Bảng tổng hợp chứng từ gốc

Xem 1-20 trên 26 kết quả Bảng tổng hợp chứng từ gốc
 • Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại" theo mẫu số S04-H ban hành kèm theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/ 1996 của Bộ tài chính.

  doc2p giangltg 11-10-2009 1807 163   Download

 • Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Mẫu số: S04 -H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu 2 Ngày tháng 3 NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) 4 Tổng số tiền 5 6 7 GHI ….

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 529 74   Download

 • Trình tự ghi chép và xử lý thông tin + Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán ghi vào nhật ký - sổ cái theo thứ tự thời gian và các cột tài khoản liên quan theo định khoản.

  pdf15p phuochau11 17-04-2011 88 40   Download

 • Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ cái -- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính III.

  pdf10p lavie8 27-07-2011 55 12   Download

 • Căn cứ để ghi vào sổ nhật ký sổ cái là các chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc. Hình thức nhật ký sổ cái có ưu điểm là đơn giản, dễ ghi chép và không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nhưng chỉ thích hợp đối với các doanh nghiệp nhỏ, ít tài khoản kế toán. Hình thức chứng từ ghi sổ Đặc trưng cơ bản của hình thức sổ kế toán này là: căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ. Hình thức này có...

  pdf10p lavie8 30-07-2011 50 9   Download

 • Chương 5 : Hệ thống báo cáo tài chính (10 tiết) Mục đích học tập của chương Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được : 1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý. 2. Hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp tổng hợp cân đối kế toán và các phương pháp kế toán khác. 3. Nắm được nguyên tắc và phương pháp lập các bảng tổng hợp - cân đối kế toán. 5.1.

  pdf58p thanh_trieu 25-12-2009 130 93   Download

 • + Còn đối với trường hợp bán lẻ : Bán lẻ xảy ra ở các cửa hàng, hàng ngày ở các cửa hàng khi hàng được bán cho ngưòi mua lẻ thì nhân viên bán hàng lập bảng kê bán hàng lẻ và căn cứ vào đó lập báo cáo bán hàng.Sau đó hàng ngày nhân viên bán hàng gửi báo cáo bán hàng kèm theo chứng từ gốc (Bảng kê bán hàng lẻ) về phòng kế toán tại văn phòng công ty còn 1 bảng sẽ lưu lại của hàng đồng thời cửa hàng trưởng nộp tiền cho thủ...

  pdf8p lavie7 26-07-2011 39 3   Download

 • Sổ kế toán là những tờ sổ theo mẫu nhất định dùng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở số liệu chứng từ gốc. Đây là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán, là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc ghi chép rời rạc được tập hợp, phản ánh đầy đủ có hệ thống để phục vụ công tác tính toán, tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị...

  pdf7p huyhoang 03-08-2009 5626 1493   Download

 • Chứng từ ghi sổ là loại sổ trung gian dùng để tập hợp theo từng loại chứng từ gốc. Chứng từ ghi sổ có thể được lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ có thể lập theo tài khoản như: tài khoản Tiền gửi ngân hàng, tài khoản Nguyên vật liệu, tài khoản Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 98 49   Download

 • Hình thức chính thể cộng hoà tổng thống được sinh ra muộn hơn so với hình thức chính thể đại nghị và hình mẫu của nó là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

  pdf4p hoa_bachhop 26-02-2012 100 23   Download

 • Sổ quỹ và thẻ kho: Hàng ngày khi phát sinh các chứng từ gốc liên quan đến thu chi thanh toán bằng tiền mặt được ghi ngày vào Sổ quỹ, các nghiệp vụ liên quan đến nhập xuất nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm sẽ được ghi ngay vào Thẻ kho. Sổ, thẻ chi tiết: Đối với các tài khoản quan trọng, có tính chất chủ yếu, nhiều tiểu khoản, có nhiều nghiệp vụ phát sinh cần phải theo dõi chi tiết.

  pdf9p lavie7 26-07-2011 81 15   Download

 • Những nghiên cứu mới đây cho thấy rằng Thymosin – α 1 ,là polypeptide tổng hợp có nguồn gốc từ tuyến ức , có khả năng ức chế sự nhân đôi của siêu vi B, làm lành bệnh bằng điều chỉnh miễn dịch. Chúng tôi nghiên cứu ,đánh giá hiệu quả Thymosin – α 1 kết hợp Lamivudine so sánh Interferon – α kết hợp Lamivudine trong điều trị bệnh nhân viêm gan B mãn tính đã thất bại với điều trị Lamivudine. ...

  pdf19p buddy7 28-06-2011 48 8   Download

 • Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ...2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 - Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ngân hàng đang được sử dụng hiện nay? II - Bài Tập Bài 1: Một khoản vay 1 tháng, số tiền 200 triệu được ngân hàng giải ngân bằng tiền mặt ngày 10/6/N với lãi suất 1,2%/tháng.

  doc44p hui_vn 13-06-2011 1874 992   Download

 • I. Kiến thức cần nhớ: Biết được thế nào là hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: Cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c); Cạnh – góc – cạnh (c.g.c); Góc – cạnh – góc (g.c.g). Biết được khái niệm và tính chất cơ bản của một số đường đặc biệt như: Đường trung trực, đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác. Biết được định lí về tổng ba góc của một tam giác, định lí về góc ngoài của tam giác.

  doc22p trucnguyen2610 13-12-2012 277 87   Download

 • I/Mục tiờu: 1/Kiến thức: - Trỡnh bày được một số bằng chứng về giải phẫu so sánh chứng minh mối quan hệ họ hàng giữa các sinh vật. - Phân biệt được cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự. - Nêu được một số bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử về nguồn gốc thống nhất của sinh giới. 2/ Kỹ năng: - Rèn luyện các kĩ năng quan sát và phân tích kênh hỡnh để thu nhận thông tin.

  doc21p trieuhai84 21-03-2013 93 43   Download

 • Người thiết kế cần chú ý thêm các tác động có thể có trong khi tính toán. Ví dụ, cần chứng minh bằng thí nghiệm hoặc bằng tính toán rằng, khi không có bê tông, tấm tôn có thể chịu được lực là 1kN trên một diện tích vuông có cạnh 300mm, hoặc chịu được tải phân bố tuyến tính vuông góc với sườn tôn có giá trị là 2kN/m trên bề rộng là 0,2m. Tải trọng này tương tự như trọng lượng của một công nhân....

  ppt58p quangxdpro91 03-10-2013 150 60   Download

 • Chất kháng sinh là chất có nguồn gốc thiên nhiên và các sản phẩm cải biến của chúng bằng con đường hóa học, có tác dụng chọn lọc đối với sự phát triển của VSV, tế bào ung thư ở ngay nồng độ thấp 17000 chất có nguồn gốc từ VSV và khoảng 30000 CKS bán tổng hợp… Trong số các VSV có khả năng sinh CKS thì XK là nhóm có tiềm năng lớn, chiếm tới 80% số CKS được mô tả. Hiện nay do tình trạng sử dụng CKS không hợp lý nên đã xuất hiện nhiều chủng vi...

  ppt22p peheo_1 22-07-2012 157 40   Download

 • ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1. Hai dao động điều hòa, cùng phương theo phương trình : x1 = 2cos(20t + ) (cm) ; x2 = 2cos(20t - ) (cm). Biên độ dao động 2 6 Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6. tổng hợp của hai dao động đó bằng A. 4cm B. 0cm C. 2cm D. 1cm Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ dứng k =...

  pdf11p ctnhukieu9 24-04-2011 158 20   Download

 • Là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, đúng đắn hay không đúng đắn của pháp luật, về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong cách xử sự của con người, trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

  ppt69p kenran 06-01-2013 77 15   Download

 • c. Các bộ phận trực thuộc xí nghiệp Ban công nghệ KCS :Giám sát kiểm tra vật tư NVL , kiểm tra quá trình sản xuất từng giai đoạn công nghệ ,phân loạI sản phẩm và báo cáo về tình hình chất lượng sản phẩm Phân xưởng dệt Phân xưởng cắt ,may ,hoàn tất Bộ phận cơ điện 3.

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 69 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản