Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào

Xem 1-8 trên 8 kết quả Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào
 • BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng) Tháng..............Năm..............

  doc1p tanlt2 12-01-2011 452 37   Download

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p catbui 07-07-2009 6181 752   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 368 123   Download

 • BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

  doc1p 240684 25-11-2009 476 77   Download

 • BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ Hàng hoá dịch vụ mua ngoài Tháng 10/2003 Chứng từ mua hàng hoá Tên đơn vị bán Thuế GTGT Ghi chú Số Ngày Đại Thống C.ty CP Phú Lâm TPHCM 7.110.553 Công ty Nam Giang 11.249.718 Nguyễn Văn Dũng 3.422.407 Cộng 75.638.526 BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI NỢ TK 1331 Tháng 10/2003 Chứng từ Số Ngày Diễn giải Số tiền Đến cuối mỗi tháng kế toán căn cứ vào bảng kê chứng từ ghi Nợ TK 1331 để lập chứng từ ghi sổ và từ đây tiến hành lập sổ Cái TK 1331....

  pdf7p ttcao1 28-07-2011 36 4   Download

 • Công văn 2213/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc bổ sung bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra

  pdf2p phamvu 14-08-2009 38 5   Download

 • Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Ngày tháng năm mua hàng 1 Người bán Tên người bán 2 Địa chỉ 3 Số CMT nhân dân 4 Tên mặt hàng 5 Hàng hoá mua vào Số lượng 6 Đơn giá 7 Tổng giá thanh toán Ghi chú 9 8 - Tổng giá trị hàng hoá mua vào: .............................................................. Ngày...... tháng... năm 201.. Người lập bảng kê nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc doanh ...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 484 90   Download

 • 1. Hạch toán các nhiệm vụ biến động tăng TSCĐHH của doanh nghiệp tăng do rất nhiều nguyên nhân như được cấp vốn, mua sắm, xây dựng… a. TSCĐHH được cấp (cấp vốn bằng TSCĐHH) được điều chuyển từ đơn vị khác hoặc được biếu tặng ghi: Nợ TK 211: TSCĐHH Có TK 411: nguồn vốn kinh doanh b. Mua TSCĐHH dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

  pdf9p ttcao4 20-08-2011 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản