Bẳng quyết toán chi tiết

Xem 1-20 trên 70 kết quả Bẳng quyết toán chi tiết
 • Mẫu Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo Mẫu số: 04 -1/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

  xls2p lananh 17-07-2009 1025 91   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc1p buivanmau 26-09-2010 1594 384   Download

 • Ngoài ra , để có số liệu đối chiếu , kiểm tra với kế toán tổng hợp kế toán NVL phải tổng hợp số liệu trên các sổ(thẻ) kế toán chi tiết NVL vào “ Bảng tổng hợp nhập , xuất , tồn kho vật liệu”. Bảng Tổng Hợp Nhập – Xuất – Tồn Kho Vật Liệu

  pdf7p phuochau15 10-05-2011 77 20   Download

 • Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán - mẫu 06B/BK-TNCN  Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại - mẫu 06C/BK-TNCN  Bảng kê chi tiết thu nhập tính...

  doc5p kieuoanh 10-09-2009 134 11   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu số: 05-1/BK-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)  là Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) sau đây, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   

  doc2p nhtanhbi 28-07-2015 80 6   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu số: 05-2/BK-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) là Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) sau đây.

  doc2p nhtanhbi 28-07-2015 105 14   Download

 • 8.6. PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 8.6.1. Mục đích: Báo cáo F02-3aH dùng để xác nhận tình hình dự toán được giao, dự toán đã rút, dự toán còn lại tại Kho bạc giữa đơn vị SDNS với KBNN nơi giao dịch. 8.6.2. Căn cứ lập: - Bảng đối chiếu dự toán kinh phí kỳ trước - Quyết định giao dự toán và sổ theo dõi dự toán 8.6.3. Nội dung và phương pháp lập - Cột 1: số dự toán năm trước còn lại ...

  pdf22p xingau3 06-08-2011 150 73   Download

 • Mẫu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế giá trị gia tăng , tờ kê khai chi tiết doanh thu, chi phí

  pdf2p trangdai 13-10-2009 139 34   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại ; Mẫu số: 06C/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

  pdf2p meomaythongminh 12-08-2010 198 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ trúng thưởng ; Mẫu số: 06D/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 143 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm ; Mẫu số: 13A/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 13/KK-TNCN)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 125 5   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01B (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính) Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT [01] Kỳ tính thu: từ ... đến …....

  pdf3p banhnamdua 15-07-2013 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC GIAN HÀNG TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM – SÓC TRĂNG EXPO 2011 TỪ NGUỒN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2011 CỦA CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf9p cobetocroi 27-05-2011 47 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NĂM 2011 PHỤC HỒI, CÂN BẰNG MÁY GIẢI TRÌNH TỰ GEN CỦA VIỆN THÚ Y BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf6p cobetocroi 27-05-2011 26 1   Download

 • Đầu tiên kế toán Doanh thu, Thành Phẩm chuyển bộ chứng từ cho kế toán phải thu. Kế toán phải thu sẽ kiểm tra lại giá trên hợp đồng với Invoice xem đã khớp chưa để đòi tiền khách hàng. Tiếp theo, kế toán Phải thu sẽ lập Bảng kê chi tiết theo dõi từng khách hàng căn cứ vào thời hạn thanh toán trên Hợp đồng.

  doc83p zenks1 17-08-2011 183 90   Download

 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) - mẫu số 13/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008  Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13A/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

  doc4p kieuoanh 10-09-2009 327 39   Download

 • Kết cấu , kích thước và độ tin cậy khi vận hành của khí cụ điện phụ thuộc nhiều vào việc giải quyết phát nóng của chúng . Vì vậy trong quá trình thiết kế khí cụ điện việc tính toán nhiệt la rất cần thiết . Khi tính toán nhiệt ta thường gặo hai loại bài toán sau : 1. Bài toán 1 : Biết phụ tải của khí cụ điện (thường biểu thị bằng độ lớn dòng điện ) , diều kiện phát nóng của cho phép của các chi tiết và toàn bộ khí cụ điện ,...

  pdf5p hoalan1357 04-08-2010 76 25   Download

 • Trình tự ghi sổ và xử lý thông tin + Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc và các bảng phân bổ ghi trực tiếp vào các nhật ký chứng từ hoặc bảng kê, tờ kê chi tiết . Đối với các nghiệp vụ liên quan đến đối tượng cần hạch toán chi tiết còn được ghi vào các sổ chi tiết liên quan.

  pdf14p bichtram858 18-04-2011 69 14   Download

 • Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số : F02 -1H CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :……............ Nguồn kinh phí :.................................... Chương : ...............Loại :................Khoản :..........................

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 143 12   Download

 • Bằng cách đưa ra các dạng bất đẳng thức về giá trị trung bình, mục tiêu của bản luận văn sẽ giúp cho học sinh nắm được các kết quả đầy đủ, chi tiết và cách thức vận dụng chúng để giải quyết một số bài toán liên quan.

  pdf70p bahung11 24-08-2015 42 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản