Bảo hi ểm xã hội

Xem 1-7 trên 7 kết quả Bảo hi ểm xã hội
 • Ph n chính sách b o hi ầ ả ểm xã hội (Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam) Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểm xã hội? Trình bày các ngu yên tắc của Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH? 1 Người làm:Phuong le bich Phuong Định nghĩa: theo tổ chức lao động thế giới ILO thì BHXH là sự bảo vệ của cộng đồng XH với các thành viên của mình thông qua sự huy động các nguồn đóng góp vào quỹ BHXH để trợ cấp trong các trường hợp ốm đ...

  doc32p quocthanhit1080 30-05-2013 355 153   Download

 • Thông tư số 129/1999/TT-BTC về cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 84 29   Download

 • Mét x• héi ph¸t triÓn tr­íc hÕt ph¶i cã nh÷ng con ng­êi khoÎ m¹nh. Cã søc khoÎ con ng­êi míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c ho¹t ®éng sèng phôc vô cho chÝnh b¶n th©n m×nh vµ cho céng ®ång. Nh­ng kh«ng ph¶i lóc nµo con ng­êi còng khoÎ m¹nh vµ kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh khi kh«ng may gÆp rñi ro bÊt ngê nh­ èm ®au, bÖnh tËt … ChÝnh v× vËy ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu triÓn khai BHYT nh»m gióp ®ì vµ t¹o...

  doc102p p12hieu2401 17-12-2012 52 13   Download

 • Giáo án trình bày về bảo vệ vốn gen của loài người, giúp học sinh hiểu được các biện pháp bảo vệ vốn gen người và một số vấn đề xã hội của Di truyền học. Qua đó, các em sẽ nâng cao nhận thức về tài sản di truyền của loài người từ đó tích cực đấu tranh vì hoà bình, chống thảm hoạ do chiến tranh hạt nhân gây nên cũng như các hình thức chiến tranh khác làm tổn thương đến môi trường sống của con người nói riêng và của sinh vật nói chung.

  doc5p toannguyen179 15-11-2013 86 10   Download

 • - Chồng! - Anh nghe đây. *** - Sáng nay đại ca nhà mình gọi mãi không chịu dậy đi học. Em bảo "Ô kìa! Anh Zô không chịu dậy đi học cho mẹ còn đi làm kiếm tiền, mai mốt ba về còn đưa đi công viên he". Thế là đại ca bật dậy ngay hỏi bao giờ ba về, rồi tự giác đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đòi đi học. - Hì hì. Đại ca có động lực có khác. - Đại ca ngóng ba lắm đó. - Yên tâm... Chồng sắp về rồi. Năm ngày nữa... - Đại ca nói: "Mẹ ơi!...

  pdf5p nhokheo2 12-04-2013 46 4   Download

 • Tiết 9. TỨC NƯỚC VỠ BỜ. ( Trích Tăt đèn ). - Ngô Tất Tố -. I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:. - Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện hiện đại.. - Thấy được bút pháp hiện thực trong nghệ thuật viết truyện của nhà văn Ngô.Tất Tố.. - Hiểu được cảnh ngộ cơ cực của người nông dân trong xã hội tàn ác, bất.

  doc6p tuyetha_12 06-08-2014 376 19   Download

 • Thế là người ta tống cổ tôi ra khỏi ký túc xá. Ông bảo vệ vừa hỉ hả khép cửa vừa vút đuôi: “Đi nhé, lúc nào rỗi rãi quay lại đây thăm anh em bạn bè sau”. Tôi bảo: “Vâng. Lúc ấy chắc bác đã già lắm”. Rồi tôi đi, không ngoảnh lại. Tôi chưa biết cảnh người ta phải đi tìm hỏi từng khu nhà trọ để thuê được một gian phòng. Suốt thời sinh viên tôi sống trong ký túc xá, tiền kiếm được dành để đóng học phí và tiêu phung phí vào rất nhiều sở...

  pdf5p nhokheo10 17-05-2013 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản