» 

Bảng Giá Tính Thuế Tài Nguyên

 • Quyết định Số: 1748/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên;

  pdf 4p conchokon 24-09-2012 20 1

 • Quyết định Số: 28/2010/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 5p chubebandiem 17-12-2010 103 21

 • Quyết định Số: 29/2010/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf 3p chubebandiem 17-12-2010 43 3

 • Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003

  pdf 8p quadau_haudau 28-01-2011 52 2

 • Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định...

  pdf 10p vienthieu 31-12-2010 63 7

 • ỦQuyết định số 36/2011/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 9p buomgiay 09-12-2011 23 5

 • Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf 5p buomgiay 09-12-2011 27 5

 • Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GỖ KHAI THÁC TẬN THU TỪ RỪNG NGHÈO KIỆT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf 4p meocontreocay 29-05-2011 20 4

 • Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 9p nuockhoangchanh 27-12-2011 15 3

 • Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 50/2010/ NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định...

  pdf 6p vienthieu 31-12-2010 43 2

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

  Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  doc 2p tichtutite 14-06-2014 5 0

 • Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN CỦA MỘT SỐ LOẠI KHOÁNG SẢN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf 4p mungtetmoi 21-01-2013 11 3

 • Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

  pdf 2p hoamai_do 01-02-2013 6 3

 • Quyết định số 1045/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THAN (AN TRA XÍT), SẢN PHẨM KHÁC TỪ THAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf 4p giaythethao 03-10-2012 12 2

 • Quyết định số 492/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 6p hoamai_do 01-02-2013 7 2

 • Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf 4p meocontreocay 29-05-2011 34 6

 • Quyết định số 1748/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

  pdf 4p keodualadua 13-12-2012 13 2

 • Quyết định số 158/2002/QĐ-UB

  Quyết định số 158/2002/QĐ-UB về việc duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 2p lawtm6 29-10-2009 26 2

 • Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 4p kuckucucu 16-05-2012 19 1

 • Quyết định số 209/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 13p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 19 1

 • + Xem thêm 39 Bảng Giá Tính Thuế Tài Nguyên khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản