» 

Bảo Hiểm Y Tế Việt Nam

 • BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM.

  18-6-1952 Công ước quốc tế đầu tiên về An toàn xã hội ra đời tại Geneve Huy động mọi thành viên trong XH đóng góp tiền nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước/ thiên tai, bệnh tật 15.8.1992 BHYT VN chính thức được thành lập

  ppt 25p enter_12 05-07-2013 20 7

 • QUYẾT ĐỊNH Số: 902/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 6 năm 2007 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc. Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 722/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thu bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội...

  pdf 17p quochung 20-07-2009 1217 154

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam-Chương 1

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm...

  pdf 8p alibabava40tencuop 01-10-2009 539 131

 • Kinh tế Y tế và Bảo hiểm Y tế

  Sách Kinh tế Y tế và Bảo hiểm Y tế được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và...

  pdf 0p vantuong_x1 29-11-2009 470 127

 • Mẫu phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp m

  Tài liệu tham khảo mẫu phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Ban hành kèm theo Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  pdf 21p den_huyenbi 26-07-2010 168 76

 • Bảo hiểm y tế vẫn do BHXH quản lý

  Thời gian vừa qua, nhiều ý kiến từ các bộ ngành và dư luận cho rằng nên chuyển chức năng quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế hiện nay từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về Bộ Y tế. Tuy nhiên, sau khi làm việc với các Phó Thủ tướng, các bộ ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam như hiện nay, trong đó...

  pdf 1p alibabava40tencuop 01-10-2009 283 65

 • Đề tài “Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam ”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội việt nam ”', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 77p maybay_thaboom 02-07-2010 155 65

 • THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU - CHI CỦA bảo hiểm xã hội VIỆT NAM

  Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng quản lý thu - chi của bảo hiểm xã hội việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 80p haiqtkdtmk2009 23-06-2011 108 50

 • LUẬN VĂN đề tài: "Đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm y tế HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn đề tài: "đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm y tế hs - sv tại cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 92p haiqtkdtmk2009 23-06-2011 93 45

 • LUẬN VĂN: Thực trạng Bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển

  Đảm bảo khả năng tài chính cho việc chi trả viện phí và các khoản chi phí khác trong quá trình khám chữa bệnh là một việc rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong xã hội, trong trường hợp họ không may mắc phải rủi ro về sức khoẻ. Bảo hiểm y tế ra đời đã đảm nhiệm được công việc đó, với hai hình thức tự nguyện và bắt buộc Bảo hiểm y tế đã góp phần rất lớn vào...

  pdf 36p inspiron1212 04-12-2012 106 37

 • Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng Bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển

  Đảm bảo khả năng tài chính cho việc chi trả viện phí và các khoản chi phí khác trong quá trình khám chữa bệnh là một việc rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong xã hội, trong trường hợp họ không may mắc phải rủi ro về sức khoẻ. Bảo hiểm y tế ra đời đã đảm nhiệm được công việc đó, với hai hình thức tự nguyện và bắt buộc Bảo hiểm y tế đã góp phần rất lớn vào...

  pdf 43p buiduong_1 14-12-2012 53 26

 • Đề tài: Đánh giá thực trạng triển khai Đánh giá thự trạ triể BHYT HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: đánh giá thực trạng triển khai đánh giá thự trạ triể bhyt hs - sv tại cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 62p kimku10 08-09-2011 49 23

 • HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN

  . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN Số HĐ:……………………. Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số

  doc 2p pretty1 14-07-2010 112 22

 • Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 102p haiqtkdtmk2009 23-06-2011 70 22

 • Đề tài: Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân được khám và điều trị dù không có đủ tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh thực tế cho cơ quan y tế. Để có thể đạt được điều...

  pdf 65p kimku10 08-09-2011 51 17

 • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện về quản lý cung ứng thuốc và giá thuốc cho người có thẻ bảo hiểm y tế

  Chính sách BHYT đã được thực hiện tại Việt Nam 20 năm và ngày càng khẳng định tầm quan trọng đối với nền an sinh xã hội của Việt Nam. Nghị quyết số 21/NQ-BTC của Bộ Chính trị đã khẳng định “Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trụ cột chính của an sinh xã hội”. Chính vì vậy, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan thực thi chính sách BHYT thường xuyên nghiên...

  pdf 88p nokia_12 07-05-2013 24 11

 • Báo cáo " Bàn về quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

  Bảo hiểm y tế (BHYT) từ trước đến nay luôn là một lĩnh vực đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển. Ở Việt Nam, một quốc gia luôn đề cao quyền con người thì vấn đề trên luôn dành được sự quan tâm không chỉ của riêng các cơ quan lập pháp và hành pháp mà còn là sự quan tâm chung...

  pdf 6p dem_thanh 20-12-2012 33 10

 • BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM

  Huy động sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động thanh toán chi phí cho người có BHYT Chăm sóc sức khỏe mang tính chất xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận 1. BHYT Lấy tiền của người khỏe giúp người ốm đau, bệnh tật BHYT nhà nước, BHYT tư nhân 2. Quỹ BHYT Thu phí BHYT + nguồn thu hợp pháp 3. Hình thức thanh toán

  ppt 25p muaxuan102 25-02-2013 19 5

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội tại trung tâm lưu trữ bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Bảo hiểm nói chung hay Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm thương mại nói riêng đều mang lại nhưng lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực. Trước hết bảo hiểm góp phần ổn định tài chính cho người tham gia trước tổn thất do rủi ro gây ra, đề phòng và hạn chế tổn thất gúp cho cuộc sống con người an toàn hơn, xã hội trật tự hơn giảm bớt nỗi lo cho...

  pdf 84p nokia_12 07-05-2013 19 4

 • CHÍNH SÁCH BHYT Ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  BẢO HIỂM Y TẾ – MỘT CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LỚN CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

  doc 27p kyoko_ren 31-03-2010 516 221

 • + Xem thêm 456 Bảo Hiểm Y Tế Việt Nam khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản