» 

Bảng Lương

 • BIỂU MẪU " ĐĂNG LÝ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG"

  Mẫu thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương dùng cho Sở lao động và thương binh xã hội

  doc 7p tuongvan 17-07-2009 13500 1815

 • Mẫu bảng lương

  Tài liệu tham khảo Mẫu bảng lương

  xls 1p chuabietbo 17-04-2010 4931 1127

 • Xây dựng thang bảng lương

  Bất hợp lý về tiền lương Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp, thang, bảng lương chưa được xây dựng dựa trên đánh giá giá trị công việc theo đúng thực tế của đơn vị. Như một sự thuận tiện, nhiều doanh nghiệp áp dụng nguyên hoặc sửa đổi theo hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định 205, mặc dù không bị bắt buộc. Không thể có một thang, bảng lương chung cho tất cả các doanh...

  pdf 4p maytreo 16-07-2010 1155 429

 • Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai...

  doc 2p pretty1 13-07-2010 1593 366

 • Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương

  Tài liệu tham khảo biều mẫu về Thủ tục đang ký hệ thống thang bảng lương

  doc 7p chuabietbo 17-04-2010 611 273

 • Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

  Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là...

  doc 2p pretty1 13-07-2010 563 164

 • XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

  Quy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bước Bước 1: Phân tích công việc cho từng vị trí trong doanh nghiệp Bước 2: Đánh giá giá trị công việc Bước 3: Phân ngạch công việc Bước 4: Thiết lập thang lương Sử dụng các thông tin thu thập được trong các bước phân tích công việc phân tích công việc, trong Bản mô tả công việc và Bản yêu cầu chuyên môn để đánh giá giá trị công việc.

  ppt 45p nguyen_anna 24-07-2012 330 145

 • Đăng ký thang lương, bảng lương

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký thang lương, bảng lương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 225 106

 • Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

  Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p den_huyenbi 26-07-2010 143 68

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 7

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 110 36

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 10

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p kocotienchoigame 17-03-2011 88 31

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 1

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 103 31

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 3

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 100 30

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 2

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 97 26

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 5

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 70 23

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 8

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 58 22

 • Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 90 21

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 6

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 54 20

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 4

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 55 19

 • Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 9

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống kinh tế - bảng lương doanh nghiệp phần 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p kocotienchoigame 17-03-2011 54 19

 • + Xem thêm 12165 Bảng Lương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản