Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư

Xem 1-4 trên 4 kết quả Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư
 • Mẫu báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư theo Phụ lục 13 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

  doc2p lananh 16-07-2009 478 69   Download

 • Mẫu báo cáo tình hình danh mục đầu tư gửi cho nhà đầu tư uỷ thác theo Phụ lục số 11 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

  doc3p lananh 16-07-2009 332 58   Download

 • Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ theo Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

  doc2p lananh 16-07-2009 222 27   Download

 • Quản trị dự án là một quá trình thực hiện các hoạt động hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các giai đoạn của một dự án từ khâu hình thành, thẩm định, triển khai và vận hành dự án theo một mục tiêu nhất định, đến đánh giá hiệu quả đạt được của dự án trong từng thời kỳ và trong cả thời hạn đầu tư, đồng thời phối hợp các giai đoạn của dự án với nhau làm cho dự án hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả cao.

  pdf64p phucnguuson 17-03-2010 251 85   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản