuật - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất" khai thác kinh nghiệm đào tạo công nhân kỹ thuật ở một số nước, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển khu kinh tế Dung Quất trong thời gian tới.

  pdf12p nghe0210 22-01-2016 22 3   Download

Đồng bộ tài khoản