» 

Bảng Cân đối Tài Sản

 • Bài 2: GIỚI THIỆU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

  Bài này nhằm giới thiệu nội dung và kết cấu của từng loại báo cáo trong bộ báo cáo tài chính của công ty. Đọc xong bài này học viên có thể hiểu được ý nghĩa, kết cấu và nội dung từng khoản mục của mỗi loại báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiển tệ.

  pdf 13p thienthantre999 28-05-2011 356 129

 • Tổng hợp một số bài tập về bảng cân đối kế toán

  Hãy lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo số liệu sau .Hãy lập bảng cân đối tài sản sau mõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho nhận xét về tính cân đối của nó .Nhận xét: tài sản tăng, nguồn vốn tăng ...

  pdf 50p anhtaisaigonmekong 12-09-2012 508 110

 • Bảng cân đối tài sản

  Bảng cân đối tài sản

  pdf 2p phuongthanh1 30-10-2009 489 53

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Mục tiêu của bài 1 Tổng quan về Quản trị tài chính nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về quản trị tài chính là gì? Mục tiêu của công ty là gì?, Chức năng quản trị tài chính được tổ chức như thế nào? Quản trị tài chính liên quan đến bảng cân đối tài sản như thế nào? Vai trò của quản trị tài chính? Quan hệ giữa tài chính công ty và hệ thống tài chính.

  ppt 33p top_12 21-04-2014 22 11

 • Sổ theo dõi tài sản cố định

  Mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định

  pdf 1p phuongthanh1 26-10-2009 1315 150

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 1 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 1: Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại trình bày các nội dung về bảng cân đối tài sản ngân hàng, các nguyên lý hoạt động của ngân hàng, nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại,...Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

  pdf 38p lamtran89 07-07-2014 8 2

 • Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  Biểu mẫu về Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ là tài liệu hữ ích cho các bạn chuyên ngành kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 5p nphunghung 25-11-2010 8442 1638

 • Đề án: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt Nam

  Bảng cân đối kế toán có một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

  pdf 29p emilynguyen 08-07-2009 1541 556

 • Đề án - Tổng quan về Bảng cân đối kế toán

  Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán bao gồm các khoản mục sau: tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả của các sự kiện đã qua...

  pdf 33p truongbao 29-07-2009 979 408

 • Bảng cân đối kế toán - mẫu số B

  Mẫu Bảng cân đối kế toán mẫu số B. Trong quá trình làm báo cáo tài chính, kế toán viên thường hay gặp phải các vấn đề về bảng cân đối kế toán. Mời bạn tham khảo.

  pdf 4p kimtuyen 24-12-2009 2200 324

 • Bản chất tài sản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán

  Hiểu rõ khái niệm về Tài Sản trong kế toán và đưa ra những tiêu chuẩn để ghi nhận Tài Sản được trình bày trên Bảng Cân Đối Kế Toán ngày nay.

  pdf 3p angola 26-04-2009 654 233

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đơn vị tính : Đồng Việt Nam .... Ngày 15 tháng 3 năm 2008. KẾ TOÁN TRƯỞNG. TỔNG GIÁM ĐỐC.

  pdf 4p thuyha 24-06-2009 2305 201

 • LOẠI TÀI KHOẢN O TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi. Đồng thời, loại tài khoản này còn phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh ở các tài khoản trong Bảng cân đối kế...

  doc 7p chikorita 03-12-2009 845 186

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  Bảng cân đối kế toán tổng hợp của công ty cổ phần cổ phần viễn thông - tin học - điện tử

  pdf 4p thuyha 24-06-2009 402 168

 • Bài giảng về Bảng cân đối kế toan - Trần Thị Thanh Nga

  Bảng cân đối kế toán hay còn gọi là báo cáo tình hình tài là một báo cáo tài chính tổng hợp ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ)..

  doc 28p romanticboy2111 03-10-2012 317 125

 • Thủ tục về Bảng cân đối kế toán hợp nhất

  Báo cáo tài chính quý III. Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf 14p thuyha 24-06-2009 351 112

 • BÁO CÁO " BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM "

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 430 = 300 + 400) 440. 3,179,823,754,675. 5,356,522,600,058. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác, thuế và các khoản phải thu tại nhà nước phải thu dài hạn của khách hàng dự phòng phải thu dài hạn khó đòi, tài sản có định hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính, nguyên giá, giá trị hao mòn

  pdf 3p haichau 24-06-2009 580 102

 • kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng Cân đối tiết kiệm và đầu tư

  Bài giảng vĩ mô 10 Cân đối tiết kiệm và đầu tư Việt Nam: Tiết kiệm và đầu tư 2008 Trung Quốc: Tiết kiệm và đầu tư 2008 Lãi suất điều chỉnh theo tiết kiệm tăng Lãi suất Bảng cân đối tài sản của hộ gia đình Mỹ, 2006 (tỉ USD) Tài sản Vốn hữu hình Vốn chủ sở hữu Trái phiếu Tiền gởi và tiền mặt Quỹ hưu trí Khác 77,553.3 29,464.3 9,643.7 3,471.5 6,753.1 12,750.6 15,470.1 Tài sản ròng...

  pdf 8p mymemory1212 16-02-2011 149 46

 • Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

  Bảng cân đối kế toán là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  pdf 86p la_lan23 13-04-2013 54 27

 • Đề tài: " HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN"

  Thực chất của bảng cân đối kế toán là bảng cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản , nguồn vốn, và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, ta có thể nhận xét, đánh giá khái...

  pdf 30p trongminh123 18-10-2012 60 20

 • + Xem thêm 795 Bảng Cân đối Tài Sản khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản