Bảng tài khoản

Xem 1-20 trên 2849 kết quả Bảng tài khoản
 • Hướng dẫn chỉnh sửa tài liệu box.net bằng tài khoản Zoho.Như chúng ta đã biết, hiện nay có rất nhiều dịch vụ đồng bộ và lưu trữ trực tuyến với nhiều chức năng cơ bản cũng như nâng cao, trong đó phải kể đến box.net và Zoho. Về bản chất, người sử dụng hoàn toàn có thể kết hợp, sử dụng và tận dụng tối đa sức mạnh của những công cụ này.

  pdf8p halinh 24-03-2011 49 5   Download

 • Đăng nhập Windows Live Messenger bằng tài khoản Gmail Windows Live Messenger trong Windows 7 là một chương trình nằm trong bộ ứng dụng nổi tiếng Windows Live Essentials 2011 do Microsoft phát hành. Đây là một trình nhắn tin nhanh trong Windows và chỉ hỗ trợ việc đăng nhập và sử dụng cho tài khoản Windows Live(Hotmail). Vậy làm sao bạn có thể làm tương tự đối với tài khoản Gmail của mình.

  pdf5p xavi2425 14-04-2011 163 3   Download

 • Bảng thống kê các tài khoản kế toán thừơng dùng trong công tác kế toán doanh nghiệp.

  doc5p tutututu 19-11-2009 1428 451   Download

 • Tài liệu tham khảo Số hiệu tài khoản tên tài khoản cấp I cấp II

  doc4p kybinhbatkhuat 13-02-2011 530 112   Download

 • Bạn muốn đăng nhập vào các chương trình nhưng Windows 8 lại yêu cầu phải đăng nhập bằng tài khoản Administrator. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn kích hoạt tài khoản Administrator trong Win 8. Khi thiết lập một tài khoản Administrator, bạn sẽ không nhận được sự nhắc nhở của UAC nữa. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp để kích hoạt tài khoản quản trị viên.

  pdf8p vanhoatl 30-07-2013 31 3   Download

 • Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google..Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Gmail/Google (bao gồm Google Apps) là một tính năng mà Google đã bổ sung để người dùng có thể nối các tài khoản của họ với nhau dưới một lần đăng nhập. Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cách liên kết những tài khoản này để đăng nhập và sử dụng dễ dàng.....

  pdf6p quygia123 05-11-2012 22 1   Download

 • Các tài khoản kế toán tiếng việt và tiếng anh

  xls11p minhtri_610 25-05-2010 4636 1158   Download

 • Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền..mặt. Đối với khoản tiền thu được (chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của..đơn vị) thì không ghi vào bên Nợ Tài khoản 111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ Tài khoản 113 “Tiền..đang chuyển”.

  doc365p nhy201 11-09-2010 2459 1091   Download

 • Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của..tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong..mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán... Như đã trình bày trong chương 1, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động..

  pdf38p ntgioi120403 06-11-2009 1521 598   Download

 • Bảng cân đối kế toán là một bảng tổng hợp số dư đầu và cuối của 1 kỳ kế toán của các loại tài khoản: tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nguồn vốn gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nó được sử dụng để kiểm tra, đánh giá sự chính xác của việc định khoản, ghi chép số liệu, và tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn.

  xls3p toanlonely1990 26-12-2010 1560 416   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảng tra cứu về tài khoản bằng tiếng anh', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p huong1212vjc 12-03-2011 425 303   Download

 • Bảng định khoản gồm có tên tài khoản cấp 1, cấp 2, loại tài sản, nguồn vốn...dành cho những bạn học ngành kế toán tham khảo

  doc9p cucbac 12-04-2010 2489 296   Download

 • TÀI CHÍNH QUỐC TẾ.Chuyên đề ..TÀI KHOẢN VÃNG LAI..18/3/2009...Danh sách nhóm thực hiện chuyên đề.1. Tất Lệ Yến 2. Nguyễn Thị Kiều Oanh 3. Đàm Huy Bảng 4. Ngô Thị Thu Hà 5.

  ppt21p glasses224 10-04-2010 566 292   Download

 • Bản Hệ thống hóa hệ thống tài khoản kế toán các Tổ.chức tín dụng nμy bao gồm các Quyết định của.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau đây:.1. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngμy 29/4/2004..2. Quyết định số 1146/2004/QĐ-NHNN ngμy 21/9/2004..3. Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngμy 01/6/2005..4. Quyết định số 29 /2006/QĐ-NHNN ngμy 10/7/2006..

  pdf176p thanhgomuc 13-04-2011 526 291   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho...Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho.

  doc3p chikorita 03-12-2009 935 272   Download

 • Mẫu Bảng cân đối tài khoản

  pdf3p phuongthanh1 26-10-2009 2151 259   Download

 • Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi.

  doc7p chikorita 03-12-2009 846 186   Download

 • Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp kế.toán phân loại để phản ánh và kiểm tra một cách.thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình và sự vận.động của từng đối tượng kế toán. Tài khoản kế toán phản ánh, kiểm tra và giám sát tình.hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán.cụ thể.

  ppt15p spring_0990 07-12-2010 729 179   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm...

  doc2p chikorita 03-12-2009 557 161   Download

 • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

  doc488p nuocmatroi46 06-03-2011 299 138   Download

Đồng bộ tài khoản