Báo cáo sơ kết

Xem 1-20 trên 5018 kết quả Báo cáo sơ kết
 • Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XX): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trình bày đặc điểm tình hình của Chi bộ Đảng ủy xã Phú Hưng, tình hình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4, tình hình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, những kết quả cụ thể, đánh giá chung.

  doc5p tranphilong1964 06-05-2014 465 41   Download

 • Mẫu Báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên (Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp liên Ngành số 617/QCPH/CHQ-CT-VKS-TA ngày 15 tháng 6 năm 2012)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 181 3   Download

 • "Mẫu báo cáo sơ kết công tác đội và phong trào thiếu nhi" nhằm đánh giá lại những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chương trình; kết quả thực hiện chương trình; công tác chỉ đạo; phối hợp; đề xuất, kiến nghị; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Mời các bạn cùng xem qua để tham khảo những nội dung chính cần được trình bày trong bản báo cáo.

  pdf16p ctnhukieu9 23-04-2011 1499 128   Download

 • "Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn" nhằm báo cáo lại số liệu cơ bản; phong trào hoạt động công đoàn; thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích người lao động; công tác xã hội; công tác nữ công và thiếu nhi; những hoạt động mới nổi bật, có hiệu quả (các công tác khác)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  doc3p phamlan 20-12-2010 1067 101   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 224/BC-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010 BÁO CÁO SƠ KẾT GIỮA KỲ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012

  pdf7p luavitradong 22-05-2010 67 7   Download

 • Báo cáo Sơ kết công tác chuyên môn năm học 2014 – 2015: Mục tiêu chất lượng năm học 2015 - 2016 với các vấn đề hướng đến trình bày như: Sơ kết công tác chuyên môn 2014 - 2015; định hướng công tác chuyên môn 2015 - 2016; trách nhiệm của các đơn vị;...

  pdf13p codon_01 16-11-2015 26 2   Download

 •  Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn công nghệ thuộc da phục vụ công tác chuyên môn về công nghệ thuộc da cho cán bộ kỹ thuật của các cơ sở thuộc da Việt Nam có kết cấu nội dung gồm 9 chương trình bày các vấn đề cơ bản như: Da nguyên liệu, chuẩn bị thuộc, thuộc da, hoàn thành ướt, hoàn thành khô, phân loại da thành phẩm, tính chất của da thuộc và phương pháp phân tích, máy móc thiết bị thuộc da, môi tr...

  pdf212p tieppham1 08-05-2015 187 83   Download

 • Tài liệu tham khảo báo cáo số 115/BC-BTP ngày 11/7/2008 của Bộ tư pháp tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký bất động sản

  pdf35p xedapcam 05-05-2010 130 34   Download

 • Báo cáo số 01/BC-BCĐCCHC về tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành

  pdf23p lawbmhc6 24-11-2009 121 32   Download

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2009 I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2009 1.

  pdf8p haihoabatbuom 22-04-2010 104 25   Download

 •  Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng công nghệ tối ưu nhuộm tận trích một số loại vải PES/WOOL do Kỹ sư Trương Phi Nam thực hiện có nội dung trình bày một số vấn đề như sau: Xây dựng tổng quan về thuốc nhuộm phân tán, thuốc nhuộm axit, Nghiên cứu và xây dựng bộ dữ liệu về nhuộm màu thuốc nhuộm phân tán của các nhóm thuốc nhuộm chính, nghiên cứu và xây dựng bộdữliệu vềnhuộm màu thuốc nhuộm axit,...

  pdf199p tieppham1 08-05-2015 74 28   Download

 • Báo cáo số 1931/BC-BNV về việc sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf13p lawbmhc5 24-11-2009 79 14   Download

 • Báo cáo số 242/BC-VTLTNN về việc kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ địa phương sau 7 năm thi hành Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

  pdf11p lawbmhc5 24-11-2009 79 13   Download

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 39-CT/TW NGÀY 21/5/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TỔNG KẾT VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN Phần thứ nhất. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 39-CT/TW NGÀY 21/5/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TỔNG KẾT VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ...

  pdf16p inoneyear 07-04-2010 68 13   Download

 • Báo cáo số 1954/BC-BNV về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf5p lawttnh5 12-11-2009 61 12   Download

 • Báo cáo số 24/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawvhxh2 16-11-2009 80 11   Download

 • Báo cáo số 3642/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác hướng dẫn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào, theo tinh thần Chỉ thị số 14/2005/CT-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf8p lawbmhc4 24-11-2009 120 10   Download

 • Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và  công nghệ cấp nhà nước: Nghiên cứu chế tạo các loại sợi ngắn và sợi mát từ tre và luồng để gia cường cho vật liệu polyme composite thân thiện môi trường được biên soạn bởi Tiến sĩ Bùi Chương nhằm tập trung nghiên cứu việc tách và xử lý sợi luồng, đánh giá các đặc trưng bề mặt và độ bền của sợi sau khi xử lý.

  pdf166p tieppham1 08-05-2015 69 25   Download

 • Báo cáo số 74/BC-TTTH về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 02 năm (2006 - 2007) do Trung tâm tin học Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

  pdf8p lawttnh4 11-11-2009 64 8   Download

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2010

  pdf67p haihoabatbuom 20-04-2010 87 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản