Bảo hiểm xã hội phú thọ

Xem 1-19 trên 19 kết quả Bảo hiểm xã hội phú thọ
 • Trong lịch sử hình thành và phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt như hiện nay. Cùng với hoạt động kinh doanh của nhiều công ty bảo hiểm có mặt trên thị trường địa bàn tỉnh Phú thọ, sự xuất hiện của các văn phòng đại diện của các công ty bảo hiểm nhân thọ như Pjico, Bảo Minh…

  pdf59p chipmoon 01-09-2012 33 16   Download

 • Bảo Hiểm xã hội (BHXH) lμ một trong những chính sách xã hội của tất cả các nớc trên thế giới, liên quan trực tiếp đến an toμn xã hội. Chính vì vậy, BHXH Việt Nam đã nhận đợc sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ ngay từ những ngμy đầu mới thμnh lập.

  pdf95p bonsai89 28-12-2011 26 7   Download

 • Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến năm 1995 Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm.

  pdf78p maybay_thaboom 02-07-2010 228 101   Download

 • thu phí Bảo hiểm, thu thập hồ sơ, chi trả tiền Bảo hiểm tới các khách hàng Bảo hiểm tại cơ quan đơn vị mình. Như số cộng tác viên của công ty Bảo hiểm làm đại lý Bảo hiểm của ngành giáo dục đào tạo gần 1.000 người (mỗi trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp khác bố trí 1 người).

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 101 41   Download

 • - Chế độ hưởng phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng nhóm phó, hàng tháng theo kết quả doanh thu khai thác của các thành viên trong bộ phận mình phụ trách. Chế độ về Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế: Đại lý Bảo hiểm Phú Thọ được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện đóng góp theo các mức khởi điểm tính theo bậc I trung cấp hoặc hơn nữa và theo quy định đến hạn nâng lương mức đóng góp sẽ cao hơn.

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 64 28   Download

 • Trong lịch sử hình thμnh vμ phát triển ngμnh Bảo hiểm Việt Nam, có lẽ cha bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt nhhiện nay. Cùng với hoạt động kinh doanh của nhiều công ty bảo hiểm có mặt trên thị trờng địa bμn tỉnh Phú thọ, sự xuất hiện của các văn phòng đại diện của các công ty bảo hiểm nhân thọ nhPjico, Bảo Minh… lại đang báo hiệu một giai đoạn "đua sức đua tμi" mới của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Phú Thọ....

  pdf55p bonsai89 28-12-2011 40 16   Download

 • Xã hội nμo trên con đờng phát triển của mình cũng luôn hớng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng vμ phúc lợi xã hội. Để thực hiện đợc mục tiêu đó, phải tiến hμnh nhiều hoạt động kinh tếx ã hội. Mỗi hoạt động có những đặc thù vμ chức năng riêng của mình. Nhng có một hoạt động không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mμ ý nghĩa xã hội của nó cũng không thể phủ nhận.

  pdf52p bonsai89 28-12-2011 56 13   Download

 • Những năm gần đây, công cuộc đổi mới của Chính phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng đã mở ra cơ hội kinh doanh, lμm ăn lớn cho các nhμ đầu tnớc ngoμi vμ góp phần đẩy nhanh tiến trình tnh ân hoá tại Việt Nam.

  pdf41p bonsai89 28-12-2011 50 12   Download

 • Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, hoạt động sản xuất vμ kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trớc ngỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại vμ phát triển phải có những hoạch định chiến lợc phát triển kinh doanh, chiến lợc thị trờng vμ chiến lợc cạnh tranh một cách đúng đắn vμ sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, với thực tế của thị trờng....

  pdf42p bonsai89 28-12-2011 43 12   Download

 • Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay, vấn đề bảo đảm và thúc đẩy quyền con người vừa được xem là nhân tố khẳng định tính chất pháp quyền của Nhà nước, vừa là mục tiêu, là yêu cầu đòi hỏi các cơ quan trong bộ máy Nhà nước nói chung và Chính phủ nói riêng phải chú trọng thực hiện trong thực tiễn hoạt động.

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 61 14   Download

 • Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng vμ Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hμng triệu lao động mμ còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những ngời phụ thuộc vμo các đối tợng trên.

  pdf84p bonsai89 28-12-2011 28 11   Download

 • Thông báo số 195/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về khắc phục hậu quả sự cố sập nhịp dẫn cầu cần thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

  pdf2p luuduchoa 10-10-2009 58 6   Download

 • Tình hình phát triển thể lực ở nông thôn trung du tỉnh Phú Thọ năm 2004 Nghiên cứu được tiến hành trên địa bàn nông thôn Phú Thọ nhằm đánh giá tình hình thể lực của các lớp tuổi ở cả hai giới nam và nữ trong một quần thể dân cư đồng thời tìm hiểu ảnh hưởng của xu thế phát triển kinh tế xã hội đến tình trạng dinh dưỡng của người dân. Số liệu nhân trắc được thu thập từ điều tra cắt ngang toàn bộ dân từ 0 đến 60 tuổi ở một đơn vị dân...

  pdf5p butmauvang 28-08-2013 16 2   Download

 • Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thμnh công, Nhμ nớc ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH đợc triển khai khá sớm.

  pdf75p bonsai89 28-12-2011 68 20   Download

 • Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ thuộc vào các đối tượng trên. BHXH chẳng những có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa...

  pdf89p minhtri 22-07-2009 1023 330   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ KHU DÂN CƯ; HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI HỘI THUỘC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf5p noel_vui 15-11-2012 32 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHI TRẢ LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf2p noel_vui 15-11-2012 30 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG TĂNG THÊM VÀ MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO DÂN QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf2p noel_vui 15-11-2012 23 2   Download

 • Hạ Natri máu là một cấp cứu hay gặp trong hồi sức cấp cứu chiếm 11,8%. Hậu quả của hạ Natri máu gây phù tế bào, đặc biệt nguy hiểm là phù tế bào não. Chẩn đoán 1.1. Triệu chứng lâm sàng : Tuỳ thuộc vào mức độ và tốc độ giảm Natri máu. Nhẹ : Buồn nôn, nôn, chán ăn, ngủ gà. Nặng : Li bì, co giật, hôn mê. Có thể có suy tuần hoàn cấp : hạ HA, rối loạn nhịp thở, giảm phản xạ gân xương. ...

  pdf5p xmen_dangcap 12-01-2011 384 72   Download

Đồng bộ tài khoản