Bản tường trình

Tham khảo và download 14 Bản tường trình chọn lọc sau:
 • Tài liệu 10 Mẫu bản tường trình thông dụng nhất giới thiệu đến các bạn 10 mẫu bản tường trình thông dụng nhất như: bản tường trình diễn biến sự việc xẩy ra, bản tường trình sự việc, bản tường trình tai nạn giao thông, bản tường trình tai nạn lao động, bản tường trình về việ mất giấy tờ, mẫu đơn trình báo mất tài sản ... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc24p nguyenhai2591 25-05-2015 998 188   Download

 • Mẫu bản tường trình sự việc là văn bản trình bày nội dung sự việc, ý kiến cá nhân về sự việc. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Mẫu bản tường trình sự việc để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc1p chicilonhn 09-01-2010 7862 297   Download

 •  

  Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến, hậu quả của vụ tai nạn giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông để nắm rõ nội dung chi tiết.

  pdf2p nguyenhai2591 25-05-2015 483 58   Download

 • Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra là văn bản trình bày nguyên nhân, diễn biến, thời điểm , hậu quả xẩy ra sự việc. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc2p changcosao 26-02-2014 725 46   Download

 • "Bản tường trình tai nạn lao động" là văn bản trình bày diễn biến, nguyên nhân, hậu quả của vụ tai nạn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Bản tường trình tai nạn lao động để nắm rõ nội dung chi tiết.

  pdf2p nguyenhai2591 25-05-2015 197 21   Download

 • Tài liệu tham khảo về tờ tường trình mất tài sản, để giúp các bạn có thể dễ dàng việc tường trình lại sự việc mất tài sản để trình báo cho công an dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo!

  doc2p changcosao 27-02-2014 358 37   Download

 • Bản tường trình về việc mất giấy tờ là văn bản trình về thời điểm, lý do, diễn biến của việc mất giấy tờ. Mời các bạn cùng tham khảo Bản tường trình về việc mất giấy tờ để nắm rõ nội dung chi tiết .

  pdf1p nguyenhai2591 25-05-2015 296 37   Download

 • Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế là văn bản trình bày nội dung giải trình với cơ quan thuế. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc2p nguyenhai2591 25-05-2015 179 25   Download

 • Bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư là văn bản trình bày về cơ sở pháp lý, giới thiệu về nhà đầu tư, giới thiệu về dự án, trình bày khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư... Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc5p nguyenhai2591 25-05-2015 118 12   Download

 • Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn đầu vào là văn bản trình bày lý do, nội dung giải trình mất hóa đơn. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn đầu vào để nắm chi tiết nội dung.

  pdf1p nguyenhai2591 25-05-2015 225 24   Download

 • Mẫu bản giải trình về việc đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản là văn bản trình bày nội dung tường trình. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Mẫu bản giải trình về việc đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc3p nguyenhai2591 25-05-2015 199 23   Download

 •  

   Tài liệu Cách viết bản tường trình sự việc trình bày kiến thức cơ bản khi viết tường trình, cách viết bản tường trình sự việc, mẫu bản tường trình sự việc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Cách viết bản tường trình sự việc để nắm rõ nội dung chi tiết.

  pdf4p nguyenhai2591 25-05-2015 498 20   Download

 • Viết văn bản tường trình về một vụ lộn xộn mới xẩy ra trong lớp là một văn bản tường trình lại một vụ lộn xộn xẩy ra trong lớp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Viết văn bản tường trình về một vụ lộn xộn mới xẩy ra trong lớp để nắm được cách làm một bản tường trình.

  pdf2p nguyenhai2591 25-05-2015 64 5   Download

 • Tài liệu Viết văn bản tường trình về một sự việc xẩy ra trình bày về một sự việc vừa mới xẩy ra. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được cách làm một bản tường trình về sự việc.

  pdf1p nguyenhai2591 25-05-2015 225 7   Download

Đồng bộ tài khoản