Báo cáo kiểm toán

Xem 1-20 trên 4242 kết quả Báo cáo kiểm toán
 • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo taì chính của một đơn vị (tổ chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm toán.

  ppt18p hongdtket 17-05-2010 994 312   Download

 • Bài giảng Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính - Chương 7 nhằm giúp bạn nắm bắt khái quát chung về BCTC, nội dung cùa BCKT về báo cáo tài chính, ý kiến của KTV trình bày trên BCKT.

  pdf18p tomboy0201 28-02-2011 808 295   Download

 • Sau khi tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 3: Báo cáo kiểm toán sẽ giúp người tham khảo nắm được về khái niệm và sự cần thiết khách quan, chức năng, đối tượng, khách thể, các loại kiểm toán, quy trình và chuẩn mực kiểm toán.

  ppt21p lamtran89 12-07-2014 131 34   Download

 • Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành và lập báo cáo kiểm toán.

  ppt20p minhmuimui 28-10-2014 76 31   Download

 • "Báo cáo kiểm toán Phương pháp kiểm toán tuân thủ" trình bày kết cấu nội dung gồm: khái niệm, mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết và vận dụng hiệu quả trong học tập.

  ppt7p ngonhiphuong 24-11-2014 101 25   Download

 • Sau khi học xong chương 6 Báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán nhằm giúp sinh viên nắm bắt các vấn đề cần chuẩn bị trước khi ra báo cáo, hiểu và phân biệt các trường hợp dẫn đến các lọai ý kiến kiểm tóan khác nhau; chuẩn bị hoàn thành kiểm toán, báo cáo kiểm tóan.

  pdf26p wide_12 28-07-2014 48 17   Download

 • Bài giảng Quy trình và báo cáo kiểm toán trình bày về quy trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán, chuẩn mực Việt Nam hiện hành, bản chất của báo cáo kiểm toán, quá trình tiến hóa, chuẩn mực kiểm toán quốc.

  pdf41p wide_12 29-07-2014 65 9   Download

 • Bài giảng Chương 6: Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và thư quản lý với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT; tổng hợp kết quả kiểm toán và thảo luận với khách hàng; lập dự thảo BCKT và thư quản lý;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf13p huyenngoc0628 02-11-2015 48 6   Download

 • Sau khi đã thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản, thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán, có đủ cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tập hợp các tài liệu làm việc và các bằng chứng kiểm toán vào hồ sơ kiểm toán và giai đoạn thực hiện kiểm toán hoàn thành.

  pdf22p ngochuyen1234567 30-10-2015 49 8   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 700: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với nội dung và hình thức của báo cáo kiểm toán do kiểm toán viên và công ty kiểm toán công bố sau khi thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính của một đơn vị.

  pdf18p nghe0210 24-03-2016 23 3   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 800: Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó đối với những công việc kiểm toán đặc biệt.

  pdf13p nghe123 25-03-2016 14 3   Download

 • Bài tập Báo cáo Kiểm toán

  doc3p khuongduy 15-10-2009 1750 594   Download

 • Báo cáo kiểm toán ra đời gần như cùng lúc với sự hình thành của hoạt động kiểm toán độc lập. Tuy nhiên để trở nên như hiện nay, báo cáo kiểm toán đã trải qua một quá trình tiến hóa hàng trăm năm qua và hiện nay vẫn tiếp tục biến đổi. NỘI DUNG BÁO CÁO KIỂM TOÁN Thời kỳ sơ khai Yêu cầu kiểm toán đối với báo cáo tài chính của các công ty được đưa ra tại Anh từ năm 1844.

  pdf0p ninhthaithan_2006 23-08-2012 68 16   Download

 • Lĩnh vực chi kiểm toán ngân sách về đầu tư XDCB là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào tổ chức thực hiện kiểm toán về lĩnh vực chi ĐTXDCB có hiệu quả nhất trong điều kiện được bố trí quỹ thời gian và nhân sự có hạn cho một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách ĐP

  pdf155p lanlan38 02-04-2013 58 10   Download

 • 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng BCTC nên hiểu rằng: a. KTV không thể nhận xét về toàn bộ BCTC b. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc

  doc11p utquan3311 04-12-2009 4606 1452   Download

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán do TS. Lê Văn Luyện biên soạn gồm 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán, Chương 2 - Hệ thống kiểm soát nội bộ, Chương 3 - Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, Chương 4 - Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán, Chương 5 - Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán.

  pdf179p thanh_trieu 25-12-2009 2202 1364   Download

 • Công khai báo cáo kiểm toán năm 2006,... hợp, kế thừa các kết quả nghiên cứu để tiết kiệm chi NSNN. Dự toán giao còn ... chi chuyển nguồn dùng để cải cách tiền lương 19.682 tỷ đồng, khoản chuyển nguồn ...

  pdf39p hongle 24-06-2009 400 146   Download

 • Tài liệu "Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC - Báo cáo tài chính năm 2009" có nội dung trình bày báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo Kiểm toán, báo cáo Tài chính đã được kiểm toán. Cùng tham khảo nhé.

  pdf22p muaythai9 18-11-2011 272 125   Download

 • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải được trình bày theo nội dung, kết cấu và hình thức được quy định trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 800 về báo cáo kiểm toán.

  doc0p nuocmatroi46 14-11-2011 288 99   Download

 • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

  pdf6p haichau 24-06-2009 431 81   Download

Đồng bộ tài khoản