» 

Bảo Hiểm Y Tế

  • Tài liệu tập hợp các qui định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.nước ngoài tại Việt

    thuymo88 11-04-2013 592 166

  • hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh do Bộ giáo dục Đào tạo-Bộ Y tế ban hành

    thuymo88 15-04-2013 612 197

  • + Xem thêm 12 BST Bảo Hiểm Y Tế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản