» 

Bảo Hiểm Xã Hội

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Bảo hiểm xã hội là việc tạo ra nguồn thu nhập thay thế trong trường hợp nguồn thu nhập bình thường bị gián đoạn đột ngột hoặc mất hẳn, bảo vệ cho những người lao động làm công ăn lương trong xã hội. Trong các cơ chế chủ yếu của hệ thống an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội là trụ cột quan trọng nhất. Lịch sử Các chế độ của Bảo hiểm xã hội đã hình thành khá lâu...

  pdf 43p quochung 20-07-2009 2300 703

 • LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

  1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại...

  pdf 45p thanhan 10-07-2009 3271 491

 • Đề án: Quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời.

  pdf 30p minhtam 14-07-2009 1383 475

 • Đề án "Bảo Hiểm xã hội cho người lao động ở Việt Nam”

  Chính sách Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được thực hiện từ những năm sáu mươi của thế kỉ XX. Trải qua hơn bốn mươi năm thực hiện với những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn, chính sách Bảo hiểm xã hội đã góp phần rất to lớn đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần ổn...

  pdf 34p tiencuong 17-07-2009 940 407

 • Luận văn: Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời.

  doc 37p truongducgiang 29-11-2009 1051 407

 • Luận văn tốt nghiệp: Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam

  Chính sách bảo hiểm xã hội đã phục vụ cho lợi ích của người lao động, thực sự vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và được xác định là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta - Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  pdf 77p trungtri 23-07-2009 877 399

 • BIỂU MẪU "PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI "

  Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

  doc 1p tuongvan 17-07-2009 4945 367

 • BIỂU MẪU "TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ "

  Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu số: 01-TBH

  doc 2p tuongvan 17-07-2009 5304 343

 • Giáo trình: " Bảo hiểm xã hội II"

  Chế độ bảo hiểm xã hội là sự cụ thể hóa chính sách bảo hiểm xã hội, là hệ thống các quy định cụ thể và chi tiết nhằm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

  ppt 0p foreverhmx 04-12-2009 826 294

 • NGHỊ ĐỊNH Số: 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Điều 1. Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động. Điều 2. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định này bao gồm: 1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ,...

  pdf 30p quochung 20-07-2009 1560 292

 • Tiểu luận về bảo hiểm xã hội

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận về bảo hiểm xã hội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 41p haiqtkdtmk2009 23-06-2011 920 277

 • Tìm hiểu BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Sự ra đời của hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những sáng tạo sáng chói của loài người trong lịch sử phát triển xã hội. Ý tưởng về BHXH được xem là một ý tưởng về chủ nghĩa xã hội, nhưng nó lại rất tiết kiệm tư bản.

  doc 42p nguyenhaohung1988 30-09-2009 743 271

 • NGHỊ ĐỊNH số 34/2009/ NĐ- CP ngày 6 tháng 4 năm 2009 V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng...

  Điều 1. Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  pdf 2p emilynguyen 07-07-2009 495 270

 • Luận văn tốt nghiệp "Công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2002 Thực trạng và giải pháp"

  Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ XX. Kể từ đó đến nay, chính sánh bảo hiểm xã hội đã được phát huy, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người lao động. Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn có mặt khi người lao động gặp những rủi ro: ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tuổi già và những khó khăn khác trong cuộc sống. Từ...

  pdf 49p minhtri 22-07-2009 818 264

 • Luật bảo hiểm Xã Hội

  Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  doc 39p minhhuy 14-03-2009 587 243

 • BIỂU MẪU '"ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN "

  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo Mẫu số 14-HSB

  doc 2p tuongvan 17-07-2009 6404 224

 • Đề tài: Bảo hiểm xã hội

  Lời mở đầu: Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu...

  pdf 2p alibabava40tencuop 01-10-2009 745 221

 • Câu hỏi về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

  Câu 1: So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại Bảo hiểm xã hội là tổng thể những mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa nhà nước với người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ.Khi ngừơi lao động gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm dẫn tới bị giảm...

  doc 4p casauchua_pc 05-10-2011 725 215

 • Đề tài: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước.

  pdf 38p maybay_thaboom 02-07-2010 383 209

 • Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Tài lieuj tham khảo Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  pdf 2p den_huyenbi 26-07-2010 827 196

 • + Xem thêm 3191 Bảo Hiểm Xã Hội khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản