» 

Báo Cáo đại Hội Chi đoàn

 • Chương trình Đại Hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010 -2011

  1. Chào cờ, hát quốc ca và tuyên bố lý do. 2. Bầu đoàn chủ tịch. 3. Đoàn chủ tịch lên làm việc, chủ tịch đoàn giới thiệu đoàn thư ký. 4. Đoàn chủ tịch giới thiệu ban kiểm tra tư cách đại biểu, đoàn thẩm tra công bố tư cách đại biểu tham dự đại hội. 5. Công bố chương trình làm việc của buổi đại hội. 6. Báo cáo văn kiện (báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động đoàn...

  doc 17p quanglinhcfo 09-03-2011 1128 315

 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2010

  Đại hội chi đoàn trường TH Việt Tiến số2 nhiệm kỳ 2009-2010 với 5 đoàn viên đã diễn ra vào ngày 25/8/2009.Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ. Đại hội trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2008-2009, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008-2009 nội dung phương hướng nhiệm kỳ 2009- 2010. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết

  doc 8p hoaithviettien2 06-01-2010 428 65

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931 tại Rạch Giá, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên và đi đến quyết định có ý...

  doc 1p azzurri 09-02-2011 519 124

 • Bài dự thi: CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

  Quá trình hình thành phát triển của Công Hội đỏ Bắc kỳ gắn liền với hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những thập niên đầu của thế kỷ XX. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động công nhân tăng cường sự thống nhất về tổ chức và hành động của tổ chức công hội, Ban chấp hành TW lâm thời Đông Dương Cộng sản đảng quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu...

  doc 10p kyo9x92 14-06-2011 202 36

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN

  ong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện Đoàn và Đảng Uỷ Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên, việc thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên khoá II nhiệm kỳ 2006-2008 đã đạt những kết quả tốt đẹp. Tuổi trẻ Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, nhiệt tình, năng động, sáng tạo,...

  doc 8p bsbuivanhai 28-09-2009 1817 175

 • Báo cáo: "Kinh tế - Xã hội tỉnh Phú Thọ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI"

  Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt...

  pdf 8p mrdpro 08-10-2011 91 25

 • BÁO CÁO " NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN – TIN HỌC THEO HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ "

  Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 IMPROVING THE STUDENTS TEAMWORK EFFECTIVENESS AT INFORMATICS ACCOUNTING DEPARTMENT BASED ON CREDIT TRAINING SYSTEM SVTH: Đoạn Thị Thanh Minh, Hoàng Thị Quỳnh Nga Lớp 09A3, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, ĐHĐN GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công...

  pdf 7p coxetuanloc 09-01-2013 52 13

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢM BẢO QUYỀN BÀO CHỮA CỦA CÔNG DÂN PHAN TRUNG HOÀI "

  Thạc sĩ , Trưởng Văn phòng luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (V.I.A.C), Nghiên cứu sinh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1991 đã được chứng minh về tính đúng đắn và tính định...

  pdf 29p phalinh20 25-08-2011 37 10

 • Các quy định pháp lý hỗ trợ cho chế độ Bảo hiểm Xã hội - 3

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm xã hội hiện nay ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống lao động- Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Nhà nước.Bảo hiểm...

  pdf 6p lavie6 29-07-2011 24 8

 • BÁO CÁO KHOA HỌC:Báo chí các cấp ở tỉnh Nghệ An trong những năm 1930-1932

  Ngay từ khi sáng lập ra chính đảng cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân là “Liên đoàn những người cộng sản” năm 1847, C.Mác và Ph.Ăng ghen đã xác định Đại hội Liên đoàn hàng năm là cơ cấu tổ chức có vị trí, quyền lực cao nhất của Liên đoàn. Điều 5 của Điều lệ Liên đoàn do chính Mác và Ăngghen trực tiếp tham gia soạn thảo quy định: "Về cơ cấu

  pdf 3p truongnghen 24-01-2013 10 2

 • Báo cáo 199/BC-UBND năm 2013

  Báo cáo 199/BC-UBND năm 2013 kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần IX Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  doc 22p kevinle124 29-05-2014 3 0

 • Báo cáo tốt nghiệp “Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa”

  Trong quá trình đô thị hóa thì mô hình vai trò giới mới có sự biến đổi và phân công lại giữa vợ và chồng, người chồng đi làm và người vợ ở nhà nội trợ. Người chồng là trụ cột về kinh tế đem lại thu nhập, người vợ chăm sóc và phục vụ chồng con. Chắc chắn ở nước ta, mô hình phân công vai trò này trong gia đình chỉ có một bộ phận dân cư đô thị. Và đến khi giai đoạn...

  doc 52p batong87 23-08-2010 954 409

 • Báo cáo thực tập: Tìm hiểu tình hình hoạt động bán hàng của công ty TNHH TM – DV và Tin Học Gia Tín

  Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Bán sát vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công nghệ thông tin đã có những phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phat triển...

  doc 32p bien_viethanit 30-05-2011 544 214

 • Báo cáo tốt nghiệp: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp"

  Trong giai đọan hiện nay, hòa chung với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đó chính là nhờ những đóng góp vô cùng to lớn của ngành xây dựng cơ bản. Đặc điểm nổi bật của...

  doc 73p tiendungtb3003 09-03-2010 289 177

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p mrnvms 05-06-2013 116 56

 • Báo cáo tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty CPCB và XNK Thanh Đoàn

  Sau bốn năm dưới giảng đường Đại Học Cần Thơ với những kiến thức được tích lũy từ sự giảng dạy, chỉ dẫn nhiệt của quý Thầy Cô của trường nói chung và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng truyền đạt những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá.

  pdf 77p buddy8 13-07-2011 108 44

 • Đề tài " Vấn đề chi phí xã hội " - Phần 1

  RONALD COASE Ronald Coase là giáo sư về hưu danh dự (Professor Emeritus) tại Đại học Luật Chicago (University of Chicago Law School) và là người đoạt giải Nobel về kinh tế. Đây là bài báo rút từ Journal of Laws and Economics (Tập san Luật và Kinh tế ) (tháng 10 năm 1960). Một vài đoạn trong bài báo đề cập đến các thảo luận mở rộng liên quan đến các quyết định pháp luật đã được lược bỏ.ó. Phân...

  pdf 12p cucai_trang 04-06-2010 78 22

 • TIỂU LUẬN: Thực trạng cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2001 - 2005

  Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 – 2010 là: “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. “Về giáo dục và đào tạo, phấn đấu để lĩnh vực này cùng với khoa...

  pdf 99p chupchup1122 22-03-2013 58 18

 • Báo cáo " CáC TIÊU CHí ĐáNH GIá Đề CƯƠNG MÔN HọC CủA CHƯƠNG TRìNH ĐàO TạO ĐạI HọC THEO TíN CHỉ ở ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI "

  Thực hiện Nghị quyết 14/2005/NQCP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ b.n và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức triển khai ph-ơng thức đào tạo theo tín chỉ thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (20062010), ĐHQGHN tập trung chủ yếu vào chuyển đổi ch-ơng trình đào tạo và “tổ chức biên soạn đề c-ơng môn học, về cơ...

  pdf 8p dem_thanh 21-12-2012 38 18

 • Thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.

  Mỗi phương thức sản xuất xã hội chỉ có thể được xác lập một cách vững chắc trên một cơ sở vật chất kỹ thuật thích ứng. Chủ nghĩa xã hội cũng vậy, muốn tồn tại và phát triển, xã hội chủ nghĩa cũng phải có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Cơ sở vật chất kỹ thuật của...

  pdf 34p tengteng4 19-11-2011 28 13

 • + Xem thêm 97 Báo Cáo đại Hội Chi đoàn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản