Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Xem 1-20 trên 27 kết quả Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
 • Tại hội thảo quốc tế về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu do Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính tổ chức tại TPHCM ngày 20-3, rất nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề thành lập một tổ chức bảo hiểm độc lập chỉ chuyên về hỗ trợ tín dụng xuất khẩu cho doanh nghiệp (DN) Mặc dù trong 5 năm qua, xuất khẩu VN ngày càng khẳng định vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế quốc gia, chiếm từ 50%-70% GDP/năm với tốc độ tăng trưởng 20%/năm nhưng việc ...

  pdf2p alibabava40tencuop 01-10-2009 296 104   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam nêu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Ý nghĩa thực tiễn của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam. Giải pháp phát triển bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

  pdf110p sms_12 07-05-2014 58 24   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: kinh nghiệm của các nước và ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam nêu tổng quan về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Qua đó tìm hiểu bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại Việt Nam và ý nghĩa thực tiễn của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

  pdf136p violet_12 23-05-2014 84 17   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại Việt Nam trình bày tổng quan về hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Thực trạng về hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại Việt Nam. Định hướng và giải pháp kiến nghị nhằm phát triển thị trường bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf123p pink_12 26-05-2014 51 17   Download

 • Đề tài Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu - Nhìn từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nghiên cứu lý luận chung về tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, đặc điểm hoạt động. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Giải pháp vận dụng kinh nghiệm về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ở Việt Nam.

  pdf100p next_12 17-04-2014 45 16   Download

 • Trước tình hình nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam rất cần có sự bảo trợ về mặt xuất khẩu nhằm giảm thiểu những rủi ro mà họ có thể gặp.

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 170 108   Download

 • Khái quát chung bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Thực trạng của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Việt Nam. Các xu hướng phát triển và giải pháp cho bảo hiểm tín dụng ở Việt Nam.

  pdf83p seven_12 11-03-2014 29 14   Download

 • Khái quát về hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, nghiên cứu hệ thống bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của một số nước điển hình trên thế giới. Từ đó đưa ra một số kiến nghị đối với các tổ chức tham gia vào hoạt động bảo hiểm này.

  pdf0p seven_12 11-03-2014 27 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ những cơ sở lý luận của pháp luật về bảo hiểm tín dụng, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu để từ đó đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ở Việt Nam.

  pdf6p truongtien_08 03-04-2018 0 0   Download

 • Tiểu luận: Các loại bảo hiểm trong thanh toán quốc tế nhằm trình bày về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển đường hàng không và đường bộ, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

  pdf41p bad_12 04-07-2014 70 17   Download

 • Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007. Một trong những thuận lợi lớn nhất khi Việt Nam tham gia vào tổ chức kinh tế lớn nhất toàn cầu là có cơ hội thúc đẩy nền kinh tế phát triển dựa trên những thành tựu khoa học kỹ thuật cũng như những tiến bộ, cải tiến trong quá trình trao đổi mua bán quốc tế, từ đó sẽ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu đang trên đà phát triển.

  pdf126p bluesky_12 19-12-2012 88 43   Download

 • Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn mộ...

  pdf8p abcdef_42 02-11-2011 37 3   Download

 • Bài viết Hoàn thiện một số giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo vùng đồng bằng Sông Cửu Long bao gồm những nội dung về hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu gạo, hoàn thiện chính sách tín dụng, hoàn thiện chính sách tín dụng xuất khẩu qua NHPTVN.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 17 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p kimku10 08-09-2011 60 16   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 2011/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 89/TTr-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2010 và công văn số 1...

  pdf5p chongxinhyeu 20-12-2010 111 21   Download

 • Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của Tài chính ( Nền sản xuất hàng hoá - tiền tệ và Nhà nước ). Biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong của Tài chính. Chức năng của Tài chính ( Chức năng phân phối và chức năng giám đốc). Hệ thống tài chính nước ta hiện nay ( bao gồm các khâu: Tài chính Nhà nước, Tài chính Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Tín dụng, Tài chính các tổ chức xã hội và Tài chính hộ gia đình). Khái niệm và nội dung của chính sách tài chính...

  pdf23p cnkbmt8 26-10-2011 86 18   Download

 • Là các chi phí cấu thành trong tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, khôi phục, đổi mới kĩ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ bao gồm: giá trị vật tư máy móc, công nghệ chuyển giao, sáng chế và phát minh, chi phí nhân công, giá thuê và chuyển nhượng đất đai, giá thuê mua các tài sản khác trong khuôn khổ luật định, chi phí mua bảo hiểm tài sản thuộc dự án đầu tư, chi phí khác... Đối tượng Ngân hàng không cho vay là các...

  pdf97p quygia123 05-11-2012 48 11   Download

 • Hoạt động tín dụng của Ngân hàng có tăng trưởng hàng năm khá. Bên cạnh cho vay các doanh nghiệp truyền thống là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiêu dùng, tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay du học, xuất khẩu lao động, cho vay cổ phần hoá... ,cũng là đối tượng tập trung đáp ứng của ngân hàng. Các dự án lớn, các công trỡnh lớn cũng được ngân hàng chú trọng đầu tư thông qua hỡnh thức liờn doanh, đồng tài trợ mang lại hiệu quả cao. ...

  pdf0p giamdocamnhac 06-04-2013 18 5   Download

 • Ngoài phương thức L/C và nhờ thu ,còn có một phương thức khác cũng được thực hiện trong thanh toán quốc tế . Đó là phương thức chuyển tiền. Phương thức chuyển tiền ít được sử dụng trong thanh toán thương mại quốc tế. Nó được sử dụng chủ yếu trong thanh toán phi mậu dịch, cũng như các dịch vụ có liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá như cước vận tải, bảo hiểm, bồi thường... Đây là phương thức đơn giản về thủ tục và thanh toán nhanh.

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 1458 373   Download

 • Cơ sở hình thành TTQT: Tại sao lại cần có ngoại thương? Các chuyên ngành: 1/ Chuyên nghành KTQT và Kỹ thuật NV ngoại thương. 2/ Vận tải hàng hóa trong ngoại thương. 3/ Bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương. 4/ Thanh toán quốc tế trong ngoại thương 5/ Tài trợ xuất nhập khẩu. 6/ Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối. 7/ Luật kinh tế quốc tế.

  ppt16p anhdungro 11-01-2011 666 245   Download

Đồng bộ tài khoản