Báo cáo của hội đồng quản trị

Xem 1-20 trên 1306 kết quả Báo cáo của hội đồng quản trị
 • Báo cáo tài chính của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai quý 4 năm 2008

  pdf41p haichau 24-06-2009 505 135   Download

 • Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Bảng cân đối kế toán hợp nhất - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất,...

  pdf30p anhhoangmeo1 20-11-2011 85 30   Download

 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổng công ty năm 2015,... là những nội dung chính trong bài báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của "Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p huynhthuy1990 25-09-2015 73 17   Download

 • Báo cáo thường niên năm 2010 "Công ty Cổ phần May Sông Hồng" giới thiệu đến các bạn lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng, báo cáo của hội đồng quản trị của công ty, báo cáo của ban giám đốc của công ty, báo cáo tài chính công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung tiết.

  pdf17p huynhthuy1990 25-09-2015 38 6   Download

 • Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Các báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ 2009 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Báo cáo kết quả công tác soát xét Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng giữa niên độ Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ,

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 79 4   Download

 • Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO là một yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC). Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức đối với Công ty.

  pdf8p thuyha 24-06-2009 207 82   Download

 • ... Trực tuyến FPT, Công ty TNHH Quảng cáo Trực tuyến FPT, và Công ty Dịch vụ Trực. tuyến FPT. ... niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Đổi mới Quản trị công ty ...

  pdf5p hongle 24-06-2009 583 231   Download

 • Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Các Báo cáo tài chính riêng Ngày 31 tháng 12 năm 2010. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn học hay ôn thi môn kế toán, kiểm toán. Bộ sưu tập các giáo trình môn kế toán,kiểm toán giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng học và làm môn kế toán, kiểm toán tốt hơn.

  pdf37p meomap8 31-12-2011 497 161   Download

 • Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tDDieeeurf 37 - điều lệ công ty, ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông thường niên năm 2009 kết quả kiểm tra, kiểm soát, giám sát công tác quản lý, tài chính, tình hình kinh doanh của công ty và hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2008 như sau:

  pdf4p thuyha 24-06-2009 360 110   Download

 • Thông điệp từ ông Ngô chí Dũng - chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMcP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông điệp từ Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMcP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Khái quát về VPBank Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tài chính các công ty có liên quan Tổ chức nhân sự Thông tin cổ đông/Thành viên góp vốn và quản trị Ngân hàng VPBank với cộng đồng Mạng lưới hoạt động ...

  pdf64p hoahongtrongmua 27-05-2012 223 74   Download

 • Tổng công ty cổ phần Bảo Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất,

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 90 32   Download

 • Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tóm lược lịch sử hoạt động Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổ chức và nhân sự của Công ty Thông tin về cổ đông Các thông tin khác Báo cáo tài chính và báo cáo của kiểm toán độc lập Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang Tên giao dịch: Tên viết tắt: Angiang Fisheries Import Export Joint Stock Company AGIFISH Co. Vốn điều lệ: 128.592.880.

  pdf33p anhhoangmeo1 20-11-2011 106 31   Download

 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) trình bày Báo cáo của mình...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 76 11   Download

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo,

  pdf33p anhhoangmeo1 20-11-2011 43 9   Download

 • "Báo cáo tài chính ngày 31/12/2013 Công ty Cổ phần thủy sản Mekong" gồm các mục sau: báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf41p vomanh12345 10-01-2015 46 9   Download

 • "Báo cáo tài chính ngày 31/12/2013 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre" gồm các mục sau: báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf37p vomanh12345 10-01-2015 63 8   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo thường niên năm 2013 "Công ty Cổ phần May Nhà Bè" dưới đây để nắm bắt được Lịch sử hoạt động của công ty, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc,... của Công ty Cổ phần May Nhà Bè. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf14p huynhthuy1990 25-09-2015 42 5   Download

 • Những thông tin chung của Công ty May Thành Công, tình hình hoạt động trong năm, báo cáo và đánh giá của ban giám đốc, báo cáo của hội đồng quản trị,... là những nội dung chính trong bài báo cáo thường niên năm 2014 "Công ty May Thành Công". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p huynhthuy1990 25-09-2015 24 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo thường niên năm 2011 "Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội" dưới đây để nắm bắt được lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf6p huynhthuy1990 25-09-2015 19 4   Download

 • Nội dung báo cáo giới thiệu chung về công ty, các định hướng phát triển, báo cáo của ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động trong năm bao gồm báo cáo phát triển bền vững, báo cáo của ban kiểm soát, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo quản trị công ty và báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.

  pdf53p roongkloi10 11-08-2017 4 4   Download

Đồng bộ tài khoản