» 

Bang Thanh Toan Tien Luong

 • Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (2)"

  Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (2)" mẫu số 02

  doc 1p giangltg 11-10-2009 3391 478

 • Mẫu Bảng thanh toán tiền lương (2)

  Mẫu bảng thanh tóan tiền lương loại 2 theo Bộ tài chính.

  doc 1p muasaobang14389 30-11-2009 1078 189

 • Mẫu bảng thanh toán tiền lương

  Tài liệu tham khảo Mẫu bảng thanh toán tiền lương

  doc 2p nntrung88 05-04-2011 980 168

 • Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)"

  Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)" mẫu số 01.

  doc 1p giangltg 11-10-2009 5338 756

 • Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương"

  Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương"

  doc 1p giangltg 11-10-2009 2389 341

 • Bảng thanh toán tiền lương

  Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng :..........Năm :................ Các khoản lương Lương chính ... Phụ cấp ... Đóng góp ... Giảm khác ...

  doc 1p tanlt2 12-01-2011 517 52

 • Bảng thanh toán tiền lương (1)

  Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1) Tháng :…….Năm :………. S T T Mã số Cán bộ Tên Mã  ngạch Lương cơ bản Hệ số Số tiền Chức vụ Hệ 

  doc 1p tanlt2 12-01-2011 370 51

 • Biểu mẫu " Bảng thanh toán tiền lương" 1

  Biểu mẫu " Bảng thanh toán tiền lương" cho công nhân viên, người lao động

  pdf 1p bachdiemmy 15-12-2009 613 61

 • Biểu mẫu " Bảng thanh toán tiền lương" 2

  Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu " bảng thanh toán tiền lương" 2', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p bachdiemmy 15-12-2009 488 49

 • Bảng thanh toán tiền lương 2

  Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2) Tháng :…….Năm :………. Cán bộ Tên Phụ cấp Đại biểu dân cử Hệ số 3 19 Số tiền 20 Tổng Hệ số 21 Số tiền 22 23 = 6+22 Tổng mức lương Đóng góp Bảo hiểm xã hội 24 Bảo hiểm y tê 25 Kinh phí công đoàn 26 27 28 29 30 Tăng khác Giảm khác Thực nhận Ký nhận 31 32 Phòng ban :............................ Cộng Tổng cộng Note :...

  pdf 1p vantrungtran 02-02-2010 183 25

 • Bảng thanh toán tiền lương 1

  Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1) Tháng :…….Năm :………. S T T Mã số Cán bộ Tên Mã ngạch 4 Lương cơ bản Hệ số Số tiền Chức vụ Hệ số 5 6 7 Số tiền 8 Độc hại Hệ số 9 Số tiền 10 Phụ cấp Làm thêm Hệ số 11 Số tiền 12 Trách nhiệm Hệ số 13 Số tiền 14 Khu vực Hệ số 15 Số tiền 16 Lưu động Hệ số 17 Số tiền 18 1 2 3 Phòng ban :..................

  pdf 1p vantrungtran 02-02-2010 227 21

 • Luận văn tốt nghiệp "Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt"

  Trong cơ chế tập trung hoá vấn đề tiền lương chưa có sự quan tâm thích đáng, những quan điểm về tiền lương bộc lộ những thiếu sót trong nhận thức như tiền lương không phải là giá cả sức lao động, cơ chế phân phối tiền lương phụ thuộc vào cơ chế phân phối thu nhập quốc dân. Điều đó cho thấy tiền lương trong cơ chế kế hoạch hóa không làm được vai trò là đòn bảy của...

  pdf 83p thainhatquynh 06-07-2009 2081 1274

 • Báo cáo tài chính: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh ở các Doanh nghiệp. Chi phí sử dụng lao động được thể hiện rõ nét bằng phạm trù tiền lương và các khoản trích theo lương. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ phục vụ cho công tác quản lý, mà còn là tiền đề để hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

  doc 75p alabanaa 16-07-2012 518 257

 • CHƯƠNG 6 - KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

  1. Nguyên tắc hạch toán • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải hạch toán chi tiết số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động. • Căn cứ vào Bảng chấm công, Phiếu làm thêm giờ, Phiếu giao nộp sản phẩm, Hợp đồng giao khoán, Phiếu nghỉ hưởng BHXH,... để lập bảng tính và thanh toán lương và BHXH cho người lao động.

  pdf 14p ngoanthoakttc 28-08-2011 512 191

 • Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty xây dựng Thanh Hà

  Luận văn về đề tài "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty xây dựng Thanh Hà" có kết cấu nội dung được phân làm 4 phần. Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá thực trạng tình hình đặc điểm tính chất và tầm quan trọng của kế toán tiền lương và các khoản trich nộp theo lương tại Công y Xây Dựng Thanh Hà, qua đó đánh giá tình hình trả...

  pdf 78p rubikcube 02-04-2014 56 31

 • Báo cáo thực tập: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CPTM Phú Bình"

  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận...

  doc 77p thuyan88ls 07-04-2011 10553 2392

 • CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, vừa là một yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị các loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Do đo việc chi trả tiền lương hợp lý, phù hợp có tác dụng tích...

  doc 10p cobehaybuon_1089 13-01-2010 1273 553

 • Bài giảng KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng.

  doc 20p aiconhao 18-04-2011 581 261

 • Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn

  Đối với bất kỳ một quốc gia nào, tiền lương luôn luôn là một vấn đề “thời sự nóng bỏng”, nó hàm chứa trong đó nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối, giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa thu nhập và nâng cao mức sống của thành phần dân cư.

  pdf 128p la_la123 08-04-2013 44 25

 • LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội

  Lao động có vai trò cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách của Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, được biểu hiện cụ thể bằng luật lao động, chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ. Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong...

  pdf 0p asus1122 24-10-2012 21 10

 • + Xem thêm 227 Bang Thanh Toan Tien Luong khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản