Bảng giá đất năm 2013

Xem 1-20 trên 73 kết quả Bảng giá đất năm 2013
 • NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 6

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 26 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHO Ý KIẾN BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2013 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 28 2   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất năm 2013 khu quy hoạch dành cho người thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

  pdf2p nanghonghoang 26-03-2014 23 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 330 114   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

  pdf10p hoamai_do 01-02-2013 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  pdf51p hoamai_do 01-02-2013 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

  pdf9p hoamai_do 01-02-2013 23 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 18 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 11 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

  pdf12p hoamai_do 01-02-2013 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 14 2   Download

 • Quyết định 37/2013/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định 48/2012/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

  pdf12p nanghonghoang 26-03-2014 11 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ (Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2012)

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 35 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 5

  pdf13p hoamai_do 01-02-2013 12 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

  pdf43p hoamai_do 01-02-2013 18 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

  pdf26p hoamai_do 01-02-2013 28 1   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung bảng giá các loại đất năm 2013.

  pdf7p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 16 1   Download

Đồng bộ tài khoản