Bảng miêu tả công viên

Xem 1-20 trên 29 kết quả Bảng miêu tả công viên
 • Sử dụng mẫu này để miêu tả các nhiệm vụ của 1 công việc nhất định và công việc này liên quan thế nào tới các vị trí khác trong công ty. Mẫu này được dùng cùng với mẫu phân tích công việc để tạo ra các tài liệu dùng cho công tác tuyển dụng.

  doc2p havang 06-07-2009 1239 214   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên nhân sự.

  doc4p leminh250289 01-12-2010 1518 678   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên hành chánh.

  doc4p leminh250289 01-12-2010 1315 574   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên kế hoạch.

  doc3p huynhphuocloc2009 01-12-2010 1184 456   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên kỹ thuật.

  doc2p huynhphuocloc2009 01-12-2010 1088 406   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên bảo trì.

  doc2p leminh250289 01-12-2010 772 376   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên bảo vệ

  doc4p leminh250289 01-12-2010 670 342   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên thống kê.

  doc1p huynhphuocloc2009 01-12-2010 1065 264   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên xuất nhập khẩu.

  doc1p huynhphuocloc2009 01-12-2010 643 236   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên làm mẫu.

  doc2p huynhphuocloc2009 01-12-2010 470 184   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc nhân viên thợ điện.

  doc1p huynhphuocloc2009 01-12-2010 588 153   Download

 • Sử dụng mẫu này để hỗ trợ bạn trong quá trình tuyển chọn nhân viên. Phân tích công việc nhân viên cần hoàn thành, Mẫu này được dùng cùng với mẫu miêu tả công việc để tạo ra các tài liệu dùng cho công tác tuyển dụng, để quyết định cho những tiêu chuẩn mà bạn đang tìm kiếm ở các ứng viên.

  doc1p havang 06-07-2009 3069 330   Download

 • Một góc nhìn khác về công việc của người làm công tác tổ chức và lên kế hoạch cho sự kiện. Công việc của họ bao gồm từ khâu sáng tạo trong chủ đề cho đến lựa chọn địa điểm và chuẩn bị về hậu cần. Tuy nhiên, dưới áp lực lớn thì đây là một công việc đầy thú vị và năng động.

  pdf3p bibocumi8 08-10-2012 168 59   Download

 • Viễn thông miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư). Các tín hiệu nhìn thấy được đã được sử dụng trong thế kỷ 18 như hệ thống biểu hiện các chữ cái bằng cách đặt tay hay 2 lá cờ theo một vị trí nhất định (semaphore) hay máy quang báo (heliograph) là một dụng cụ truyền tin bằng cách phản chiếu ánh sáng mặt trời.

  pdf181p hai-ptit 04-11-2009 793 627   Download

 • Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản của chuyển mạch nhãn. Lớp chức năng tương đương đã được giới thiệu ở chương 1 sẽ được giải thích chi tiết hơn. Các thông tin cấu thành một FEC cũng như cách một router liên kết FEC với một nhãn và một lớp dịch vụ cũng được miêu tả.

  pdf6p minhloi7733 07-09-2010 132 77   Download

 • Viễn thông (trong các ngôn ngữ châu Âu xuất phát từ tele của tiếng Hy Lạp có nghĩa là xa và communicare của tiếng La tinh có nghĩa là thông báo) miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư). Các tín hiệu nhìn thấy được đã được sử dụng trong thế kỷ 18 như hệ thống biểu hiện các chữ cái bằng cách đặt tay hay 2 lá cờ...

  pdf47p thuan40802160 25-11-2011 119 27   Download

 • TiÕt 24: Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n b¶n. tù sù..I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:. - Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự.s ự.. - Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự..II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:. 1. Kiến thức:. - Vai trò của yếu tố kể trong văn bản tự sự.. - Vai trò của yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự..

  doc5p tuyetha_12 06-08-2014 166 14   Download

 • - Các hoạt động và các quá trình miêu tả các cuộc họp: + Cuộc họp là hoạt động chung liên quan bởi một nhóm người có địa vị bằng nhau hoặc gần bằng nhau. + Kết quả của cuộc họp phụ thuộc một phần vào kiến thức, ý kiến, các đánh giá của các thành viên. + Kết quả của cuộc họp cũng phụ thuộc vào sự kết hợp của nhóm và phụ thuộc vào quá trình ra quyết định được sử dụng bởi nhóm đó. + Giải quyết các ý kiến khác nhau...

  pdf35p xuantruong 12-06-2009 820 296   Download

 • các thiết bị chiếu xạ gamma ứng dụng trong xử lý bằng bức xạ lời nói đầu công nghệ bức xạ là một trong những lĩnh vực đ−ợc IAEA trợ giúp và thúc đẩy phát triển, có một số ch−ơng trình đ−ợc thiết lập. tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ bức xạ ở các n−ớc thành viên đang phát triển.

  pdf37p nguoivt21 25-07-2010 156 81   Download

 • Mục đích - Học xong bài học này, bạn sẽ có khả năng: - Phân biệt được sự khác nhau giữa giới và giới tính; - Liệt kê được các biểu hiện của sự không công bằng về giới trong giáo dục đại học; miêu tả được các yếu tố dẫn đến sự bất bình đẳng giới trong giáo dục đại học; và - Nói lên những thực tế tiêu cực của những sinh viên nữ trong các trường đại học điều đã cản trở sự tham gia của họ Khái niệm về giới Giới đã trở thành một từ...

  pdf3p nkt_bibo51 04-03-2012 97 33   Download

Đồng bộ tài khoản